Hitsin mukava metalliala!

Mitä yhteistä on media-assistentilla, lähihoitajalla ja levyseppähitsaajalla? Ainakin se että kajaanilaisella Mona Immosella on kaikki edellä mainitut tutkinnot suoritettuna. Levyseppähitsaajan tutkinto on jo oppisopimus- vaiheessa, jota Mona suorittaa parhaillaan Ponsse Oy:n Vieremän tehtaalla.

Mona hakeutui opiskelemaan metallialaa, koska se oli jo pitkään kiinnostunut häntä. Erityisen mielenkiintoiselta vaikutti hitsaus, jota Mona pääsi kokeilemaan ensimmäistä kertaa vasta opiskellessa: ”Hitsaus on vaikuttanut jännittävältä ja samalla haastavalta fyysiseltä tekemiseltä. Mietin eri aloja, mm. autopuolta ja lomittajan ammattia, mutta päädyin sitten tähän. Onneksi!”

Aiemmat koulutukset tukevat metallialan opintoja ja yllättäen media-assistentin ja lähihoitajan töistä löytyykin yhtäläisyyksiä metallialan töihin: ”Ohjelmissa millä kappaleita suunnitellaan, perusidea on sama mitä esimerkiksi grafiikkaohjelma Photoshopissa. Lähihoitajan ammatin ansiosta haavojen hoitaminen, ergonomia, ennaltaehkäisy ja suunnitelmallisuus tuovat työhön oman puolensa. Metallialalla yksi paras piirre on se että voit kehittää omaa osaamistasi niin paljon kuin mieli tekee ja intoa riittää, mahdollisuuksia kyllä on.” Mona kertoo.

Metalliala on aina ollut varsin miesvoittoista, mutta varsinaisissa työtehtävissä nainen pärjää siinä missä mieskin. Fyysisellä voimakkuudella ei enää ole niin suurta merkitystä, koska käytössä on paljon nostimia ja työmenetelmät ovat muutenkin kehittyneet paljon. ”Miesten kanssa kyllä tulee hyvin toimeen ja olen päässyt työporukoihin sisälle ja tunnen oloni samanarvoiseksi.” Kiteyttää Mona.

Opiskelusta Kainuun ammattiopistossa Monalla on hyvää sanottavaa. Opetuksen laadun kannalta erityisen tärkeänä asiana hän näkee sen, että lähiopetusta olisi tarpeeksi ja opettajia on riittävästi. Näin varmistetaan että opiskelijat saavat riittävästi opetusta ja yksilöohjausta, koska hitsaamista ei opita kirjaa lukemalla, sitä pitää harjoitella käytännössä ja paljon: ”Kainuun ammattiopisto on opiskelupaikkana erinomainen, opettajat hyvinkin osaavia ja oppilaiden mahdollisuudet opiskelujen suhteen erittäin moninaiset. Metallialaa aloittaessa olin täysin kokematon, en ollut koskaan hitsannut ja siksi tarvitsin paljon fyysistä opetusta ja neuvomista, tämä toteutui erittäin hyvin, koska opettajat olivat helposti saatavilla ja heillä oli aikaa yksilöohjaukseen.”

Tulevaisuudensuunnitelmat ovat Monalla vielä auki: ”Taivas rajana ja ovet ovat auki. Tykkään olla Ponssella, se tosiaan tuntuu perheeltä. Mietin myös että jos jaksaisin vielä opiskella, insinöörin koulutus olisi seuraava askel, mutta sen aika ei ole vielä. Nyt toivon olevani työelämässä jonkin aikaa.” Metalliteollisuus on Suomen suurin teollisuudenala ja sen työtilanne on hyvinkin vaihtelevaa. Työn perässä voi joutua muuttamaan, mutta töitä on kuitenkin aina tarjolla.

Monan terveiset metallialaa harkitseville uusille opiskelijoille: ” Ole avoin, ole ahkera, toteuta itseäsi, pyri aina parantamaan tulosta kunnes itse olet siihen tyytyväinen. Kehitä itseäsi, etsi vahvuutesi, löydä heikkoutesi ja kehity niissä. Tee virheitä, opi niistä. Metalliala on mukavaa, luovaa ja haasteellista. Ja varsinkin naiset: Metalliala tarvitsee naisia, joten ehdottomasti hakemaan alalle jos vähänkin kiinnostaa!”