Kukat ja asiakaspalvelu lähellä sydäntä

puutarhurit_opiskelijatarinat

Puutarhurin, kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan ammatillisia opintoja suorittavilla Jasmin Korhosella, 19, ja Veera Kinnusella, 26, on molemmilla takana kokkiopintoja. Ensimmäistä vuottaan opiskelevat nuoret naiset näkevätkin, että ammateissa on paljon yhteistä. ”Käsillä tekeminen, luovuus ja estetiikka yhdistyivät myös aiemmassa ammatissa. Parasta nykyisessä opinnoissa on kuitenkin, kun saa työskennellä kukkakaupassa asiakkaiden parissa.” Puutarhurinopintojen lisäksi Veera opiskelee yhtäaikaisesti myös merkonomiopintoja.

Ennen hakeutumistaan Jasmin ja Veera olivat etsineet tietoa alasta ja alan työtehtävistä netistä. Tiedon kartuttua tunne oikean alan valinnasta vain vahvistui. Kajaanilaisille naisille haku Kainuun ammattiopiston YritysAmikseen oli luonteva valinta; koulutuspaikka sijaitsi lähellä ja tarjolla oli heitä kiinnostava koulutus.

Opinnot puutarhatalousalalla ovat lunastaneet kaikki odotukset ja nuorilla naisilla on riittänyt opiskelumotivaatiota. ”YritysAmiksessa opiskelussa on se hyväpuoli, asioita opiskellaan oppilaitosympäristössä oikeita työtehtäviä tekemällä. Uutta tietoa voi yhdistää suoraan käytännön tekemiseen. Näin oppii parhaiten.” Puutarhurin opinnoista Innostuneet nuoret naiset kertovat uppoutuvansa työhönsä niin, että parhaimmillaan aika menettää merkityksensä. Yhdessä tuumin he vahvistavat, että rento, omatoiminen ja aktiivinen opiskelumuoto sopii heille myös siksi, että mitä enemmän ottaa vastuuta omasta tekemisestä, niin sitä enemmän ja paremmin oppii. ”Tulevaisuuden töitä silmälläpitäen täällä opiskellaan”, nuoret naiset kuittaavat. ”Myös kannustavat opettajat ja mukava opiskeluporukka ovat olleet lisämauste opintojen mielekkyyteen.”

YritysAmiksessa opinnot ovat monipuolisia. ”Työn suunnitteluun pääsee myös itse vaikuttamaan. Kerran viikossa on niin kutsuttu viikkorinki, jossa käydään läpi teoria-asioita ja käytännön työn suunnittelua tulevalle viikolle. Lisäksi tehtäviin kuuluu vakiotöitä, joita ovat kukkien kastelut puutarhalla ja myymälässä, leikkokukkien hoito, kukkakaupan avaaminen, tilausten vastaanottoa ja asiakaspalvelua myymälässä ja puhelimessa. Kieliä opiskellaan luokkatilassa. Uutta meille opinnoissa on erilaisten koneiden ja laitteiden käyttö. Myös puutarhan hoito on mukavaa puuhaa.”

Puutarhurin opinnot vaativat hyvää fyysistä terveyttä. ”Päivän työt tehdään pääsääntöisesti jalkojen päällä. Työkykyä ylläpidetään koulussa monipuolisilla liikuntatunneilla. Toki alan opinnoissa menestyminen vaatii myös muutakin, kuten kiinnostusta kasveihin ja niiden hoitoon, sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta ja visuaalista värisilmää varsinkin kukkasidonnassa.”

Valmistumisen jälkeen haaveina naisilla on työllistyä puutarha- tai kukkakauppaan. Mielessä siintävät myös jatko-opinnot ja yrittäjyys. ”Suoritetaan kuitenkin opinnot ensin loppuun”, Jasmin ja Veera päättävät haaveilun.