Miten golfarista tuli ammattitaitoinen golfkentänhoitaja?

Golfia pelaavan Maija Kaisanlahden harrastus, kokeilunhalu ja innostus johdattivat hänet Kuusamon Petäjäkankaalle golfkentänhoitajaksi. Kaisanlahti työskenteli kesän caddiemasterina nyt jo edesmenneellä Rukan kentällä. Samana kesänä rakennettiin uutta kenttää Kuusamon Petäjäkankaalle. Rakennusprojektin työllistäessä kenttä- ja apulaiskenttämestaria yhä enemmän, tarvittiin Rukan kentälle lisätyövoimaa, lähinnä kentänhoitajia väyliä leikkaamaan.
– Ilmoitin, että voin kokeilla ja tehdä tarvittavia leikkuuvuoroja caddimasterevuorojen lisäksi, mikäli leikkurin käsittely alkaa sujua kohtuullisella harjoittelulla. Olin aloittanut golfin pelaamisen pari kesää aiemmin, joten minulla oli kentän väylistä ja ulkonäöstä jonkinlainen käsitys, kertoo Kaisanlahti ensiaskelistaan kentänhoitajaksi.

Maija opettelee mittausta_www

Kaisanlahti oppi nopeasti ajamaan ja käsittelemään väyläleikkuria, ja huomasi pian (ajavansa) leikkaavansa greenejä greenileikkurilla ja hoitavansa bunkkereita bunkkerikoneella. Työn myötä Kaisanlahden kiinnostus kentänhoitoon kasvoi myös ammatillisesti.
– Kiinnostuin kokoajan enemmän, ja sitä mukaa myös työhön liittyvät kysymykset lisääntyivät. Ehkä kyselemiseen kyllästyneenä kenttämestari ehdotti ammattitutkinnon suorittamista, ja olihan seuraavana kesänä myös tarvetta kentänhoitajille uudella kentällä.

Kenttämestari ja apulaiskenttämestari olivat suorittaneet omat kentänhoitajan ammattitutkintonsa Kainuun ammattiopistossa, ja suosittelivat sitä myös Kaisanlahdelle ja kahdelle muulle kentällä työskentelevälle henkilölle.
–  Toki myös maantieteellinen sijainti vaikutti asiaan. Kajaani ja Seppälän toimipiste ovat kohtuullisen matkan päässä Kuusamosta.

Sanotaan, että työ tekijäänsä opettaa, mutta Kaisanlahden mielestä myös teoriatietoa tarvitaan.
–  Kun kaikkiin kentänhoitajan työnkuvaan kuuluviin tehtäviin sai tukevan teoriapohjan, oli itse käytännön työtä paljon varmempi lähteä tekemään. Oli myös hienoa huomata, kuinka työskennellessä alkoi yhä enemmän miettiä syy-seuraussuhteita, sitä miksi mitäkin asioita tehdään, ja mikä vaikuttaa mihinkin. Teoriatiedon kartuttua ongelmiin, kuten esim. kasvuhäiriöihin tai kulutusvaurioihin, alkoi automaattisesti miettiä ratkaisua ja hoitokeinoja. Kenttäongelmista osasi tiedottaa myös eteenpäin aiemmin, koska niiden tunnistaminen oli helpompaa.

Samalta kentältä ammattitutkinnon opinnot aloitti kaksi muuta kentänhoitajaa. Kaisanlahti näki tässä vain hyviä puolia.
– Opiskeluasioita käytiin töissä läpi lähes päivittäin, asioita pähkäiltiin yhdessä ja myös tehtävien teossa pystyi auttamaan toisia ja saamaan apua. Meillä kaikilla kolmella oli eri vahvuusalueet, joten työssäoppimisessa ja tiedonjakamisessa siitä oli paljon hyötyä. Useamman kerran kontattiin kolmestaan ympäri kenttää ja kentän reunoja tunnistamassa heinälajeja ja reunakasvillisuutta.

Tutkinnon suorittaminen omalla työpaikalla

Kainuun ammattiopiston järjestämän golfkentänhoitajan ammattitutkinnon Kaisanlahti suoritti näyttötutkintona, jossa osaaminen näytetään opintojen yhteydessä omalla työpaikalla, käytännön työtehtävissä. Kaisanlahden mukaan tutkinnon suorittaminen omalla kentällä onnistui hyvin. Tietoa ja tukea oli aina saatavilla, ja kaikkia tutkinnon osa-alueita sai mahdollisuuden sekä opetella että tehdä käytännössä.
– Kenttä oli avattu vasta opintoja edeltäneenä syksynä, joten rakentamista, korjaustöitä, paikkausta, kylvöjä ym. löytyi paljon tehtäväksi. Oikeat käytännön työt toivat lisää mielekkyyttä tutkinnon suorittamiseen. Pääsimme mm. rakentamaan kentälle harjoitusviheriön, pelaajapolkuja ja salaojittamaan paikkoja, joista sadevesi vei mennessään pintakerroksia. Näiden töiden tuloksia ja toimivuutta pääsee nyt seuraamaan päivittäin kentällä työskennellessä, joten jo tutkintoa suorittaessa pääsi tekemään työtä jolla on tarkoitus.

Kaisanlahti kertoi pitäneensä erityisesti rakentamisen ja peruskorjauksen tutkinnon osan näytöstä.
– Rakensimme kentälle harjoitusviheriön aina pohjatöistä ensimmäiseen leikkuukertaan saakka, ja se projekti kaikkine työvaiheineen oli mielenkiintoinen. Työn tuloksia pääsee seuraamaan taas ensi kesänä, kun jännitetään miten hyvin ”silmäterä” kasvaa. Parasta työssä olivat hetket aamutuimaan kentällä, kun huomasi tunnistavansa rikkakasvin, kasvuhäiriön tai osaavansa jotain, mitä ei ollut edes vielä tiedostanut oppineensa.

Koulutuksen toteutus sai kehuja

Golfkentän hoitotyö on sesonkiluonteista, joten talvisin Kaisanlahti työskentelee tarjoilijana. Hän pystyi yhdistämään online opetuksen hyvin työnkäynnin oheen.
– Työajat vaihtelevat paljon, mutta luentojen aikataulut oli aina sovittavissa opettajan ja ryhmän kesken. Online-opetus toimi mielestäni hyvin. Keskustelua ja ajatustenvaihtoa oli ihan yhtälailla kun luokkaopetuksessakin. Luennoille osallistuminen kotoa käsin, omalla koneella, oli lisäksi helppoa, kun ei tarvinnut varata aikaa paikasta toiseen siirtymiseen. Luentojen nauhoitukset oli katsottavissa jälkikäteen Moodlessa. Sieltä oli hyvä käydä kertaamassa tai vaikka tarkistamassa epäselväksi jääneitä asioita. Moodle toimi hyvin oppimisalustana, sieltä löytyi helposti aikataulut, tehtävät, lukujärjestys, luennot, arvosanat yms. Moodleen oli myös helppo palauttaa tehtäviä.

Kaisanlahti kertoo olevansa tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja toteutukseen.
– Suosittelen koulutukseen hakeutumista, mikäli luonnonläheinen, fyysinen ulkoilmatyö tuntuu omalta. Opiskelu on joustavaa, käytännönläheistä ja pitkälti työn kautta oppimista, joka toki edellyttää myös itseltä aktiivisuutta ja halua oppia. Itselleni ammattitutkinnon suorittaminen oli mielekästä, teoriaa ja käytännön työtä oli sopivassa suhteessa. Opiskelut etenivät työn lomassa sujuvasti. Kun tutkinnon vaatimat osa-alueet opetteli hyvin sekä teoriassa että työssäoppimisjakson aikana, ei näyttöjä tarvinnut jännittää niin paljon, vaan pääsi kirjaimellisesti näyttämään omaa osaamistaan.

Kaisanlahtea on jäänyt harmittamaan ainoastaan se, ettei voinut osallistua parille lähiopetusjaksolle.
– Sain lähipäivistä todella paljon irti. Vaikka online-opetus toimi mainiosti, olivat lähiopetusjaksot hyvä lisä.