Oppisopimuksella uuteen ammattiin

Ruotsissa suoritetun peruskoulun jälkeen Viljo Tamminen on suorittanut Ylivieskassa sijaitsevassa Raudaskylän kristillisessä opistossa päihdealan ammattitutkinnon.  Vuonna 2010 suoritetun tutkinnon jälkeen Viljo on työskennellyt nuorisokoti Havukassa, sekä tehnyt kristillistä nuorisotyötä etenkin romaninuorten parissa. Nuorten parissa työskentely on tuntunut aina omalta alalta, joten nuoriso-ja vapaa-ajanohjaajan opinnot olivat selkeä jatko aiemmalle kokemukselle ja koulutukselle. Koulun penkki ei ensin houkuttanut oppimisvaikeuksista kärsivää Viljoa, mutta kuultuaan oppisopimusopiskelun tarjoamista mahdollisuuksista oppia ala työn ohessa, hän tarttui tilaisuuteen. Nuorisosihteeri Eija Pyrrö ohjasi ottamaan yhteyttä oppisopimustoimistoon ja sitä kautta asiat alkoivat järjestyä kohti uutta ammattia.

Opintoihin kuuluu 3 lähipäivää kuukaudessa Haapaveden opistolla, kaikki muu opitaan työn ohessa. Opintojen kokonaiskesto on noin 2 vuotta. Teoriaopintojen ja käytännön yhdistäminen on sujunut helposti ja tukea on saanut työpaikkakouluttajalta aina kun on tarvinnut. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla on ollut erittäin merkittävä rooli opinnoissa varsinkin Viljon oppimisvaikeuksien vuoksi. Henkilökohtaistaminen on mahdollistanut muun muassa sen että näyttöjä on voinut suorittaa suullisesti. 

Viljo on ollut erittäin tyytyväinen oppisopimuskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haluaa olla itse esimerkkinä erityisesti muille romaneille. Jos tuntuu että koulun penkillä istuminen ei kiinnosta, mutta haluaa kuitenkin valmistua ammattiin, oppisopimus on paras vaihtoehto siihen.  Viljo suosittelee oppisopimusta ehdottomasti muille juuri sen käytännönläheisyyden vuoksi.  ”Työ opitaan näkemällä ja kokemalla”.

Opintojen ollessa jo loppusuoralla, ovat Viljon ajatukset jo tulevaisuudessa. Mielessä on opintojen jatkaminen ja tutkintojen täydentäminen Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnolla. Mahdollisuuksia erikoistumiseen on runsaasti ja parasta on että sen voi tehdä myös oppisopimuksella.

Parasta opiskelussa on ollut se että on saanut olla oikeissa töissä ja on oppinut paljon uusia asioita. ”Ihminen ei ole koskaan valmis, vaan aina voi kehittyä ja kasvaa”. Viljo kiteyttää.

Kajaanin kaupungin nuorisosihteeri, nuorisotyön esimies Eija Pyrrö kertoo että oppisopimus on varsin yleinen käytäntö nuorisotoimessa. Viljon lisäksi tällä hetkellä on kaksi muuta oppisopimusopiskelijaa suorittamassa tutkintojaan. ”Kokemukset ovat olleet meidän kannaltamme pääsääntöisesti hyviä. Oppisopimus on joustava tapa opiskella ammatti. Opiskelijat tuovat myös työpaikalle uutta tietoa teoriajaksoilta, joten hyöty on molemminpuolista.” sanoo Eija. Opiskelijan ohjaaminen vaatii työnantajalta aikaa tutustua opiskelijan tilanteeseen ja vahvuuksiin, sekä tulee tunnistaa ne tarpeet, jotka tarvitsevat enemmän ohjaamista ja vahvistamista.

Viljon opinnot ovat sujuneet Eijan mukaan todella hyvin ja vaivattomasti. Koulutuspaikka löytyi helposti ja oppisopimustoimiston puolelta toiminta oli hyvin sujuvaa. Oppimisvaikeudet on otettu hyvin huomioon ja ne eivät ole vaikeuttaneet opintoja missään vaiheessa. ”Olen huomannut muissakin tapauksissa että kun opiskelijalla on elämänkokemusta ja hän opiskelee ensimmäistä ammattiaan, oppisopimus on siihen erinomainen vaihtoehto”. Kertoo Eija.

 

Viljo_Tamminen_web