Työssäoppimisen monimuotoisuus ja mahdollisuudet

Työssäoppiminen lennätti Minna Torvisen Skotlantiin ja työelämään.                    

Ammattiopintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot valmistavat työelämään, mutta samalla myös tarjoavat monenlaisia elämyksiä. Haastattelimme 18-vuotiasta Minna Torvista, joka hyödynsi opinnoissaan työssäoppimista monipuolisesti.

minna_tyossaoppimassaVuonna 2011 kaksoistutkintonsa matkailu- ja ravitsemusalalla aloittanut Minna valmistui kolmessa vuodessa sekä kokiksi että ylioppilaaksi. Opiskelujensa aikana hän ehti myös saada työpaikan paikallisesta ravintola Sulosta ja käydä työssäoppimassa Skotlannissa. ”Hyvää työssäoppimisessa on se, että saat kontakteja eri ihmisiin ja yrittäjiin”, Minna kertoo. ”He näkevät, jos sinussa on ainesta.”

Kainuun ammattiopiston opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua ulkomaille työssäoppimaan. Myös Minna ja hänen ystävänsä saivat koulun rahoituksen kolmen viikon mittaiselle työssäoppimisjaksolle Skotlantiin. Ulkomaille pääsy ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. ”Piti tehdä englanninkielinen CV ja hakemus. Kriteereinä ulkomaan työssäoppimisjaksolle pääsemiselle on muun muassa, että opinnot on tehty ja ei ole poissaoloja”, Minna listaa. Lisäksi opettajilla pitää olla luottamus siihen, että opiskelija todella pärjää itsekseen vieraassa ympäristössä.

Useiden tutkintojen yhtäaikainen toteutus voi olla ajoittain työlästä. Kun suoritettavana ovat niin ammattiopinnot kuin lukiokin, aikataulut saattavat mennä päällekkäin. Opintojen henkilökohtainen räätälöinti kuitenkin onnistuu, kun yhteistyö koulujen välillä on jouhevaa. ”Meitä lähti niin vähän, että lukio oli siinä mielessä helppo sovittaa siihen”, Minna perustelee. ”Keskusteltiin Skotlannin opettajien kanssa ajankohdasta, ettei minulla olisi silloin lukiojaksoa, sillä sieltä en olisi voinut olla pois.”

minna_tyossaoppimassa2014Suunnittelu kannatti. Minna kokee, että eri kulttuurien ja työmenetelmien näkeminen rikastuttivat opintoja. ”Käytössä oli kaasuhellat ja muutoinkin sähkölaitteita oli käytössä todella vähän. Näki toisenlaista toimintaa keittiössä, ja pystyi vertailemaan eri kulttuureita. Skotlanti oli siinä mielessä helppo maa, että molemmat osasimme englantia.”

Ammatillisiin opintoihin kuuluva työssäoppiminen kestää vähintään 20 opintoviikkoa, joka voidaan jakaa useampiin jaksoihin. Lukio-opintojensa takia Minna on suorittanut ne hajanaisesti. ”On jouduttu pätkimään eri päiville ja viikoille. Lopulta on kuitenkin laskettu, että ne ovat yhtä isoa työssäoppimista.”

Työssäoppiminen on loistava ponnistuslauta työelämään. Koska työssäoppimisjakson pystyy muokkaamaan itselleen mieleiseksi, opiskelija voi hakeutua tehtäviin, jotka vastaavat tutkintotavoitteiden lisäksi myös hänen henkilökohtaisia intressejään. Tällä tavalla pääsee monipuolistamaan osaamistaan ja luomaan hyvää pohjaa jatko-opintoihin tai työuralle. Opiskelijat, joilla on aiempaa työkokemusta, ovat usein etulyöntiasemaassa kesätyöpaikkoja täytettäessä. Parhaimmissa tapauksissa työssäoppiminen on johtanut vakituisen työpaikan saantiin.

Työssäoppimisen monimuotoisuus ja mahdollisuudet (video)