Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voidaan järjestää max 6 kk opintojen aikana. Tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin.

Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voivat olla mm:

  • Elämänhallinnan taidot, opiskelutaidot
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
    • esim. Suomi toisena kielenä opinnot S2, vieraat kielet
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
    • esim. matematiikka, fysiikka, kemia
  • Ammatilliset tutkinnon osat
    • koulutussopimuksella oppiminen