Yksilölliset polut

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi (Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma = HOKS). Suunnitelman laatimiseen ja toteutumiseen vaikuttavat jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet esimerkiksi työllistymisen tai jatko-opintojen suhteen. HOKS laaditaan opintojen alussa ja sitä tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan opintojen edetessä.  

Yksilölliset polut muodostuvat erilaisten valintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta oman opiskelun suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen.