Tutkinnon suorittaminen

Kainuun ammattiopistossa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja

Ammatillinen perustutkinto 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joista 145 osp on ammatillisia opintoja ja 35 osp yhteisiä opintoja. Opintoja on mahdollisuus suorittaa päätoimisesti tai monimuotoisesti esim. työn ohella ja vapaa-ajalla, henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) suunnitelulla tavalla. 

Näyttö on työelämän kanssa yhteistyössä suunniteltu, toteutettu ja arvioitu työtilanne tai työprosessi. Näytössä osoitetaan, miten hyvin ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämä ammattitaito on saavutettu. Näyttöjen määrä vaihtelee perustutkinnoittain ja ne suoritetaan yleensä käytännön työtehtävien yhteydessä opiskelun aikana. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan näytössä silloin, kun yhteisen tutkinnon osan tai sen osa-alueen osaaminen osoitetaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittavaosaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin, kuten kirjallisissa tai suullisissa kokeissa. 

 

Ammatti – ja erikoisammattitutkinto 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa.  Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä. Tutkinnon laajuus vaihtelee tutkintokoulutuksittain. Ammattitutkintoon (150 tai 120 osp) ja erikoisammattitutkintoon (180 osp) sisältyvän valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittaneella on alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. 

Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan tarvittavan osaamisen hankkiminen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon voit suorittaa myös työn ohella. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suorittamaan voit hakeutua ilman ammatillista perustutkintoa, jos sinulla on tarvittava osaaminen hallussa.