Mitä on työssä tapahtuva oppiminen?

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on koulutus- ja oppimismenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista oppimista, joka kartuttaa opiskelijan valmiuksia työelämään ja toimintaan aidoissa työtilanteissa. Lisäksi se parantaa opiskelijan työllistymismahdollisuuksia ja koulutuksen voi suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista työpaikoilla ohjaa yrityksen henkilöstöstä nimetty, koulutuksen saanut työpaikkaohjaaja

Ennen työssä tapahtuvaa oppimisen jaksoa oppilaitoksessa käydään läpi työturvallisuuteen liittyviä asioita ja harjoitellaan turvallisia työtapoja. Ennen työn aloittamista työnantaja ja opiskelija yhdessä varmistavat, että opiskelija on perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Huolehdimme, että kaikki osapuolet ovat tietoisia työsuojeluun, tapaturmiin ja vahinkokorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista.

  • Kainuun ammattiopisto tekee oppimispaikan kanssa työssäoppimissopimuksen.
  • Opiskelija laatii jokaiselle jaksolleen oppilaitoksen Wilman TOP-tietokantaan henkilökohtaisen työssäoppimissuunnitelman (TOPS), johon kirjataan hänen oppimistavoitteensa.
  • Yleensä työssäoppimisjaksolla oleva opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan.

 Työpaikalla tulee kiinnittää erityistä huomiota

  • perehdytykseen, ohjaukseen ja valvontaan
  • työturvallisuuteen
  • palautteen antamiseen.