VALMA -koulutus

VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Valma-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto.

VALMA -koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille nuorille, mutta koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi. Aikuiskohderyhmiä voivat olla erityisesti maahanmuuttajat sekä alan vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.

Opiskelija voi missä vaiheessa tahansa valmentavaa koulutusta siirtyä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen, jos hänellä on riittävät valmiudet. Samoin opiskelija voi kesken valmentavaa koulutusta siirtyä oppisopimuskoulutukseen, jos hänellä katsotaan olevan riittävät valmiudet ja hän löytää sopivan oppisopimuspaikan.

VALMA -koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu pakollisista, valinnaisista ja vapaasti valittavista koulutuksen osista.

VALMA -koulutuksessa on yksi pakollinen ja useita valinnaisia koulutuksen osia. Valinnaisista koulutuksen osista opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 50 osaamispistettä.

Pakollinen koulutuksen osa 10 osp

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiudet 10 osp

  • Opiskelijan itsetuntemus
  • Koulutuksen ja ammattien tuntemus
  • Oppimisen (yleis)valmiudet
  • Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen
  • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja jatkosuunnitelmat

Valinnaiset koulutuksen osat 50 osp

Oppimisen vahvistaminen  10 – 30 osp
Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 10 – 20 osp
Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10 – 20 osp
Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet 1 – 10 osp
Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0 – 5 osp

Lisätietoja
Helena Kahl
p. 044 294 4506
helena.kahl(at)kao.fi