Impilinnan historia

Kuva Impilinnasta_120pxl

Karjanhoitokoulusta innovatiiviseksi oppimis- ja yhteistyöympäristöksi

Kulttuurihistoriallinen Impilinna-rakennus valmistui Seppälän maatalouskoulun yhteyteen, tietopuolisen karjanhoitokoulun päärakennukseksi vuonna 1928. Uusklassisen Impilinnan rakennuspiirustukset laati arkkitehti Jussi Paatela maataloushallituksessa vuonna 1927. Karjatalous oli voimakkaassa kasvussa ja karjakoista oli pula maatiloilla. Koska valtaosa opiskelijoista oli nuoria naisia, rakennusta alettiin kutsua Impilinnaksi.

Impilinnassa toimi kesäisin myös Seppälän kotitalouskoulu, jossa opeteltiin muun muassa leipomista sekä talouden- ja puutarhanhoitoa. Kotitaloustaitoja Impilinnassa harjoiteltiin vuoteen 1955 asti. Luokkatilojen ohella rakennuksessa oli alkujaan johtajan ja opettajan asunnot, koulun keittiö ja opetusvälinetiloja. Yläkerrassa oli tyttöjen asuntola, jonka kuuteen huoneeseen voitiin majoittaa 22 oppilasta.

Talvisodassa Impilinnalla oli tärkeä rooli, sillä rakennus toimi kenraalimajuri Wiljo Einar Tuompon esikuntana. Impilinnasta käsin johdettiin koko Pohjois-Suomen itärajan taistelut, muun muassa Kuhmon ja Raatteen taistelut.

Rakennusta on jouduttu korjaamaan ainakin vuonna 1936 tapahtuneen tulipalon takia. Suurimmat muutoksen rakennukseen tehtiin 1950- ja 1970-luvuilla. 

Lähes 90-vuotias Impilinna on nähnyt sodan ja opiskelijoiden arjen kehittymisen vuosikymmenien takaa tähän päivään. Rakennus on ollut Kajaanin kaupungin omistuksessa vuodesta 1997 lähtien. Impilinna toimii edelleen Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden oppimisympäristönä. Impilinnassa yhdistyy oppilaitoksen ja yritysyhteistyö. 

Täydellinen peruskorjaus

Vuonna 2008 Kajaanin kaupunki ja Kainuun ammattiopisto käynnistivät yhdessä suunnittelun, jonka tavoitteena oli kunnostaa Impilinna uudenlaiseksi yritystoimintaa ja opetusta yhdistäväksi oppimisympäristöksi.

Yhteistyössä kiinteistön omistajan, Kajaanin kaupungin, kanssa teetätettiin rakennuksen kuntoarvio ja sen pohjalta aloitettiin rakennuksen täydellinen peruskorjaus vuonna 2011.

Kainuun ELY-keskus myönsi EAKR-rahoituksen kolmivuotiseen Impilinna kaupunkikuvassa -hankkeeseen, jossa tavoitteena oli suunnitella rakennuksen peruskorjaus kokonaisuudessaan, entisöidä rakennuksen ulkokuori ja puutarha. Vuonna 2013 saatiin EAKR rahoitus Kainuun liiton kautta Uudistuva Impilinna -hankkeeseen, jossa sitten peruskorjattiin rakennuksen sisäosat.

Kokonaisrahoituspotti eri hankkeiden kautta Impilinnaan, sen ympäristöön ja toiminnan kehittämiseen on ollut 3 miljoonaa euroa.

Rahamäärä on suuri, mutta silti se ei olisi riittänyt koko korjausprojektiin.

Lopullisesti projektin toteuttamisen mahdollisti sen toteuttaminen osana opiskelijoiden oppimista. Valtaosa rakennus- ja sisustustöistä on tehty opiskelijatyönä. Merkittävässä roolissa olivat rakennus- ja sähköpuolen opiskelijat, mutta myös puutarha-, tilasisustamisen ja monen muun alan opiskelijat ovat ahkeroineet Impilinnassa.

EU_EAKR_FI_aluekehitysrahasto_20mm_rgb Print