Popsi porkkanaa ja syö lanttua! NUHEVIMA -hanke edistää terveellisiä ruokailutottumuksia

NUHEVIMA-hanke on valtakunnallinen menekinedistämishanke, jonka tavoitteena on vihannesten, hedelmien ja marjojen (HEVIMA) kulutuksen lisääminen erityisesti lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien, itsenäistyvien nuorten keskuudessa. Hankkeen rahoittaa Maa-ja metsätalousministeriö, maaseutuvirasto ja Ruokaketju-hankkeet ja sen koordinoinnista vastaa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Hankkeen tavoite on lisätä nuorten opiskelijoiden tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta sekä vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Samalla, kun hankkeessa tuetaan nuorten terveellisiä ruokailutottumuksia, parannetaan kotimaisen ruoan ja ruoantuottajien ja -tekijöiden arvostusta nuorten keskuudessa sekä edistetään ravitsemus- ja kouluruokasuositusten vaikuttavuutta.

Kainuun ammattiopisto on yksi hankkeen neljästä yhteistyöoppilaitoksesta, joissa toteutetaan kolme kampanjaa, yksi jokaisena toimintavuotena. Kampanjat sisältävät tiedotusta, teemaviikkoja, maistatuksia, kokkikursseja ja työpajoja, sekä opiskelijoiden itsensä toteuttamia ideoita. Kainuun ammattioppilaitoksessa järjestettyyn työpajaan osallistui noin 30 opiskelijaa ja siinä keskityttiin tällä kertaa aistilähtöiseen tutustumiseen. Opiskelijat tekivät ryhmissä omat salaattiannoksensa sen mukaan, mikä heitä itseään houkuttaa, joko värien, muotojen, kosketustuntemuksen tai mielikuvien perusteella. Tehtävä herätteli nuoria omien aistiensa käyttöön ja aktivointiin ja rohkaisi näin kokeilemaan uusia tuotteita. Työpaja oli jo toinen tämän syksyn aikana järjestetyistä. Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi aistirata, jossa maisteltiin, tuoksuteltiin ja testattiin uusia makuyhdistelmiä ja niiden muutoksia. Nuorison suosikit ovat kotoa saatujen oppien mukaisesti kurkku ja porkkana, joiden lisäksi työpajoissa tutustuttiin myös uusiin makuihin. Ensi vuoden syksylle on luvassa mm. tuotekehityspaja joka voi mahdollisesti sisältää pop-up ravintolan tai muuta mielenkiintoista tekemistä. Vastaavassa työpajassa Eurajoella on suunniteltu koulun ruokalaan oma, kasvispohjainen nimikkoruoka-annos, joka saavutti suuren suosion.

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan järjestämällä alkukysely ennen opiskelijan osallistumista hankkeen tapahtumiin. Tapahtumien jälkeen on jälkikysely, josta saadaan selville mahdollinen muuttunut suhtautuminen kasviksiin ja hedelmiin sekä niiden käyttöön.

Lisätietoja: nuhevima.blogspot.fi/