Saavutettavuusseloste

Kainuun ammattiopiston verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kao.fi verkkopalvelua ja on päivitetty 24. syyskuuta 2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Kainuun ammattiopiston (KAO) verkkosivujen uudistus on käynnissä ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudistuksessa rakennetaan sivuston sisältö kokonaan uudelleen, minkä vuoksi nykyisillä verkkosivuilla ei ole laajasti saavutettavuusvaatimusten mukaista toteutusta.

KAO pyrkii digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon. Osa ennen 23. syyskuuta 2020 julkaistuista liitedokumenteista ei täytä saavutettavuuden vaatimuksia. KAOn verkkopalvelussa upotuksina julkaistavat sosiaalisen median päivitykset eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusehtoja. Otamme saavutettavuuden huomioon sosiaalisen median kanavissamme siltä osin, kun se on kyseisessä kanavassa mahdollista.

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Saavutettavuuden puutteista ilmoittaminen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna palautetta meille verkkosivujen yhteydenottolomakkeella.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000