Tiedote Luonnonvara-alan oppilaitosten, MTK:n ja MMM:n yhteistyöstä

Kainuun ammattiopisto ja YritysAmis luontoala on mukana luonnonvara-alojen yhteisessä video- ja some-kampanjassa suomalaisen ruuan ja maaseudun osaamisen puolesta

Kainuun ammattiopisto on yhdessä 16 muun oppilaitoksen ja MTK:n kanssa Luonnosta ammattiksi –kampanjassa, jossa esitellään luonnonvara-alan ammatteja, suomalaista osaamista ja puhdasta ruokaa sekä tulevaisuudenmahdollisuuksia. Kampanja toimii yhteistyössä myös Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaosaston hallinnoiman Läheltä parempaa –kampanjan kanssa.

Kampanjaan tehdään yhteistyössä alaan liittyviä videoita, joissa päähenkilöinä ovat Aku Hirviniemi ja Janne Kataja. Videot alkavat näkyä Youtubessa sekä oppilaitosten some-kanavilla. Lisäksi kampanjaa tukee tubettaja Joona Hellman, joka on laatinut suomalaisesta ruoasta asiapitoisen ja hauskan videon omalla kanavallaan. Joonan videon voi katsoa täältä. Kampanjaan liittyy myös nuorille suunnattua some-markkinointia.

Kampanjassa mukana olevien oppilaitosten tavoitteena on tuottaa tietoa tulevaisuuden valintoja tekeville nuorille suomalaisesta puhtaasta ruoasta, sen tuotannosta, mahdollisuuksista vaikuttaa ilmastonmuutokseen, luonnonvara-alan ammateista sekä koulutusmahdollisuuksista. Ilmastomuutoksen kannalta  on tärkeää tuoda esille suomalaisten kehittynyt tuotantotapa, teknologia ja osaaminen, jolla ruokaa voidaan tuottaa kestävästi tulevaisuudessakin. Luonnonvara-alalla on hyvä tulevaisuus huomennakin!

Kampanja näkyy valtakunnallisesti oppilaitosten, MTK:n sekä MMM:n Läheltä parempaa -sivuilla sekä yhteistyökumppaneiden sivuilla.

Luonnonvara-ala tekee tulevaisuutta – yhdessä.

Lisätietoja:

Leena Karjalainen, koulutuspäällikkö
Kainuun ammattiopisto, YritysAmis Luonto
+358 44 286 3649
leena.karjalainen@kao.fi