KAO:n yt-neuvottelut päättyivät

Kainuun ammattiopisto tasapainottaa taloutta ammatillisen koulutuksen reformin puristuksessa

Kainuun ammattiopiston palveluksessa on 320 päätoimista työntekijää ja opiskelijoita on vuosiopiskelijoiksi muunnettuna noin 2 800. Toimitiloja on käytössä 58 000 m2 ja liikevaihtoa noin 27 milj. euroa.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos ylläpitää Kainuun ammattiopistoa ja Kajaanin lukiota. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa ja se on tehnyt joka vuosi selvästi positiivisen tilinpäätöksen, vaikka liikevaihto on pienentynyt viiden vuoden aikana
13 milj. euroa, valtaosin valtionosuusleikkausten ja opiskelijamäärien pienentymisen takia. Viime vuoden tilinpäätös oli + 1,9 milj. euroa. Valitettavasti aikaisemmin tehdyt tehostamistoimenpiteet eivät vielä riittäneet Kainuun ammattiopiston osalta.

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on päätetty koulutukseen ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen kohdistettavista leikkauksista. Leikkaukset toteutetaan valtaosin kuluvana vuonna ja Kainuun ammattiopiston valtionosuudet pienenevät viime vuodesta 3,5 milj. euroa. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos on menossa kuluvana vuonna noin 1 milj. euroa alijäämäiseksi Kainuun ammattiopiston takia.

Ensi vuoden alusta siirryttäneen ammatillisessa koulutuksessa ns. tulosrahoitusmalliin, joka suosii väkirikkaita alueita, jotka pystyvät ikäluokkien kasvun avulla vahvistamaan perusrahoitusta. Kainuussa ja Koillismaalla nuorisoikäluokka ei ole enää pienentymässä lähivuosina, mutta opetuksen järjestämistapoja ja henkilöstömäärää on edelleen sopeutettava tulorahoitusta vastaavalle tasolle.

Kainuun ammattiopistossa on käyty kunnallisen yt-lain mukaiset neuvottelut 10.4.2017 – 23.5.2017 välisenä aikana. Virallisia neuvotteluja oli yhteensä neljä ja sen lisäksi oli lukuisia epävirallisia tapaamisia neuvottelujen välissä.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen korostaa, että kaikkien edun mukaista on huolehtia Kainuun ammattiopiston kestävästä taloudesta ja siten tulevaisuuden elinvoiman turvaamisesta. Jokaiselle opiskelijalle pyritään turvaamaan nyt suoritettavien toimenpiteiden jälkeenkin vähintäänkin entisen laajuinen opetuksen määrä.

Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet

Kainuun ammattiopiston organisaatiota uudistetaan ja esimies- ja päällikkötehtäviä vähennetään seitsemän (7) tehtävän osalta. Vähennykset tullaan suorittamaan eläköitymisten, irtisanomisten, osa-aikaistamisten sekä tehtäväkuvien ja palkkausmuutosten avulla.

Seuraavan 1½ vuoden aikana on eläköitymisten kautta vapautumassa yhdeksän (9) sellaista opetustehtävää, jotka jätetään täyttämättä. Määräaikaisia työsopimuksia tullaan päättämään viiden (5) opetustehtävän osalta.

Neuvottelujen tuloksena työnantaja harkitsee 20 henkilön irtisanomista ja 4 henkilön osa-aikaistamista.

Kesäkuun aikana työnantaja käynnistää yhdessä TE-toimistojen kanssa muutosturvaa koskevan lainsäädännön mukaiset toiminnot, joihin kuuluvat mm. työllistymissuunnitelmien laadinta irtisanomisen harkinnassa oleville henkilöille.

Ennen mahdollisten irtisanomispäätösten tekemistä selvitetään irtisanomisen harkinnassa olevien uudelleen sijoitusmahdollisuudet Kajaanin kaupungin toimialoille ja liikelaitoksiin. Samoin työnantajan mahdollisuudet kohtuudella kouluttaa uusiin tehtäviin.

Palvelussuhteen päättymisen jälkeen Kajaanin kaupungin rekrytointivastaavat lähettävät irtisanotuille viranhaltijoille/työntekijöille tiedot avoinna olevista työpaikoista sähköpostilla tai mikäli henkilöllä ei ole sähköpostia, postitse laitettavalla ilmoituksella. Viranhaltijoille tiedot avoinna olevista työpaikoista toimitetaan yhdeksän (9) kuukauden ajan irtisanomisajan päättymisestä laskettuna.

Työsopimussuhteisilla takaisinottovelvollisuus on neljä (4) kuukautta. Jos työsuhde on kestänyt keskeytyksettä 12 vuotta, työsuhteen päättymiseen saakka, takaisinottovelvollisuus on kuusi (6) kuukautta irtisanomisajan päättymisestä. Työsopimussuhteisille tiedot avoinna olevista työpaikoista lähetetään edellä mainittuja määräaikoja noudattaen.

Irtisanomispäätökset tehdään ennen juhannusta 2017. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden kokonaiskustannusvaikutukseksi tavoitellaan 2,3 milj. euron vuositasoa. Täysimääräisesti toimenpiteet vaikuttavat vuonna 2019. Työnantajan lähtökohtana on se, että lomautuksiin ei ainakaan opetushenkilöstön osalta jouduta missään tilanteessa turvautumaan.

Muut toimenpiteet

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos käynnistää yhdessä Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen ja ympäristöteknisen toimialan kanssa toimitilaselvityksen. Selvityksellä tavoitellaan käytössä olevien tilojen tehostamista siten, että Timperintiellä olevat kulttuurialan toiminnot voitaisiin siirtää ja yhdistää muihin nyt käytössä oleviin toimitiloihin. Ratkaisut ja siirrot tulisi saada tehdyksi 2-3 vuoden kuluessa.

Seppälän 1950 -luvulta olevaa päärakennusta esitetään purettavaksi, mikäli sille ei löydy muuta käyttöä ammatillisen koulutuksen ulkopuolelta. Rakennus on laajan peruskorjauksen tarpeessa ja peruskorjauksen kustannukset olisivat 5-6 milj. euroa.

Kainuun ammattiopiston käytössä olevat asuntolarakennukset ovat tulleet peruskorjausikään ja peruskorjausten suorittamiseen tulee varautua seuraavan vuosikymmenen alussa. Peruskorjausten toteuttamiseen tulee pyrkiä löytämään aivan uudenlaisia ratkaisu- ja rahoitusmalleja.

Seppälän pelloista ainakin osa voidaan vuokrata ulkopuolisille tahoille, mikäli niitä voidaan hyödyntää tarvittaessa opetuskäytössä. Kasvihuoneiden määrää ja kokoa voidaan pienentää energiakustannusten vähentämiseksi.

Taloushallinnon työtehtäviä arvioidaan osana Kajaanin kaupungin taloushallintotehtävien uudistamista tulevan kesän ja syksyn aikana.

Palveluiden, aineiden ja tarvikkeiden ostoa pyritään entisestään vähentämään ja kaikkia kustannusvaikutuksia tarkastellaan kriittisesti.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen henkilöstölle yt-neuvottelujen päättymisestä on tiedotettu tänään, 24.5.2017.

Lisätietoja

Anssi Tuominen, johtaja        
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
044 512 4933                                                       

Heikki Kallunki
JUKO ry:n plm
0500 582 453

Irma Saxholm
JYTY ry:n plm
044 710 0252

Helena Kiiveri
TEHYn plm
044 710 0278