Kainuun ammattiopisto ja Vuokatin urheiluopisto yhdistävät ammatillisen koulutuksen osaamisensa 1.1.2019

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on saavuttanut valtakunnallisesti tunnustetun aseman suomalaisessa toisen asteen (ammatillinen ja lukio) koulutuksen järjestäjien kentässä. Kainuun ammattiopistolle on myönnetty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto kolme kertaa tämän vuosituhannen puolella. Kainuun ammattiopistolla on korostunut vastuu koko Kainuun ja Koillismaan alueen ammatillisesta koulutuksesta.

Vuokatin säätiö (Vuokatin urheiluopisto) on toiminut toisena ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Kainuussa. Vuokatin säätiö on tarkastellut avarakatseisesti ammatillisen koulutuksen järjestämisen kehittymistä reformin tuomien lainsäädäntömuutosten kautta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Vuokatin säätiö on toiminut tuloksellisesti ja ammatillinen koulutus on tukeutunut luontevasti säätiön muihin toimintoihin.

Tulevaisuudessa pitää kyetä tarjoamaan yhä yksilöllisempiä koulutuspolkuja ja pienellä, yksialaisella koulutuksen järjestäjällä tulevat väistämättä rajat vastaan. Vuokatin säätiön hallitus esitti viime keväänä säätiön ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan siirtämistä Kajaanin kaupungin alle. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos oli keskinäisissä neuvotteluissa luvannut säilyttää vähintäänkin nykyisen laajuisen koulutusvolyymin Vuokatin urheiluopiston toimintaympäristössä. Tarve- ja kysyntätilanteessa koulutusliikelaitoksella on mahdollisuuksia kasvattaa Vuokatissa, Sotkamossa toteutettavaa koulutustoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kajaanin kaupungille Vuokatin säätiöllä aikaisemmin olleen järjestämisluvan 1.1.2019 alkaen. Kajaanin kaupungin järjestämislupaa on siten laajennettu seuraavilla tutkinnonanto-oikeuksilla: Liikunnanohjauksen perustutkinto, hieronnan ammattitutkinto, hieronnan erikoisammattitutkinto, liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, sekä valmentajan erikoisammattitutkinto.

”Nyt toteutettava fuusio varmistaa jatkossakin monipuolisen koulutustarjonnan Vuokatissa. Näemme sen hienona mahdollisuutena kaikille niille nuorille, jotka yhdistävät ammattimaisen harjoittelun ja ammatilliset opinnot”, Vuokatin urheiluopiston toimitusjohtaja Veikko Halonen kertoo.

Kajaanin kaupungin ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien kokonaismäärä on jatkossa 2 561, joista sisäoppilaitosmuotoinen koulutus saa olla enintään 58 opiskelijavuotta. Vuokatin urheiluopistolla tullaan toteuttamaan noin 120 opiskelijavuotta. Valtionosuusrahoitusta on käytettävissä ammatilliseen koulutukseen kokonaisuudessaan hieman yli 25 milj. €:a.

Liikunta-alan opiskelijoiden ja henkilöstön osalta jatketaan niin kuin ennenkin. Opiskelijat opiskelevat Vuokatin urheiluopistolla, mutta opetushenkilöstö (kahdeksan) on Kajaanin kaupungin palveluksessa. Henkilöstön siirto uudelle työnantajalle suoritetaan vasta lukuvuoden päätyttyä 1.8.2019 alkaen. Kainuun ammattiopisto vuokraa tarvittavat opetus- ja liikuntatilat Vuokatin urheiluopistolta. Iso oppilaitos pystyy tarjoamaan laajempaa valinnaisainetarjontaa, tehokkaampia opiskelijahuoltopalveluita ja opetustoiminnan kehittämiseen tarvittavaa hanketukea. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:llä on myös liikunta-alan koulutusta ja keskinäistä yhteistyötä tullaan entisestään tiivistämään.

Vuokatin urheiluopistolla tullaan keskittymään liikunta- ja valmennustoimintoihin sekä aktiivimatkailun ja majoitustoimintojen kehittämiseen. Tulevaisuudessa Kainuun ammattiopistolla ja Vuokatin urheiluopistolla on tarkoituksena laajentaa ammatillisen koulutuksen tarjontaa Vuokatin urheiluopistolla myös liikunta-alan ulkopuolelle kohderyhmänä liikkuvat ja urheilevat opiskelijat valtakunnallisesti. Uudella yhteistyöllä pyritään saamaan kasvua Vuokatissa ja Kainuussa olevaan opiskelijapohjaan.

”Vuokatin urheiluopiston toimintaympäristössä on tällä hetkellä vahvoja kasvun ja kehityksen elementtejä, jotka pitää osata hyödyntää laaja-alaisesti. Kainuun ammattiopistolle laajentuminen liikunta-alalle antaa uusia mahdollisuuksia ja se tukee sosiaali- ja terveysalan, matkailualan ja liiketalouden alan koulutuksia. Yhdessä tekemällä olemme entistä vahvempia”, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen toteaa.

Lisätietoja:
Anssi Tuominen
Kajaanin kaupungin liikelaitos
johtaja
p. 044 512 4933

Veikko Halonen
Vuokatti Sport / Vuokatti Sport Resort
toimitusjohtaja
p. 0400 689 250