Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2017 yhteishaku

TIEDOTE

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Yhteisvalintatoimisto

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2017 yhteishaku
Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 14.3.2017. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin on ensisijaisia hakijoita yhteensä 748 ja yhteishaun aloituspaikkoja on yhteensä 805. Lisäksi Kainuun ammattiopistossa on tarjolla 40 ammatillisen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen aloituspaikkaa.

Kainuussa peruskoulun päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 761. Yhteishaussa peruskoulun päättäneiden lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki v. 2014 toisen asteen ammatillisen koulutuksen valintaperusteisiin muutoksia ja nykyisin yhteishaun aloituspaikkoja jää entistä enemmän peruskoulun päättäville, sillä yhteishaun kautta eivät voi enää hakea aiemmin ammatillisen tutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneet.

Kaupunkilukiot vetovoimaisia
Kajaanin lukiossa ja Kuhmon yhteislukiossa on ensisijaisia hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja. Muihin Kainuun lukioihin on ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin aloituspaikkoja (liite 1). Lukiokoulutus oli ammatillista koulutusta suositumpi peruskoululaisten keskuudessa koko Kainuun tasolla.

Kajaanin ammatillisen koulutuksen suosituimmat linjat
Kajaanissa ammatilliseen koulutukseen ensisijaisia hakijoita on aloituspaikkaa kohden
0,9 hakijaa (liite 2). Suosituimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkoihin olivat Kajaanin autoalan, media-alan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot.

Peruskoululaisista 8,5 % haki toisen asteen oppilaitoksiin Kainuun ulkopuolelle ja erityisesti tämä piirre näkyi ammatilliseen koulutukseen hakeneissa. Hakutoiveet suuntautuvat myös sellaisille linjoille, joita Kainuussakin olisi tarjolla. Kainuun ulkopuolelle hakeneiden määrä kuitenkin väheni kevääseen 2016 verrattaessa.

Kainuun 16 vuotiaiden ikäluokka on vakiintunut noin 750 – 800 opiskelijan tasolle kymmenen seuraavan vuoden ajaksi, joskin se edelleen jatkaa voimakasta keskittymistä Kajaanin alueelle.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 15.6.2017 alkaen. Opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa oppilaitoksiin viimeistään 29.6.2017.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen puh. 044 512 4933.

Liitteet 1 ja 2

Anssi Tuominen
liikelaitoksen johtaja