Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2020 yhteishaku

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 10.3.2020. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin (Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio) on ensisijaisia hakijoita yhteensä 717 ja yhteishaun aloituspaikkoja on yhteensä 757. Lisäksi Kainuun ammattiopistossa on tarjolla vielä tämän kevään aikana 50 ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen aloituspaikkaa.

Kainuussa peruskoulun päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 688. Yhteishaussa peruskoulun päättäneiden lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki v. 2014 toisen asteen ammatillisen koulutuksen valintaperusteisiin muutoksia ja nykyisin yhteishaun aloituspaikkoja jää entistä enemmän peruskoulun päättäville, sillä yhteishaun kautta eivät voi enää hakea aiemmin ammatillisen tutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneet. Kainuun ammattiopistoon voivat kaikki kiinnostuneet hakea ns. jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan.

Lukiokoulutuksessa vapaita opiskelupaikkoja
Kajaanin lukioon oli ensisijaisia hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja. Muihin Kainuun lukioihin oli ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin aloituspaikkoja. Kainuun perusopetuksen päättävien keskuudessa lukiokoulutus oli hieman ammatillista koulutusta suositumpaa.

Kajaanin ammatillisen koulutuksen suosituimmat linjat
Kajaanissa ammatilliseen koulutukseen ensisijaisia hakijoita on aloituspaikkaa kohden 0,95 hakijaa. Suosituimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkoihin olivat Kajaanin kasvatus- ja ohjausalan ja ravintola- ja catering-alan perustutkinnot sekä Vuokatin liikunnanohjauksen perustutkinto.

Peruskoululaisista 9,7 % haki toisen asteen oppilaitoksiin Kainuun ulkopuolelle. Osa näistä hakijoista aloittanee toisen asteen koulutuksen kuitenkin Kainuussa, koska hakijamäärät ovat suuria Etelä-Suomessa erityistehtäviä omaavien oppilaitosten osalta.

Kainuun 16 vuotiaiden ikäluokka on vakiintunut 700-750 opiskelijan tasolle noin kymmenen seuraavan vuoden ajaksi, joskin se edelleen jatkaa voimakasta keskittymistä Kajaanin alueelle. Alkaneen vuosikymmenen lopulla perusopetuksessa päättävä ikäluokka näyttää laskevan nykyisestä 20 % ja seuraavalla vuosikymmenellä lasku on jo sitäkin suurempaa, mikäli maakunnan väestörakenteessa ei tapahdu tänä aikana merkittävää nuorentumista muuttoliikkeen seurauksena.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 11.6.2020 alkaen. Opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa oppilaitoksiin viimeistään 25.6.2020.

Lisätietoja oppilaitoksista.

Yhteistyöterveisin

Anssi Tuominen
koulutusliikelaitoksen johtaja