Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos antaa ”vappusatasen” toisen asteen opiskelijoille ja maksaa sen kerralla

Suomessa siirryttiin oppilaitosten järjestämään etäopetukseen valtioneuvoston päätöksellä 18.3.2020 ja etäopetus jatkunee toisen asteen oppilaitoksissa lukukauden loppuun asti. Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on toteutettu onnistuneesti ruokakassien jako perusopetuksessa opiskeleville lapsille ja nuorille. Kainuun ammattiopistossa ja Kajaanin lukiossa on opiskelijoita lähes 200 Suomen eri kunnasta, vaikka merkittävä osa on toki Kajaanin seutukunnan alueelta. Ruokakassien jakaminen toisella asteella asettaisi opiskelijat saavutettavuuden osalta eriarvoiseen asemaan, koska opiskelijoita on kehotettu esim. asuntolamajoituksesta siirtymään koteihinsa.

Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion opiskelijat ovat hoitaneet vastuullisesti opintojaan eteenpäin etäopetustilanteessa. Etäopetus on tuonut vapautta opintoihin, mutta aivan erityisesti se on kasvattanut vastuuta omasta tekemisestä ja oppimisesta. Opiskelijat ovat kokeneet etäopetuksen kuormittavaksi ja erityisesti viime päivinä on tullut palautetta jaksamisen ja keskittymiskyvyn osalta.

Koulutuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta toteuttaa ruokailumahdollisuutta etäopetuksessa oleville opiskelijoille, mutta ruokailun merkitys on opiskelijoiden jaksamisen osalta merkittävä. Koronaviruksen aiheuttamat uhkakuvat ja pelko kesätöiden menettämisestä painavat monia opiskelijoita.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos antaa jokaiselle toisen asteen perustutkinto-opiskelijalle (ammatillinen ja lukiokoulutus) 100 € ruokarahaa etäopetuksen ajalta. Ruokarahan maksamisen ulkopuolelle on kuitenkin rajattu: 

  • oppisopimusopiskelijat, koska he ovat aina työsuhteessa
  • erillistä ateriakorvausta nauttivat opiskelijat
  • KAO Kuusamon opiskelijat, koska heille on tehty jo aikaisemmin päätös maksettavasta ruokarahasta
  • kevään uudet ylioppilaat, koska heillä ei ole ollut ateriaoikeutta ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

Opiskelijat ilmoittavat Wilmassa oman tilinumeronsa ke 6.5.2020 mennessä ja sen jälkeen ryhmänohjaajat tarkistavat, että opinnot ovat edenneet etäopetuksessa kohtuullisesti. Koulutusliikelaitos maksaa ruokarahan kaikille niille opiskelijoille, jotka ovat hoitaneet opintonsa vastuullisesti pe 15.5.2020 mennessä. Kohderyhmään kuuluu kaikkiaan yli 2 000 opiskelijaa.

Koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen pitää ruokarahan myöntämistä opiskelijoille perusteltuna, koska monella toisen asteen opiskelijalla on haasteita toimeentulon ja oman jaksamisen kanssa. Vappu on mitä suurimmassa määrin opiskelijoiden ja työtä tekevien juhla, nyt pitää nostattaa vähän positiivisia mielialoja, jotta jaksetaan lukukausi kunnialla loppuun ja muistetaan käyttäytyä vastuullisesti lähimmäisiä ja riskiryhmiä kohtaan. Tuominen toivottaa turvallista ja vastuullista etävappua kaikille!

Lisätietoja

koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, p. 044 512 4933 (anssi.tuominen@kao.fi),
Controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897 (piia.rissanen@kajaani.fi)