Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos mukana liikkuva koulu- ohjelmassa

”OPISKELE LIIKKUEN”
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos mukana liikkuva koulu- ohjelmassa

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kolmessa yksikössä: Kajaanin lukiossa sekä KAOn Hyvinvoinnin ja Kuusamon toimipaikoissa on alkanut tänä syksynä Opiskele liikkuen- hanke, joka on osa toisen asteen Liikkuva koulu- ohjelmaa. Liikkuva koulu- ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Opiskele liikkuen- hanke on jatkoa Kainuun Liikunnan ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen aikaisemmalle yhteistyölle. Opiskele liikkuen- hankkeelle on saatu rahoitus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ja hankkeen kesto on kaksi vuotta, jonka ensimmäinen osa ajoittuu lukuvuodelle 2017-2018.    

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat opetukseen, opiskelun olosuhteisiin, aktiivisen opiskeluympäristön luomiseen ja laaja-alaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden kanssa.

Hankkeessa opettajien osaamisen lisäämisen kautta kehitetään toiminnallisia oppimismenetelmiä osana opetusta. Uusien opetussuunnitelmien ja ammattikoulutuksen reformin kautta opetus on murroksessa. Tulevaisuudessa ammatti- ja oppiainerajoja ylittävä yhteistyö on keskeisessä roolissa, johon haetaan vahvistusta.

Opetukseen liittyvien muutosten myötä jatkossa oppimisympäristöjen tulee olla aktiivisuutta lisääviä. Tavoitteena on hankkeen avulla muokata jo olemassa olevia oppimisympäristöjä niin, että ne lisäävät opiskelijoiden aktiivisuutta myös taukojen aikana. Hyvinvointialalla kehitetään uudenlaista innovaatiota opiskeluympäristöjen suhteen.

Opiskelijoiden jaksaminen opintojen aikana kuin myös ammattiopistossa työssäoppimisjaksoilla herättää huolta. Monet nuorista ovat fyysisesti heikossa kunnossa, jolloin edellytykset työ- ja toimintakykyyn ovat heikentyneet. Yksilöllisellä huomioimisella pystytään tukemaan opiskelijan oman liikunnallisuuden löytymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää myös opiskelijoiden omaehtoista liikkumista tukevaa välineistöä ja liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia myös opiskelupäivän ulkopuolella.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen sisällä Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio tekevät tilayhteistyötä, koska osa toiminnoista on sijoittunut samoihin tiloihin. Tulevaisuudessa yhteistyö tulee korostumaan erilaisten projektiopintojen yhteistyön myötä. Lisäksi koulutusliikelaitos ja Kajaanin ammattikorkeakoulu tekevät tiivistä yhteistyötä etenkin hyvinvointialan osalta. Kainuun Prikaatilla ja Kainuun ammattiopistolla on ollut jo aikaisemmin yhteistyötä, jota pyritään vahvistamaan. Kuusamon toimipaikassa hanke lisää mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkumista aktivoivaan yhteistyöhön Kuusamon lukion kanssa. Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena onkin vahvistaa eri tahojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä Liikkuva koulu -toiminnan avulla.

Lisätietoja Opiskele liikkuen- hankkeesta:

Projektipäällikkö Anu Kuosmanen
anu.kuosmanen@kao.fi, puh. 044 797 0828

Rehtori Markku Nissinen (Kajaanin lukio)
markku.nissinen@kajaaninlukio.fi, puh. 044 710 1204

Koulutusjohtaja Anne Koski-Heikkinen (KAO Kuusamo)
anne.koski-heikkinen@kao.fi, puh. 044 497 5001

Koulutuspäällikkö Raisa Ilkko (KAO Hyvinvointi)
raisa.ilkko@kao.fi, puh. 044 797 4594