KAO:n YritysAmis mukana EU:n tutkimushankkeessa

web_YritysAmis-logo

Kainuun ammattiopiston YristysAmis (kulttuuriala, luonnonvara-ala ja liiketalouden ala) on päässyt mukaan kansainväliseen EU-komission Erasmus-hankkeeseen “Innovaton Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE)“. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota EU käyttää päätöksentekoon tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa. EU:n tavoitteena on, että jokaisella nuorella olisi käytännön yrittäjäkokemuksia kouluaikanaan. Hankkeessa verrataan NY – Vuosi yrittäjänä ohjelmassa mukana olevia ja verrokkiryhmää, joka ei ole saanut yrittäjäkokemukseen perustuvaa yrittäjyyskasvatusta. Projekti kestää kaksi opiskeluvuotta 2015 – 2017. Tutkimus toistetaan kahtena peräkkäisenä vuonna. Tietoa kerätään kyselytutkimuksella ja haastatteluilla. Myös opiskelijoiden vanhemmilta, opettajilta ja koulujen johtajilta kysytään tutkittavien ryhmien oppimistulosten ja yrittäjyystaitojen kehittymisestä.

Hankkeessa on mukana Suomen Opetus ja kulttuuriministeriö, sekä opetusministeriöt Virosta, Belgiasta, Italiasta ja Latviasta. Tutkimuksen tekijänä hankkeessa on norjalainen tutkimuslaitos Eastern Norway Research Institute (ENRI). Suomesta on mukana neljä oppilaitosta: Kainuun ammattiopiston YritysAmis, Helsingin liikemiesten kauppaopisto, Etu-Töölön lukio ja Helsingin kielilukio. Hankkeen aikana järjestetään 2 – 3 osallistujakoulujen tapaamista ja jaetaan kokemuksia verkossa. Hankkeen tuottaman tiedon pohjalta laaditaan suositus siitä, miten yrittäjyyskasvatusta toteutettaisiin Euroopan kouluissa. Suomessa hankkeen käytännön toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa Nuori Yrittäjyys ry.

Tutkimukseen osallistumisesta KAO:n YritysAmis saa 15 000 euroa NY – Vuosi yrittäjänä ohjelman kehittämiseen.

Maarit Tartia-Kallio
YritysAmiksen koulutusjohtaja
P. 044 362 5892