Kasvinsuojeluaineiden uusi tutkintovaatimus voi yllättää kotipuutarhurin ostohetkellä

Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat 26.11.2015 alkaen. Ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluvalmisteita saa myydä tai luovuttaa vain henkilölle, joka esittää voimassaolevan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta. Ostajan tulee esittää oma tai kasvinsuojeluaineita käyttävän henkilön tutkintotodistus ja kauppiaan tulee se tarkastaa. Tutkintotodistus tulee olla myös henkilöllä, joka käyttää ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluaineita sekä ammattiaineita myyvässä kaupassa vähintään yhdellä myyjällä. Myös ruiskutuspäätöksen tekijän on suositeltavaa suorittaa tutkinto.

Myynnissä olevat kasvinsuojeluaineet on nyt siis luokiteltu ammatti- ja harrastekäyttöön. Ammattikäyttöön tarkoitettujen aineiden myyntipakkauksessa on sana ammattikäyttö ja kaikki muut aineet on hyväksytty kuluttajakäyttöön. Yllättävän moni kotipuutarhurien ennen käyttämä valmiste on saanut merkinnän ammattikäyttö ja harrasteviljelijöille voikin tulla yllätyksenä, ettei kasvinsuojeluainetta saa ostaa ja käyttää kuin tutkinnon suorittanut henkilö. 

Tukesin sivuilta (ww.tukes.fi), kasvinsuojeluainerekisteristä, voi tarkistaa aineiden luokituksen, hakusanoilla ammattikäyttö ja kuluttajakäyttö. Pääpiirteissään kuluttajille on hyväksytty kotitarvekäyttöön valmisteita, joiden käytössä ei tarvita erikoissuojaimia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että noin 40 kauppavalmistetta jää harrastekäyttäjien listoille lähinnä tuholaisten- ja rikkakasvien torjutaan. Kasvitautien torjunta-aineet ovat pääsääntöisesti luokiteltu ammattikäyttöön.

Tutkintoon liittyvä kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskeva koulutus on vapaaehtoinen, mutta itse tutkinto siis pakollinen. Tutkinnolla testataan koulutusohjelma-asetuksessa mainitut tiedot. Koulutuksia ja tutkintotilaisuuksia Kainuussa järjestää Kainuun ammattiopiston luonnonvara-ala, Seppälä.

Ammattikäyttäjien tulee suorittaa tutkinto viimeistään ennen kasvinsuojeluaineen ostoa tai käyttöä. Tutkinto tulee uusia viiden vuoden välein. Kasvinsuojelututkinnolla on laissa siirtymäaika, jonka aikana tutkintotodistuksen lisäksi kelpaavat voimassa oleva todistus ympäristötukeen kuuluvaan kasvinsuojelukoulutukseen osallistumisesta, ympäristökorvaukseen sitoutuneella viljelijällä erityistutkinto tukiehtojen mukaisesti kuuden vuoden voimassaoloajalla ja Tukesin myöntämä koulutuksen- ja tutkinnonjärjestäjän lupa.