Tanssiakatemia mahdollistaa toisen asteen opiskelun ja tavoitteellisen tanssitaiteen yhdistämisen Kajaanissa

Vuokatti-Rukan urheiluakatemian Kajaanin toiminta laajentuu lukuvuonna 2019-2020. Uutena lajina urheiluakatemiassa alkaa tanssi.

Kajaani Dancen järjestämä tanssiakatemia -toiminta mahdollistaa nuorille tanssijoille toisen asteen opiskelun ja tanssitaiteen (harjoittelun ja esiintymisen) yhdistämisen. Akatemiaopetus kehittää osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua tanssin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetuksessa vahvistetaan tanssiteknisen osaamisen lisäksi oppilaan ilmaisun ja tulkinnan taitoja. Opinnot tukevat oppilaan luovaa ajattelua, vahvistavat identiteetin rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Tanssiakatemian opetuksesta vastaavat Kajaani Dancen opettajat. Toisen asteen ammatillisesta- ja lukiokoulutuksesta vastaa Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio.
Hakeminen Kajaanin lukioon ja Kainuun ammattiopistoon tapahtuu yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on 19.2.-12.3.2019.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan pyrkivän hakijan on täytettävä erillinen hakulomake. Lomake löytyy oppilaitosten nettisivuilta. Lomake tulee lähettää 12.3.2019 mennessä osoitteeseen: Kainuun ammattiopisto, Hakutoimisto, Opintie 3, Oppi 4, 87100 Kajaani. Urheiluakatemiaan pääseminen edellyttää opiskelupaikan saamista.

Lisätietoja:

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, johtaja
Anssi Tuominen
anssi.tuominen@kao.fi, p. 044 512 4933

Kajaani Dance / tanssikoulun rehtori
Minna Palokangas
minna@kajaanidance.fi, p. 044-587 4765

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, akatemiajohtaja
Janne Vuorinen
janne.vuorinen@vrua.fi, p. 045 130 3538