Hyppää sisältöön

Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus -henkilöstöpäivä 20.1.2023

Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen henkilöstöpäivän teemana 20.1.2023. Henkilöstöpäivä järjestetään Kajaanin, Vuokatin, Kuusamon ja Vantaan toimipaikoissa. Päivään osallistuu koko henkilöstö. Päivän polkaisee käyntiin KLL vt. johtaja Anu Kuosmanen ja päätöspuheenvuorot on varattu rehtoreille Jaana Kilpelänaholle ja Raisa Ilkolle.

Henkilökunta osallistuu päivän aikana yhteisille luennoille, joissa meillä on mahdollisuus kuulla kokemusasiantuntijoita aiheena Kokemuksia autismikirjon oppilaan koulupolulta. Toisen yhteisen osuuden aihe on kaikkien kohtaaminen samanarvoisesti. Lisäksi meille järjestetään työpajoja päivän teemaan liittyen. Kuusamon ja Vantaan henkilöstö osallistuu päivän yhteisiin osioihin striimien kautta ja työpajojen osalta etäyhteyksin tai paikallisiin työpajoihin.

Kajaanin kaupungille on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka pääset lukemaan täältä: tasa-arvo- ja yhden-vertaisuussuunnitelma-pdf. Myös Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle on luotu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota noudatamme oppilaitoksissamme ja jota noudattamalla olemme kaikki tasa-arvoisempia ja yhdenvertaisempia.

Lainaus Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta: ”Tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämistä sekä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ehkäisemistä. Muodollisella eli tosiasiallisella tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja niiden takaamista. Tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi voidaan noudattaa ns. positiivista erityiskohtelua (esim. tukitoimia niitä tarvitseville, hyväksyttävän tarkoituksen ja suhteellisuusperiaatteen rajoissa).

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

Henkilöstöpäivän tarkoituksena on yhdistää henkilöstöä ja tavata ensimmäistä kertaa yhteisessä koulutuspäivässä pandemian jälkeen. Päivän teeman mukaisesti tavoitteenamme on nostaa aihe eli tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kaikkien huulille ja huomiolle.

Aihealueet