Hyppää sisältöön
Neljä ihmistä seisoo ja katsoo auringon laskua

HYVIS-toiminta

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (HYVIS-ryhmä) suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi tulosyksikön opiskeluhuoltotyötä.  HYVIS-ryhmän tärkein tehtävä on oppilaitosympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin varmistaminen sekä hyvinvointia ja oppimista tukevan toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.   

HYVIS-ryhmä tukee koko oppilaitosyhteisöä ja on ensisijainen opiskeluhuollon toteuttamismuoto.  

HYVIS-ryhmään kuuluu:  

 • opiskelijoiden ja huoltajien edustus 
 • tulosyksikön/toimipaikan päällikkö 
 • opinto-ohjaaja, erva-opettaja, opettaja 
 • kuraattori 
 • terveydenhoidon (terveydenhoitaja, psykologi, lääkäri) ammattiryhmien edustajat ja 
 • asuntolanohjaajat 
 • Voit laittaa sähköpostia osoitteeseen hyvis@kao.fi, mikäli sinulla tulee kysyttävää. KAO:n nettisivuilta löydät palautelaatikon, johon voit käydä jättämässä viestisi myös anonyymisti. Koulussa oppilasjäsenet ja oppilaitoksen henkilökunta auttavat sinua. 

 • Jos sinua kiinnostaa olla mukana Hyviksen toiminnassa, voit ottaa yhteyttä Hyviksen sähköpostiin tai omaan ryhmänohjaajaasi.

 • Opiskeluhuollon toteutusta säätelee ja ohjaa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L. 2013/1287). Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat.  

  Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Lähde Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1 luku 4 §.