Noin joka toinen opiskelija käy töissä opintojen aikana – KAORekry yhdistää opiskelijat ja työelämän

Opiskelijan ja työelämän välillä on tiivis yhteys jo opiskeluaikana. Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan noin joka toinen opiskelija käy töissä opintojensa ohella. Työmarkkinoiden muutokset ohjaavat yrityksiä opiskelijoiden rekrytointiin suoraan koulun penkiltä jo ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen. Vapaata ja osaavaa työvoimaa on tietyillä toimialoilla vaikea löytää – vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi on myös muuttanut ammatillisen koulutuksen toimintamalleja. Se kannustaa ammatillisia oppilaitoksia keskittymään opiskelijoiden työllistymiseen pelkän valmistumisen sijaan. Uudistusten myötä oppilaitokset kiinnittävät entistä enemmän huomiota työelämäyhteistyöhön.

Kainuun ammattiopiston (KAO) teknologia-alan koulutuksen kehittäminen valtakunnallisesti yhteistyössä työelämän kanssa -hanke on käynnistänyt yhteistyön tiitus.fi -palvelun kanssa KAORekryn muodossa. 

KAORekry on opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka

Kesäkuun alussa käyttöönotettu KAORekry on suunniteltu pienentämään kuilua opiskelijoiden ja työelämän välillä tuomalla opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikat yhteen kanavaan sekä rakentamaan digitaalista yhteistyötä opiskelijoiden, oppilaitoksen ja työelämän välille.

Opiskelijoille KAORekry on väylä löytää avoimia koulutussopimus ja oppisopimus työpaikkoja sekä rakentaa opiskelijan omaa persoonallista työnhakijabrändiä ja osaajaprofiilia opintojen edetessä. Palvelussa työnantajat pystyvät lähestymään opiskelijoita aktiivisesti ja tarjoamaan kohdennetusti erilaisia työ- ja harjoittelupaikkoja, sekä tekemään yhteistyötä koulutusten, projektien ja tapahtumien muodossa.

Työnantajat voivat liittyä KAOn kumppaniyritysverkostoon maksutta ja nähdä KAOn opiskelijoiden osaajaprofiileita. Eri osaamista ja taitoja pystytään seulomaan tekoälyn avulla ja tehtävään sopivalle profiilille voidaan tarjota anonyymisti erilaisia työtarjouksia. Palvelun avulla KAO pystyy hallitsemaan ja rakentamaan digitaalisia työelämäyhteyksiä. Tämä mahdollistaa tunnistetun ja tunnistamattoman osaamisen seuraamisen kattavan analytiikan avulla.

KAO järjestää opiskelijoille, opettajille ja henkilökuntaan kuuluville sekä työelämän edustajille KAORekry -palvelun käyttökoulutusta elokuussa 2020.

Lisätietoa KAORekry -palvelusta:

Projektipäällikkö Ville Loukusa
p. 044 497 5026
ville.loukusa@kao.fi

www.tiitus.fi/kao