Tule meille töihin, katso avoimet rekrymme!

Logistiikka-alan opettaja (määräaikainen)

Kainuun ammattiopisto hakee logistiikka-alan opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.5. – 30.11.2020.

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen ohjaus- ja opetustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen logistiikka-alan opiskelijoille, minkä vuoksi edellytämme hyvää perehtyneisyyttä logistiikka-alaan sekä sekä liikenteenopettajan pätevyyttä.

Arvostamme vahvaa ja monipuolista kokemusta logistiikka-alalta. Tehtävän hoitamisessa on ajokortti (väh. BCE-luokka sekä voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys) välttämätön sekä lisäksi arvostamme D-luokan ajokorttia.

Kainuun ammattiopistossa ohjaus- ja opetustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Edellytämme kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan.

Tehtävä alkaa 15.5.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetesti. Tehtävässä on 3 kk koeaika. Palkkaus OVTES osio C liite 1.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Logistiikka-alan opettaja”. Hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 15.00.

Tietoliikennetekniikan lehtori (vakinainen)

Toistaiseksi voimassa oleva tietoliikennetekniikan lehtorin virka Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa, Kainuun ammattiopistossa.
Tehtävän alkaa 27.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Haemme tietoliikennetekniikan osaajaa, joka hallitsee tietoliikenteessä käytössä olevat aktiivilaitteet, sekä niihin tarvittavat kaapeloinnit. Olet asenteellisesti eteenpäin menevä ja itsesi kehittäminen on ominaisuus, josta sinut tunnetaan. Kiinnostaisiko sinua opettajan työ?

Opettajan keskeiset opetusaiheet ovat mm. seuraavat: tietoliikennetekniikka, yleiskaapelointi, valokuitutekniikka, kaapelointien mittaukset, kaapelointien ja päätelaitteiden asennus.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme alalle soveltuvaa tutkintoa, pedagogista pätevyyttä ja kolmen vuoden työkokemusta alalta. Hyvät tietotekniikkataidot ovat välttämättömät.

Arvostamme laaja-alaista tietoliikennetekniikan tuntemusta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hyvät yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidot luetaan eduksi.
Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Oppilaitoksellamme on toimipaikkoja Kajaanissa ja Kuusamossa.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote, huumausainetesti sekä lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Tietoliikennetekniikan lehtori”. Hakuaika päättyy 30.4.2020.

Kestävän kehityksen opettaja (vakinainen)

Kainuun ammattiopiston yhtenä strategisena painopisteenä on toimia kestävän kehityksen mukaisesti. KAO on sertifioitu OKKA-säätiön mukaisin arviointikriteerein ja kaikki koulutusalat ovat saavuttaneet Kestävän kehityksen sertifikaatin. Jokaisella koulutusalalla kestävä kehitys on läpimenevä teema niin opetussuunnitelmissa kuin myös toiminnassa.

Tehtävään kuuluu opetussuunnitelmiin perustuva kestävän kehityksen opetus- ja ohjaustyö ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Opetettaviin aineisiin voi kuulua myös yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Kestävän kehityksen opettajan tehtävä on opettaa ja ohjata kaikkien oppilaitoksen koulutusalojen opiskelijoita kestävän kehityksen toimintamalliin opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten edellytämme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Opettaja sijoittuu osaksi yhteisten aineiden opettajien tiimiä. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolisia digitaalisia opettamis- ja ohjaustaitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa.

Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilasta, lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä huumausainetesti. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tehtävän täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungin lomautusuhan alaiset henkilöt, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Kestävän kehityksen opettaja”. Hakuaika päättyy 4.5.2020 klo 16.00.

Taloushallinnon lehtori (vakinainen)

Tehtävään kuuluu opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Tehtävässä toimitaan liiketoiminnan alalla Kajaanissa. Opettaja toimii osana liiketoiminnan tiimiä ja hän vastaa ensisijaisesti liiketoiminnan perustutkinnon opetus- ja ohjaustyöstä, keskeisimpinä aiheina palkanlaskenta, kirjanpito ja lisäksi esim. laskutusta, reskontrien hoitamista ja tuloksellista toimintaa. Tehtävään kuuluu omaohjaajana toimiminen ja vastaaminen opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmista.

Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Hakijan eduksi katsotaan vahva työkokemus taloushallinnon tehtävistä.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävään voidaan valita määräaikaiseksi myös kelpoisuusvaatimukset täyttämätön henkilö.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Tehtävän täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon kaupungin lomautusuhan ja työnteon keskeytyksen alaiset henkilöt, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote, tulos huumausainetestistä sekä lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä on 6 kk koeaika. Ajokortti on välttämätön.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Taloushallinnon lehtori”. Hakuaika päättyy 15.5.2020.

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori (vakinainen)

Kainuun ammattiopisto hakee vakituista matematiikan, fysiikan ja kemian opetustehtäväistä kiinnostunutta työkaveria, joten lähde mukaan tekemään tulevaisuutta kanssamme.

Lehtorin virkaan kuuluu osaamisperusteinen ohjaus- ja opetustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Ohjaus- ja opetustyö toteutetaan ammatillisia sekä yhteisiä tutkinnonosia vahvasti integroiden. Tehtävässä toimitaan eri koulutusaloilla, joten työpäivät ovat monipuolisia sekä innostavia.

Kainuun ammattiopistossa ohjaus- ja opetustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Opettajan työssä etäopetus on tullut arkipäiväiseksi ohjausvälineeksi erilaisten opetusalustojen välityksellä, onhan sinulla Moodlet, TEAMSit

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Tehtävän täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon kaupungin lomautusuhan ja työnteon keskeytyksen alaiset henkilöt, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote, tulos huumausainetestistä sekä lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä on 6 kk koeaika. Ajokortti on välttämätön

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Matematiikan , fysiikan ja kemian lehtorin virka”. Hakuaika päättyy 29.5.2020 klo 15:00.