Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto starttaa Kajaanissa syyskuussa 2020

Palvelu- ja toimintaprosessien kehittäminen on organisaatioissa ja yrityksissä erityisen tärkeää. Asiakkaan kokemaa palvelua halutaan entisestään parantaa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaatioilta uudistamista sekä asiakkaille arvoa tuottavan toimintakulttuurin rakentamista.

Kajaanissa alkaa Lean-filosofiaa soveltava Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava koulutus Kainuun ammattiopiston ja Management Institute of Finland MIF Oy:n yhteistyönä.

Koulutus soveltuu yksityisen, kolmannen sektorin ja julkisen puolen organisaatioissa työskenteleville asiantuntijoille ja esimiehille. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa organisaation sisäisiä kehittäjiä, joilla on kyvykkyys osallistaa myös organisaation muu henkilöstö kehitystyöhön.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Kainuun ammattiopisto toimii oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä ja MIF toteuttaa tietopuoliset opetuspäivät ja näytöt. Hakuaika koulutukseen päättyy 9.9.2020. Koulutus alkaa 23.9.2020

Lisätietoa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta ja siihen hakeutumisesta: https://www.kao.fi/koulutukset/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-lean-master-kajaani/ sekä https://mif.fi/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto-lean-master-kajaani/.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja näytöistä:
Rauno Logrén, p. 0400 700 565, rauno.logren@mif.fi

Oppisopimuksesta:
Mirva Manninen, p. 044 797 0873, mirva.manninen@kao.fi