Koulutusten rahoitus yrityksille

Aikuiskoulutustuki

Aikuinen voi saada opiskeluajan toimeentulon turvaamiseksi aikuiskoulutustukea. Tukea voit hakea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, jos olet ollut töissä vähintään 8 vuotta ja olet työ- tai virkasuhteessa. Täysimääräistä aikuiskoulutustukea haetaan etukäteen vähintään kaksi kuukautta kestävän ja kokonaan palkattoman opintovapaan ajalle. Soviteltua aikuiskoulutustukea haetaan jälkikäteen, jos sinulla on tuloja opintojen ohessa tai opintovapaasi kestää alle kaksi kuukautta. Aikuiskoulutustukea haetaan Koulutusrahastolta.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Tuen myöntäminen edellyttää, että olet toiminut YEL- tai MYEL-vakuutettuna yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua ja työhistoriaa tuen alkamiseen mennessä on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. Työhistoriaa kerryttävät kaikki Suomessa eläkevakuutettu työaika ja yrittäjätoiminta. Muuta kuin YEL- tai MYEL – vakuutettua aikaa ei lasketa yrittäjäajaksi. Tuen myöntämisen ehtona on, että yrittäjä vähentää tai keskeyttää yritystoimintansa koulutusaikana siten, että tukikauden aikaiset yritystoiminnan ansiotulot alenevat koulutuksen vuoksi vähintään kolmanneksella. Jos olet lopettanut kokonaan yritystoiminnan ennen tukikauden aloittamista, et ole oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus voidaan solmia jo työsuhteessa olevalle työntekijälle ja yrittäjälle tai uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen tulevalle työntekijälle. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle ja opiskelijalle on omat rahoitusetuutensa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos oppisopimusopiskelijaksi otetaan työtön, voi työnantaja saada tietyin ehdoin myös palkkatukea. TE-toimisto päättää tuen myöntämisestä ja tukijakson pituudesta. Oppisopimuskoulutus.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yleensä työnantajan kustantamaa koulutusta, johon työnantaja voi päättää henkilöstönsä osallistumisen. Osallistumisajalta työnantaja maksaa palkkaa tai korvaa osallistumisen aikana menetetyn vapaa-ajan rahassa tai vapaana. Yritysten järjestämä henkilöstökoulutus perustuu pääsääntöisesti työtehtävien vaatimuksille.

Henkilöstökoulutus voi olla lyhytkestoista täydennyskoulutusta työpaikalla tai oppilaitoksissa sekä tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta, esimerkiksi perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Henkilöstökoulutus.

Yhteishankintakoulutus

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. TäsmäKoulutus on erinomainen vaihtoehto, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. MuutosKoulutus mahdollistaa vastuullisen toiminnan, kun yritys joutuu tuotannollisista tai taloudellisesta syistä irtisanomaan henkilöstöään. Lisätietoa yhteishankintakoulutuksesta.