Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus

Opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaa yrityksen henkilöstöstä nimetty työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajilla on keskeinen rooli sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että näyttöjen ohjaamisessa ja ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisessä. Tässä tehtävässä toimiminen vaatii työpaikkaohjaajalta oman ammattialan osaamisen lisäksi ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin taitoja.

Järjestämme sekä monialaisia että yrityskohtaisia viiden osaamispisteen laajuisia työpaikkaohjaajakoulutuksia käytännön ohjaustyössä mukana oleville työelämän edustajille Kainuussa ja Kuusamossa. Lisäksi suunnittelemme ja järjestämme tarpeen mukaan jatkokoulutusta ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

Lisätietoa ohjaajakoulutuksista:

Työpaikkaohjaajakoulutus (5 osp)
Työpaikkaohjaajakoulutus verkossa

Tukea työpaikkaohjauksen arkeen

Ohjaan.fi sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikallanne tapahtuvaa oppimista ja ohjausta. Ammatillisessa koulutuksessa työpaikat, ohjaajat ja työyhteisöt toteuttavat sitä yhdessä opettajien kanssa.