Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus

Opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaa yrityksen henkilöstöstä nimetty työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajilla on keskeinen rooli sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että näyttöjen ohjaamisessa ja ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisessä. Tässä tehtävässä toimiminen vaatii työpaikkaohjaajalta oman ammattialan osaamisen lisäksi ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä opiskelijoiden ohjauksen ja arvioinnin taitoja.

Järjestämme sekä monialaisia että yrityskohtaisia viiden osaamispisteen laajuisia työpaikkaohjaajakoulutuksia käytännön ohjaustyössä mukana oleville työelämän edustajille Kainuussa ja Kuusamossa. Lisäksi suunnittelemme ja järjestämme tarpeen mukaan jatkokoulutusta ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

Lisätietoa työpaikkaohjaajakoulutuksista:

Ville Loukusa
p. 044 497 5026, ville.loukusa(a)kao.fi