Yhteishankintakoulutukset

Vaatiiko yrityksesi uudenlaista osaamista? Onko yritykselläsi tarve rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa? Edessä irtisanomisia tai lomautuksia?

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi kouluttaa työntekijöitä rekrytointi-, muutos tai irtisanomistilanteissa.

Yhteishankintakoulutukset suunnitellaan aina yhteistyössä yrityksen ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus kilpailuttaa koulutuksen alalle soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan. Koulutuksen kokonaiskustannuksista yrityksesi maksaa 20–75 prosenttia ja ELY-keskus loput. Maksuosuus vaihtelee koulutuksesta riippuen. Tutustu yhteishankintakoulutuksiin ja hyödynnä rahoitusetu!

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy tai alan osaajia ei ole valmistumassa lähiaikoina. Sen avulla yritys saa koulutettua, motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa ja työtön työnhakija mahdollisuuden työllistyä. Kainuun ammattiopistolla on vahva kokemus RekryKoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lue RekryKoulutuksella osaavaa työvoimaa Transtechille

Lue RekryKoulutus edistää työllistymistä

Lisätietoja RekryKoulutuksesta TE-palvelut -sivuilta.

TäsmäKoulutus on erinomainen vaihtoehto, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia jotka edellyttävät työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Koulutus tukee henkilöstön työssä pysymistä ja pidentää työuria – tavoitteena on myös estää lomautukset tai irtisanomiset. TäsmäKoulutus voi olla ammatillista tai ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta.

Lisätietoja TäsmäKoulutuksesta TE-palvelut -sivuilta.

MuutosKoulutus mahdollistaa vastuullisen toiminnan, kun yritys joutuu tuotannollisista tai taloudellisesta syistä irtisanomaan henkilöstöään. MuutosKoulutus soveltuu myös tilanteisiin joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa.

SILTA – koulutuksella työstä työhön

SILTA-koulutus on ammatillista työvoimakoulutusta työelämän muutostilanteisiin. SILTA-koulutus antaa yritykselle mahdollisuuden kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Silta-koulutus on yksilöllistä MuutosKoulutusta, jonka tavoitteena on ammatillisesta koulutuksesta saatavan uuden osaamisen tai osaamisen päivittämisen kautta työllistyä nopeasti.

Lisätietoa SILTA MuutosKoulutusesitteistä:

SILTA MuutosKoulutus – Esite työnantajalle A4 (pdf)
SILTA MuutosKoulutus – Esite irtisanottavalle A4 (pdf)

Lisätietoja MuutosKoulutuksesta TE-palvelut -sivulta