RekryKoulutuksella osaavaa työvoimaa

SONY DSC 

Transtech Oy: Työsuunnittelija Ville Kettunen (oik.), henkilöstöpäällikkö Pirjo Halme, hitsaaja Pekka Vähärautio.

Tilauskannan kasvaessa Otanmäen vaunutehtaalla Transtechilla on päädytty RekryKoulutuksiin, kun työmarkkinoilta on ollut vaikea löytää osaavia työntekijöitä tuotannollisiin tehtäviin.

”Tilauskannan kasvaessa osaavaa työvoimaa tarvitaan nopeasti. Tehtaan tuotannossa vaaditaan moniosaamista, sillä tuotannon vaihtelujen takia työtehtävät voivat vaihdella hitsauksesta osavalmistukseen, jopa työsuunnitteluun asti. Moniosaaminen helpottaa työntekijän siirtämistä tehtävästä toiseen. RekryKoulutus on ollut meidän tapauksessa myös Täsmäkoulutusta”, kertoo Tanstechin henkilöstöpäällikkö Pirjo Halme.

RekryKoulutusten sisältö on aina räätälöity Transtechin tarpeisiin. Osallistujat ovat saaneet osaamista eri työtehtäviin harjoittelemalla tehtaalla ja teoriatiedot sekä pätevyydet Kainuun ammattiopistolla. Koulutusten sisällöissä on huomioitu työtehtävien ammatillisen osaamisen lisäksi myös työsuojeluasiat ja työhyvinvointi.

”Tehtaalla määrittelimme osaamistarpeet tuotantotehtävien mukaan eri ammattiryhmittäin. Näiden pohjalta laadittiin yksityiskohtainen ohjelma ELY-keskukselle. ELY-keskuksen tekemän kouluttajakilpailutuksen kautta Kainuun ammattiopisto on valikoitunut usein koulutuskumppaniksi täytettyään valintakriteereissä vaaditut vaatimukset. KAO:n kanssa on tehty paljon koulutusyhteistyötä. KAO:lla tunnetaan talon toimintatavat, tuotteet ja tuotteiden asettamat vaatimukset. Myös maantieteellinen sijainti lähellä tehdasta helpottaa työssä oppimisen järjestelyä. Hintakin on ollut kohdillaan”, summaa Halme.

RekryKoulutuksiin ovat voineet hakeutua työttömät työnhakijat tai työttömyysuhanalaiset henkilöt. Transtech on määritellyt yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa koulutukseen valittavien henkilöiden vähimmäisvaatimukset, soveltuvuus kriteerit ja tehneet yhdessä myös lopulliset opiskelijavalinnat.

”RekryKoulutuksiin on haettu työvoimaa pintakäsittelyyn, hitsaukseen ja osavalmistukseen. RekryKoulutuksissa tavoitteena on ollut työllistää kaikki ne koulutukseen valitut, jotka ovat suorittaneet koulutuksen hyväksytysti. Usein työntekijät ovat työllistyneet jo koulutuksen aikana, kun tarvittava pätevyys on hankittu. Jos tilanne ulkopuolisista syistä johtuen koulutuksen aikana muuttuu, niin työllistyminen ei ole enää itsestään selvyys.”

Lokakuusta 2012 marraskuuhun 2014 RekryKoulutuksen on käynyt kahdeksassa koulutuksessa yhteensä 78 henkilöä. Koulutettavista on työllistynyt 70 %, mihin Trastechillä on oltu erittäin tyytyväisiä. Keskeyttäneiden osuus koulutettavien määrästä on ollut noin 10 %.

”Koulutuksen keskeytykset syntyvät yleensä opiskelijan toimesta. Keskeytys on aina valitettavaa. Koulutuksesta syntyy kustannuksia, sillä työnantaja maksaa koulutuksen hinnasta 40 prosenttia. Koulutus on vaatinut myös yrityksen johdon ja työohjaajien panostusta. Lisäksi keskeyttänyt opiskelija on voinut viedä joltain toiselta halukkaalta mahdollisuuden koulutukseen.”

Rekrykoulutus helpottaa osaavan henkilöstön palkkaamista

”Osaavien työntekijöiden rekrytointi on työlästä ja aikaa vievää. Rekrykoulutus on tähän erittäin hyvä työkalu. Kainuun ELY-keskuksella ja yhteistyökumppaneilla on osaamista hoitaa rekrytointi ja työnantajalla tarvittava asiantuntijuus. Yhteistyöllä rekrytointi tehdään kustannustehokkaasti”, kiittelee Halme.