YritysAmis palkittiin rohkeana ideana

Kainuun ammattiopiston YritysAmis on palkittu Opetushallituksen järjestämässä Ammattikoulutuksen parhaat käytännöt 2016 -kilpailussa.

YritysAmis oli mukana kilpailuteemassa, jossa haettiin rohkeimpia ideoita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailuun ilmoitettiin 151 ehdotusta, joista viisi nousi palkinnoille. Palkituille malleille yhteistä on työelämää vastaavien tilojen ja käytäntöjen tuominen osaksi oppilaitosten oppimisympäristöjä.

Parhaita käytäntöjä esiteltiin kaksipäiväisessä seminaarissa Helsingin Kalastajatorpalla 10.-11.10. ja valiohankkeet palkittiin illallistilaisuudessa 10.10.

Rohkeimpana ideana ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi palkittiin Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen Kainuun ammattiopiston malli ”AmisYrityksessä oppimisen pedagogiikka”.

Mallissa oppilaitosympäristöt on muokattu työpaikkaympäristöiksi. Kaikki tietyn osaamisalan opiskelijat kuuluvat samaan Amisyritykseen. Opettajatiimit ohjaavat oppimista, jota hankitaan tekemällä töitä työelämän tapaan oikeille asiakkaille. Yritysmäisistä luokkahuoneista siirrytään yritysmäisiin tiloihin tekemään projekteja, joissa tehdään töitä oikeille asiakkaille.

Perustelujen mukaan prosessi opettaa työelämän rooleihin ja yrittäjämäisyyteen sekä kehittää yhteistyötaitoja. Ideaa on hyödynnetty eri aloilla ja sitä on helppo levittää.

Maarit Tartia-Kallion mukaan YritysAmis herätti laajaa kiinnostusta.

”YritysAmis on oikeasti rohkea idea, koska se koskee koko koulutuskenttää, kaikkea. Moni ammatillisen koulutuksen kentällä hakee nyt sitä, miten järjestää laadukasta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa koulutusta rahalla, mikä meille on tulossa. Tosiasiahan on, että ammatillisen koulutuksen rahoituksesta lähtee parisataa miljoonaa ensi vuonna.”

Kilpailun valintaraadissa oli laaja kirjo yhteiskunnan vaikuttajajärjestöjä: TEM, AMKE, OAJ, Kuntaliitto, SAK, EK, STTK, MTK, Suomen yrittäjät, Sakki ry ja Osku ry.