Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Kajaanin_kaup_KAO_lukio_logot

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Kajaanin kaupungin ylläpitämään toisen asteen koulutusliikelaitokseen kuuluvat Kainuun ammattiopisto (KAO) ja Kajaanin lukio.

Kainuun ammattiopistolla on toimipaikat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vantaalla. Koulusta järjestetään valtakunnallisesti.

Kajaanin lukio sijaitsee entisen Kauppaopiston tiloissa Vuorikadulla, Kajaanissa. 

Koulutusliikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunta. Johtokunnan alaisuudessa liikelaitosta johtaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen. Kainuun ammattiopiston rehtorina toimii Raimo Sivonen ja Kajaanin lukion rehtorina Jaana Leinonen.

Koulutusliikelaitoksen organisaatio 2020 
Koulutusliikelaitoksen organisaatio 1.8.2020 alkaen

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toimintakertomus 2017

Hallinto
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Opintie 3 
87100 Kajaani
Puhelinvaihde 08 61 651
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja
Anssi Tuominen
p. 044 512 4933
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani

Hallintosihteeri
Sirpa Rantonen
p. 044 797 0844
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani

Controller
Piia Rissanen
p. 044 362 5897
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani
piia.rissanen(at)kajaani.fi

Kehittämispäällikkö
Anu Kuosmanen
p. 044 797 0828
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani

kaupunkisilhuetti_rata_vari_web