Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Kajaanin_kaup_KAO_lukio_logot

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Kajaanin kaupungin ylläpitämään toisen asteen koulutusliikelaitokseen kuuluvat Kainuun ammattiopisto (KAO) ja Kajaanin lukio (www.kajaaninlukio.fi).

Kainuun ammattiopistolla on toimipaikat Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa ja Vuokatissa. Lisäksi aikuiskoulusta järjestetään myös Sotkamossa, Suomussalmella ja Vantaalla. 

Koulutusliikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunta. Johtokunnan alaisuudessa liikelaitosta johtaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen. Kainuun ammattiopiston rehtorina toimii Raimo Sivonen ja Kajaanin lukion rehtorina Markku Nissinen.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos organisaatiokaavio 1.8.2017

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toimintakertomus 2016

Hallinto
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Opintie 3 
87100 Kajaani
Puhelinvaihde 08 61 651
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja
Anssi Tuominen
p. 044 512 4933
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani

Hallintosihteeri
Heidi Manninen
p. 044 286 3652
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani

Talouspäällikkö
Piia Rissanen
p. 044 362 5897
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani
piia.rissanen(at)kajaani.fi

Kehittämispäällikkö
Anu Kuosmanen
p. 044 797 0828
Opintie 3, rakennus  OPPI 4
87100 Kajaani

kaupunkisilhuetti_rata_vari_web