Hyppää sisältöön
*

Ohjeita aloittavalle opiskelijalle

Ennen opintojen alkua

Saat opiskelijavalintapäätöksen, jossa on kerrottu opintojesi aloitusajankohta. Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohdat voivat vaihdella. Lue lisää opiskelemaan hakemisesta täältä.

Tutkintokohtaiset ohjeet yhteishaun kautta valituille

Tutustu ennen opintojen alkua tutkintokohtaisiin ohjeisiin, josta saat tärkeää tietoa koulutuksen aloituksesta, hankittavista työvaatteista ja muista tarvikkeista.

Katso tutkintokohtaiset tiedotteet

Tervetuloa aloittamaan opinnot Kainuun ammattiopistossa!

 • Yhteishaku

  Saat tiedon yhteishaun tuloksista 13.6.2024 alkaen. Saat valintapäätöksen hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vastaanota opiskelupaikka sähköpostissa saamasi linkin kautta Opintopolussa 27.6.2024 klo 23.59 mennessä ja tee samalla läsnäoloilmoittautuminen.

  Jatkuva haku 

  Opintopaikka otetaan vastaan Wilmassa opintojen alettua. Saatuasi Wilman käyttäjätunnukset käy täyttämässä opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot -lomake. Wilmassa kysytään myös opintopaikan vastaanottotietoa. Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian opintosihteerille.
 • Opetus on kaikille opiskelijoille ilmaista. Jos olet oppivelvollinen, koulutus on sinulle kokonaan maksutonta. Oppivelvollinen on nuori, joka suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai sen jälkeen.

  Oppivelvollisuus päättyy, kun täytät 18 vuotta. Voit opiskella oppivelvollisena aloitettua tutkintoa kunnes täytät 20 vuotta.

  Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.

  Katso lisätietoja Opiskelukustannukset-osiosta.

 • Kainuun ammattiopiston maksuttomat opiskelija-asunnot sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vuokatissa. Asuntolapaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäin kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista.

  Asuntolassa asuvien on noudatettava asuntolan järjestyssääntöä. Asumisrauhan ja viihtyvyyden turvaamiseksi asuntoloissa työskentelee asuntolaohjaajia. Asuntolassa asuminen ja asuntolaohjaajan työ on myös osa opiskelijan hyvinvointipalvelutyötä. Tutustu asuntolan järjestyssääntöihin.

  Lisätietoa opiskelija-asuntoloista.

  Asuntolapaikkojen hakeminen

  Yhteishaun kautta valittujen opiskelijoiden on lähetettävä sähköinen asuntolahakemus 28.6.2024 klo 15 mennessä. 28.6.2024 klo 15.00 jälkeen tulleet hakemukset käsitellään elokuusta 2024 alkaen.

  Hae asuntolapaikkaa Kajaanista

  Hae asuntolapaikkaa Kuusamosta

  Hae asuntolapaikkaa Vuokatista (perustutkintoa opiskelevat).

  Mikäli et jostain syystä voi lähettää sähköistä hakemusta yllä olevista linkeistä, voit pyytää lomakkeen opintosihteeriltä.

 • Saitko opiskelupaikan? Hae opinto-, asumis- ja koulumatkatukea ajoissa.

  Koulumatkatukihakemus 1.8.2024 alkaen tehtäviin matkoihin täytetään verkkohakemuksella OmaKelassa. Voit hakea tukea OmaKelassa kesäkuun 2024 alusta alkaen. Tarvitset hakemista varten omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Ellei sinulla vielä ole tunnuksia, niin voit hakea tukea täyttämällä paperisen koulumatkatukihakemuslomakkeen ja toimittamalla sen Kelalle tai opintotoimistoon, josta oppilaitos toimittaa hakemuksen Kelan käsittelyyn. Bussikortin osto-oikeus on 1.8. alkaen tehtäviin matkoihin vain sähköinen, joten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne kannattaa hankkia hyvissä ajoin.

  Kajaanin joukkoliikenne, Waltti

  Kelan hyväksyttyä hakemuksesi, tieto oikeudesta koulumatkatukeen siirtyy sähköisesti Kajaanin joukkoliikenteen lippuja myyvään verkkokauppaan kauppa.waltti.fi

  Sinulla tulee olla tai sinun tulee ensin tilata tyhjä matkakortti. Matkakorttia ja Kelan tukemaa bussilippua ei voi hankkia verkkokaupasta samalla kertaa. Kelan tukemaa lippua varten tarvitset erillisen matkakortin, jolle ei ole ladattuna muita bussilippuja. Tyhjä kortti tilataan Waltti-verkkokaupasta, jonka jälkeen se lähetään sinulle kotiin kirjekuoressa n. kahden viikon kuluessa tilauksesta. Tämän jälkeen voit hankkia Kelan tukeman bussilipun. Ohjeet matkakortin ja bussilipun hankkimiseen.

  Matkahuollon liikenne, Reitit ja liput -sovelluksessa

  Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuettujen Matkahuollon liikenteen lippujen ostaminen tapahtuu jatkossa Reitit ja Liput -sovelluksessa.

  Kun olet tehnyt koulumatkatukihakemuksen OmaKelassa, niin voit vahvasti tunnistautumalla ostaa koulumatkatuetun lipun suoraan sovelluksesta. Lataa Reitit ja Liput -sovellus ja tunnistaudu vahvalla tunnistautumisella sovellukseen, jonka jälkeen sinulle tulee näkyviin myönnetyt koulumatkatuetut liput. Lisätietoa koulumatkatuetuista lipuista.

  Matkahuolto ja Waltti

  Matkahuollon matkustajan tulee hankkia myös Waltti-kortti, mikäli aikoo matkustaa myös Kajaanin joukkoliikenteessä Waltilla.

  Kelan koulumatkatuki

  Kelan pikaopas opintoetuuksiin.

  Tietoa aikuisopiskelijan etuuksista ja aikuiskoulutustuesta.

 • Oppivelvolliset

  Oppivelvollinen = nuori, joka suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei ole oppivelvollinen.

  Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (kaikille maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (kaikille maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä tietokone (oppivelvollisille maksutonta). Tietokone luovutetaan oppivelvollisille opiskelujen alussa erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet (oppivelvollisille maksutonta)
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (oppivelvollisille maksutonta).
  • asuminen oppilaitoksen asuntolassa (kaikille maksutonta). Asuntolapaikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäinen kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista.
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (oppivelvollisille maksutonta)

  Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat

  Perustutkinnoissa opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelussa tarvittavat työasut- ja välineet sekä suojavarusteet opiskelija hankkii itse.

  Opiskelija voi hakea koulumatkatukea, kun päivittäinen yhdensuuntainen matka on yli 10 kilometriä.

  Katso Kelan koulumatkatuen hakulomake Kelan Koulumatkatuki-sivulta.

 • Kainuun ammattiopistossa on mahdollista opiskella ammatillisen tutkinnon ohessa lukioaineita ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Kiinnostavatko sinua kahden tutkinnon opinnot? Lue lisää kahden tutkinnon opinnoista.

 • Säännöllinen ruokailu auttaa sinua jaksamaan koko koulupäivän ajan. Perustutkinto- ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat saavat maksuttoman aterian jokaisen opiskelupäivän aikana. Luonnonvara-alan sekä liikunnanohjauksen opiskelijat saavat myös aamupalan ja päivällisen. Ateriaetu ei koske oppisopimusopiskelijoita eikä työvoimakoulutuksessa olevia.

  Opiskelijaravintolat

  Erityisruokavaliot Kajaani

  Opinnot aloittava opiskelija, ole hyvä ja toimita tarvittaessa ruokailua varten erityisruokavalioilmoitus. Ilmoituksen tueksi tarvitset todistuksen, jonka saat omalta terveydenhoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Ilmoitus toimitetaan opiskelijaravintolaan opintojen alkaessa.

  Lakto-ovovegetaarisesta kasvisruokavaliosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä lounas on vaihtoehtona kaikille lounaslinjastossa. Kajaanissa vegaaninen ruokavalio on erityisruokavalio, josta tarvitaan ilmoitus.

  Mikäli sinulla on jokin ruoka-aineallergia, ilmoita se myös opiskelijaravintolaan samalla ilmoituksella.

  Erityisruokavalioiden ilmoittaminen Kajaanissa.

  Jatkavien opiskelijoiden ilmoitukset ovat voimassa!

  Erityisruokavaliot Vuokatti

  Vuokatissa laktoosittomasta tai vegaaniruokavaliosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä ruoka on laktoositonta ja kasvisruokavaihtoehto vegaaninen. Ruoka-aineallergioista tarvitaan ilmoitus. Ilmoituksen tueksi tarvitset todistuksen, jonka saat omalta terveydenhoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Ilmoitus toimitetaan opiskelijaravintolaan opintojen alkaessa. 

  Jatkavien opiskelijoiden ilmoitukset ovat voimassa!

  Erityisruokavaliot Kuusamo

  Kuusamossa erityisruokavaliot ilmoitetaan ensimmäisinä opiskelupäivinä opettajan kautta toimitettavalla lomakkeella.

  Jatkavien opiskelijoiden ilmoitukset ovat voimassa!

 • Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to on en­nal­taeh­käi­se­vää toi­min­taa, jo­ka yl­lä­pi­tää ja pa­ran­taa opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on opis­ke­li­jan ter­vey­den, hy­vin­voin­nin ja opis­ke­lu­ky­kyi­syy­den seu­ran­ta se­kä edis­tä­mi­nen yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan, van­hem­pien, opet­ta­jien ja hy­vin­voin­ti­ryh­mien kans­sa.

  Kajaani

  Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to Vi­tal
  Ke­tun­pol­ku 1 (Tie­to 1), 87100 Ka­jaa­ni

  Terveydenhoitajat Kajaanissa

  Kuusamo

  Opiskeluterveydenhuolto Kuusamo
  Apajatie 1, 93600 Kuusamo

  Hanna Pitkänen
  p. 040 860 8829
  hanna.pitkanen@kuusamo.fi

  Vuokatti

  Opiskeluterveydenhuolto Vuokatti
  Opistontie 4, 88615 Sotkamo

  Terveydenhoitaja Vuokatissa

 • Tutkintoon johtavaa ja päätoimisesti opiskelevana sinun on mahdollista hankkia jonkin opiskelijajärjestön opiskelijakortti, joka sisältää monenlaisia alennuksia mukaan lukien Matkahuollon ja VR:n alennuksen.

  Jos et tarvitse muovista opiskelijakorttia, voit ottaa käyttöösi maksuttoman digitaalisen opiskelijakortin Frank App:ssa. Lisätietoa Frank App -palvelusta.

  Tutustu opiskelijajärjestöihin SAKKI ry – Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.  Muovista opiskelijakorttia varten tarvitset opiskelutodistuksen, jonka voit tilata sähköisesti allekirjoitettuna Kainuun ammattiopiston Atomi-palvelusta.

 • Opintojen alussa laadit ryhmänohjaajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa käydään läpi, millaista osaamista sinulla jo on, millaista osaamista vielä puuttuu sekä miten hankit puuttuvaa osaamista eri oppimisympäristöissä. Kun saat Wilma-tunnukset, tutustu HOKS-keskustelun ohjeeseen ja valmistaudu keskusteluun etukäteen.

 • Jokaiselle Kainuun ammattiopiston opiskelijalle luovutetaan käyttöön koulutyötä varten henkilökohtainen käyttäjätunnus. Näillä tunnuksilla opiskelija pääsee käyttämään Kainuun ammattiopiston tietokoneita, tietoverkkoa ja tietojärjestelmiä.

  Elokuussa koulunsa aloittaville uusille opiskelijoille toimitetaan käyttäjätunnukset 31.7. tekstiviestillä opiskelijan hakuvaiheessa ilmoittamaan puhelinnumeroon.

  Wilmaan pääset kirjautumaan osoitteessa kajaaninkll.inschool.fi

  IT-järjestelmien käyttösäännöt

  Tutustu ennen käyttäjätunnuksen käytön aloittamista tietojärjestelmien käyttösääntöihin. IT-palveluiden käyttösäännöt.

 • Kajaanin kaupungin asettautumispalvelut auttavat ulkomailta opiskelujen vuoksi Kainuuseen muuttaneita ja heidän perheenjäseniään. Asettautumispalvelut auttavat ja tukevat tarvittaessa myös opiskelijan omaohjaajaa.

  Lisätietoja asettautumispalveluista.

 • Tupakointi on kokonaan kielletty KAOn käytössä olevilla alueilla, tiloissa, ajoneuvoissa ja KAO:n järjestämissä tilaisuuksissa.