Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys

Yleistä 

Kainuun ammattiopiston (KAO) tavoitteena on kasvattaa kestävän kehityksen periaatteet tuntevia, vastuullisia ja osallistuvia kansalaisia, jotka ottavat kestävän kehityksen näkökulmat huomioon työssään ja arjen valinnoissaan. Yksilöinä, yhteisön jäseninä ja alansa ammattilaisina opiskelijamme, tulevaisuuden työntekijät osaavat arvostaa luonnon monimuotoisuutta. Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään kestävän kehityksen ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä toimimaan niiden puolesta.  

KAO:n kestävän kehityksen järjestelmä

Kestävän kehityksen järjestelmän kehittäminen aloitettiin vuonna 2001. Tehtiin ympäristökäsikirja, joka sittemmin on vakiintunut kestävän kehityksen käsikirjaksi. KAO:lla toimii säännöllisesti kokoontuva kestävän kehityksen tiimi, johon kuuluu alojen opettajia, työympäristösuunnittelija, kestävän kehityksen opettaja, rehtori ja pedagoginen suunnittelija. Lisäksi tiimissä on vierailevina ulkoisina jäseninä edustus mm. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympiltä.  

OKKA-säätiön kestävän kehityksen -sertifikaatti

Vuonna 2005 Kainuun ammattiopiston ympäristöjärjestelmän piiriin liitettiin oppilaitokseen sulautuneiden Kuhmon oppimiskeskuksen, Suomussalmiopiston ja Edukain ympäristötoiminnot sekä vuoden 2008 alusta Kuusamon ammatti-instituutin toiminnot. Vuonna 2009 ympäristökäsikirjan nimi muutettiin kestävän kehityksen -käsikirjaksi ja ympäristöryhmän nimi kestävän kehityksen ryhmäksi. Sittemmin kestävän kehityksen ryhmän nimi on vakiintunut kestävän kehityksen tiimiksi eli keke-tiimiksi.  

KAO:n luonnonvara-alan yksikössä Seppälässä aloitettiin 2008 itsearviointi- ja auditointiprosessi, jonka päätteeksi saatiin Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen eli OKKA-säätiön kestävän kehityksen -sertifikaatti. Pikkuhiljaa kaikki KAO:n koulutusalat, toimipisteet ja toimipaikat ovat käyneet saman prosessin läpi. Tänä päivänä kaikki KAO:n alat on auditoitu ja sertifioitu. Uudelleen auditointeja tehdään määräajoin neljän vuoden välein. Keväällä 2022 tehtiin viimeisin auditointi, jossa KAO:lle tehtiin kehittämissuunnitelma, jossa sitoudutaan kehittämään ja viemään kestävän kehityksen asioita oppilaitoksen arjessa eteenpäin.