Hyppää sisältöön
Neljä ihmistä seisoo ja katsoo auringon laskua

Tulosyksikkökohtainen opiskeluhuoltoryhmä

Tulosyksikkökohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi tulosyksikön opiskeluhuoltotyötä.  Ryhmän tärkein tehtävä on oppilaitosympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin varmistaminen sekä hyvinvointia ja oppimista tukevan toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.

Tulosyksikkökohtainen opiskeluhuoltoryhmä tukee koko oppilaitosyhteisöä ja on ensisijainen opiskeluhuollon toteuttamismuoto.

Tulosyksikkökohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluu:

 • opiskelijoiden ja huoltajien edustus
 • tulosyksikön/toimipaikan päällikkö
 • opinto-ohjaaja, erva-opettaja, opettaja
 • kuraattori
 • terveydenhoidon (terveydenhoitaja, psykologi, lääkäri) ammattiryhmien edustajat ja
 • asuntolanohjaajat
 • Voit laittaa sähköpostia oman alasi koulutuspäällikölle, mikäli sinulla tulee kysyttävää. KAO:n nettisivuilta löydät palautelaatikon, johon voit käydä jättämässä viestisi myös anonyymisti. Koulussa opiskelijajäsenet ja oppilaitoksen henkilökunta auttavat sinua.

 • Jos sinua kiinnostaa olla mukana toiminnassa, voit ottaa yhteyttä oman alasi koulutuspäällikköön sähköpostitse tai omaan ryhmänohjaajaasi.

 • Opiskeluhuollon toteutusta säätelee ja ohjaa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L. 2013/1287). Tulosyksikkökohtainen opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Tulosyksikkökohtaista opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat.

  Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Lähde Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1 luku 4 §.