Hyppää sisältöön

Toiminta ja talous

Koulutusliikelaitoksessa osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen kehittämistyöhön. Ennakoimme ja reagoimme ajoissa merkittävimpiin toimintaympäristön muutoksiin. Seuraamme, mitä toimintaympäristössä tapahtuu, niin lähellä kuin valtakunnan tasolla.

Toimintamme punainen lanka on strategia, jonka kautta meillä on yhteinen näkemys ja tahtotila kehittää toimintaa. Kestävän kehityksen näkökulmat sisältyvät kaikkeen toimintaamme: opetukseen, toimintaympäristöön ja turvallisuuteen. Toiminnan tavoitteena on, että meillä opitut vastuulliset toimintatavat siirtyvät luonnolliseksi osaksi elämää.

Toiminnan suunnittelu ja talous

Toimintaa ja taloutta ohjaa vuosittain tehtävä talousarvio, missä piirrämme toiminnan ääriviivat. Talousarvio toimii ohjauksen ja valvonnan välineenä. Talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Koulutusliikelaitoksen vuosittainen liikevaihto on noin 31 miljoonaa euroa.

Keskeiset toimintaan liittyvät asiakirjat ovat:

  • kaupungin hallintosääntö
  • koulutusliikelaitoksen toimintasääntö
  • toimintakertomus
  • henkilöstöraportti

Johtamisjärjestelmä

Koulutusliikelaitoksen johtamisjärjestelmän keskiössä ovat opiskelijan polun opintojen läpi kuvaavat ydinprosessit. Näiden avulla varmistamme opiskelijoillemme laadukkaan kokonaisuuden koulutuksen hakeutumisesta valmistumiseen saakka.

Kainuun ammattiopisto on kolminkertainen laatupalkinnon voittaja, viimeisin palkinto on vuodelta 2014. Aikaisemmat laatupalkinnot ovat vuosilta 2003 ja 2009. Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan jatkuvasta kehittämisestä, tulosten laadusta ja esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille laatupalkintokilpailuja, jotka toteuttaa Opetushallitus.