Hyppää sisältöön

Hae opiskelemaan

Hakeminen yhteishaussa

Yhteishakuaika 20.2. – 19.3.2024. Yhteishaussa haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

 • Yhteishaussa haetaan peruskoulun päättötodistuksella. Voit hakea yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon, kun olet suorittanut peruskoulun tai olet ilman ammatillista tutkintoa. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvan haun kautta.

  Pääsyvaatimukset

  Pohjakoulutusvaatimuksena ammatillisiin perustutkintoihin on peruskoulun, sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut vaadittavaa pohjakoulutusta, mutta jolla koulutuksenjärjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytyksen koulutuksesta suoriutumiseen. Erityisestä syystä voidaan koulutukseen valita myös oppivelvollisuuskoulun keskeyttäneitä vähintään 17 vuotiaita hakijoita.

 • Voit hakea yhteishakuun kuuluvaan ammatilliseen perustutkintokoulutukseen tai tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA). Yhteishaussa haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

  Yhteishaun hakukohteet

  Hakukohteina ovat perustutkinnot. Osaamisalavalinta tehdään opiskelun alkaessa. Esimerkiksi kokiksi tai tarjoilijaksi haluava hakee ravintola- ja cateringalan perustutkintoon ja suuntautuminen valitaan ensimmäisen vuoden aikana.

  Katso koulutukset yhteishaussa.

 • Yhteishaun liitteet 2024

  Kainuun ammattiopiston ammatilliset perustutkinnot

  Harkintaan perustuva haku:
  Harkinnanvaraisen haun hakija lähettää liitteet ja hakulomakekopion kaikkiin hakemiinsa hakukohteisiin postitse tai tuomalla ne oppilaitokseen. Kainuun ammattiopistolla Kajaanissa Opintie 3- osoitteessa on Oppi 4 -rakennuksen pääoven vasemmalla puolella postilaatikko, joka on tarkoitettu yhteishaun liitteille. Opintotoimiston aukioloaikoina liitteet voi toimittaa myös suoraan toimistoon.

  Jos hakija hakee harkinnanvaraisessa haussa ulkomaalaisella todistuksella tai ei päättötodistusta -syyllä, niin hän voi liittää todistuksia hakemuksen liitteeksi Opintopolkuun. Hän voi myös lähettää liitteet postitse. Hakemukselle voi ladata liitteitä ainoastaan silloin, kun hakijan pohjakoulutus on ”ulkomailla suoritettu koulutus” tai ”ei päättötodistusta”. Jos liitteet on tal-lennettu sähköisenä Opintopolun hakemukselle, niin pelkkää jäljennöstä hakulomakkeesta ei tarvitse postitse lähettää.

  Opintopolun hakukohteella on tieto, että tarkista oppilaitoksen kotisivulta www.kao.fi tarvittavat harkintaan perustuvan valinnan liitteet. Hakukohteella on kerrottu myös osoite, johon ko. hakukohteen liitteet toimitetaan.

  1. Oppimisvaikeudet
   Liitteet: Hakulomakekopio, lausunto oppilashuoltoryhmältä tai erityisopettajalta tai lääkäriltä sekä kopio viimeisestä koulutodistuksesta.
  2. Äidinkieli ja matematiikka, yksilöllistetty oppimäärä
   Liitteet: Hakulomakekopio, kopio viimeisimmästä perusopetuksesta saadusta todistuksesta ja erityisopettajan lausunto.
  3. Sosiaaliset syyt
   Liitteet: Hakulomakekopio, kopio viimeisimmästä todistuksesta ja esim. kuraattorin, sosiaalityöntekijän, nuorisopsykologin tai perheneuvolan lausunto.
  4. Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
   Liitteet: hakulomakekopio ja kopiot olemassa olevista todistuksista ja niiden viralliset suomenkieliset käännökset.
  5. Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito
   Liitteet: Hakulomakekopio ja kopiot olemassa olevista todistuksista.
  6. Ulkomaalaisella todistuksella hakeva
   Liitteet: Hakulomakekopio (jos muut liitteet ovat Opintopolussa sähköisenä, niin pelkkää jäljennöstä hakulomakkeesta ei tarvitse postitse lähettää), todistusten viralliset suomenkieliset käännökset, jäljennös matkustuslupa-asiakirjasta. Jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

  Osoite, johon Kainuun ammattiopistolle toimitettavat harkinnanvaraisen haun liitteet lähetetään 28.3.2024 klo 15 mennessä:

  Kajaanin hakukohteet: Kainuun ammattiopisto, opintotoimisto, hava-liitteet, Opintie 3, Oppi 4-rakennus, 87100 Kajaani

  Kuusamon hakukohteet: Kainuun ammattiopisto, hava-liitteet, Apajatie 1, 93600 Kuusamo.

  Vuokatin hakukohteet: Kainuun ammattiopisto, hava-liitteet, Opistontie 4, 88610 Vuokatti.

  Metsäalan perustutkintoon, metsäkoneenkuljettaja, KAO Seppälä, Kajaani -koulutukseen 
  Haku Opintopolussa Savon ammattiopiston SAKKYn kautta.
  Harkinnanvaraisen haun liitteiden toimitus viimeistään 24.3.2024 klo 00:00 osoitteeseen: Savon ammattiopisto/ Hakupalvelut, Osmajoentie 75A, 78210 VARKAUS.

  Musiikkialan perustutkinnon sähköinen lisätietolomake:
  Musiikkialan perustutkintoon hakeva täyttää yhteishaun hakuaikana sähköisen lisätietolomakkeen, jolle on linkki Opintopolussa hakukohteen tiedoissa. Linkki löytyy myös KAO:n nettisivulta KAO Konservatorion -sivulta KAO Konservatorio – KAO tai www.kao.fi -> Opiskelu -> Hae opiskelemaan -> Pääsy- ja soveltuvuuskokeet -> Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2024 -sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet – KAO ja myös Koulutustarjonta-sivulta musiikkialan perustutkinnon kohdalta Musiikkialan perustutkinto, muusikko – KAO.

  Kainuun ammattiopiston TUVA-hakijoiden lausunnot

  KAO:lle Kajaanin hakeva toimittaa jonkin seuraavista liitteistä Kainuun ammattiopistoon:

  • psykologin
  • toimintaterapeutin
  • fysioterapeutin tai
  • erityisopettajan tms. lausunto.

  Pelkästään TUVAlle Kuusamoon hakevien ei tarvitse lähettää liitteitä.

  Osoite, johon Kainuun ammattiopistolle toimitettavat TUVA-liitteet lähetetään 28.3.2024 klo 15 mennessä:
  Kainuun ammattiopisto, opintotoimisto, TUVA-hakukohteen liitteet, Opintie 3, Oppi 4 -rakennus, 87100 Kajaani.

  Kajaanin lukio

  Kajaanin lukion kaikkien hakijoiden lomakkeet:
  Kajaanin peruskouluista hakevat täyttävät henkilötiedot sekä ainevalinnat sähköisesti Wilman kautta. Muilta paikkakunnilta hakevat täyttävät ja tulostavat paperiset lomakkeet Kajaanin lukion sivuilta. Paperilomakkeet on palautettava 22.3.2024 mennessä osoitteeseen: Kajaanin lukio, Vuorikatu 2, 87100 Kajaani.

  Harkintaan perustuva haku, yleislinja:

  1. Muut kuin Suomessa perusopetuksen tai vastaavat opinnot suorittaneet toimittavat todistuksen suorittamistaan opinnoista.
  2. Hakijat, joilla on säädösten mukainen päätös yksilöllistetyn oppimäärän mukaisista opinnoista äidinkielessä ja matematiikassa, toimittavat lukiolle seuraavat tiedot:
  • Päätöksen yksilöllistetyistä oppiaineista, HOJKS ja käytetyt tukitoimenpiteet.
  • Selvityksen muista perusopetuksen oppiaineiden arvosanoista.
  • Kirjallisen perustelun selviytymisedellytyksistä lukio-opinnoissa.
  • Tarvittaessa voidaan järjestää haastattelu ja lähtötasotestejä.
  • Lukuaineiden keskiarvossa sovelletaan yhdenvertaisuuden vuoksi samaa tasoa kuin muutoinkin oppilaitokseen on hyväksytty opiskelijoita.

  Osoite, johon Kajaanin lukiolle toimitettavat harkinnanvaraisen haun liitteet lähetetään 28.3.2024 klo 15 mennessä:

  Kajaanin lukio, Vuorikatu 2, 87100 Kajaani

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan hakeva täyttää yhteishaun hakuaikana erillisen sähköisen hakulomakkeen. , joka löytyy Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian nettisivuilta www.vrua.fi -> Hae mukaan -sivustolta.

  Olethan tarvittaessa yhteydessä:

  Kainuun ammattiopisto/opintotoimisto

  Opintie 3, Oppi 4 -rakennus, 87100 Kajaani
  opintotoimisto@kao.fi, yhteishaku@kao.fi tai p. 040 165 0010

  Kajaanin lukio
  Vuorikatu 2, 87100 Kajaani
  sirpa.haataja@kajaaninlukio.fi tai p. 044 797 0822

 • Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään (7) koulutukseen. Hakulomakkeella koulutukset järjestetään mieluisuusjärjestykseen niin, että ensisijainen hakutoive on lomakkeella ylimpänä. Hakija voi tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet riittävät. Tällöin alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Ylempiin hakutoiveisiin voi vielä tulla valituksi, jos toinen hakija peruuttaa opiskelupaikkansa.

 • Ohje harkintaan perustuvan valinnan liitteistä, yhteishaku 20.2.-19.3.2024.

  Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Hakemus menee automaattisesti harkintaan perustuvan valinnan käsittelyyn, jos koulutodistusta ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen, hakija on keskeyttänyt perusopetuksen, koulutus on suoritettu ulkomailla tai hakijan äidinkieli ja matematiikka ovat yksilöllistettyjä. Nämä edellä mainitut hakijat eivät ole mukana pistevalinnassa.

  Opiskelijaksi ottamista koskevasta pisteytyksestä voidaan poiketa opiskelijaan liittyvistä yksilöllisistä syistä seuraavasti:

  Oppimisvaikeudet

  Oppimisvaikeudet ovat vaikeuttaneet aikaisempaa opiskelua, minkä seurauksena opiskelijalla on rajalliset mahdollisuudet ammatinvalinnassa. Liitteet: Lausunto oppilashuoltoryhmältä tai erityisopettajalta tai lääkäriltä, jäljennös hakulomakkeesta sekä kopio viimeisestä koulutodistuksesta.

  Äidinkieli ja matematiikka, yksilöllistetty oppimäärä

  Liitteet: Kopio viimeisimmästä perusopetuksesta saadusta todistuksesta, jäljennös hakulomakkeesta ja erityisopettajan lausunto.

  Sosiaaliset syyt

  Hakijan oppimisen edellytykset ovat vaikeutuneet elinympäristön (käytännössä tarkoittaa perhettä ja lähiyhteisöä) vaikeuksien, ongelmien tai muutosten vuoksi.

  Esimerkiksi:

  • oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet
  • vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen
  • oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy.

  Liitteet: Kopio viimeisimmästä todistuksesta, jäljennös hakulomakkeesta ja esim. kuraattorin, sosiaalityöntekijän, nuorisopsykologin tai perheneuvolan lausunto.

  Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

  Hakija on suorittanut perusopetuksen oppimäärän ulkomailla tai on keskeyttänyt perusopetuksen ja on vähintään 17-vuotias.

  Liitteet: jäljennös hakulomakkeesta ja kopiot olemassa olevista todistuksista ja niiden viralliset suomenkieliset käännökset.

  Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito

  Liitteet: jäljennös hakulomakkeesta ja kopiot olemassa olevista todistuksista.

  Ulkomaalaisella todistuksella hakeva

  Liitteet:

  • jäljennös hakulomakkeesta (jos muut liitteet ovat Opintopolussa sähköisenä, niin pelkkää jäljennöstä hakulomakkeesta ei tarvitse postitse lähettää)
  • todistusten viralliset suomenkieliset käännökset
  • jäljennös matkustuslupa-asiakirjasta
  • jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

  Hakija, joka hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, lähettää jäljennöksen hakulomakkeesta ja liitteet harkinnan perusteista kaikkiin harkintaan perustuvalla valinnalla hakemiinsa hakutoiveisiin 28.3.2024 klo 15 mennessä. Jos muut liitteet on tallennettu sähköisenä Opintopolun hakemukselle (ulkomaalaisen todistuksen pystyy hakemukselle liittämään), niin pelkkää jäljennöstä hakulomakkeesta ei tarvitse postitse lähettää.

  Harkintaan perustuva valinta sekä pääsy- ja soveltuvuuskoe

  Jos haet tai olet mukana harkintaan perustuvassa valinnassa Kainuun ammattiopistoon ja koulutukseen, johon haet, järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, niin sinun tulee osallistua muiden mahdollisten oppilaitosten pääsykokeiden lisäksi myös Kainuun ammattiopiston pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos saat pääsykoekutsun. Tämä siitä syystä, että harkintaan perustuva valinta on oppilaitoskohtainen ja vaatii osallistumisen oppilaitoksemme omaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

 • Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2024.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi voidaan arvioida ennen valintapäätöstä.

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella ja harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömällä tutkintokielen taidolla hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Ellei sinulla ole päättötodistusta ja äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. TUVA-hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, saa kutsun kielikokeeseen.

  Kielikokeen osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaito on riittävä seuraavissa tapauksissa:

  • Jos sinulla on perusopetuksen päättötodistus, jossa suomi toisena kielenä arvosana on vähintään 7
  • Olet tehnyt yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen kaikki osakokeet vähintään tasolla 3

  Jos sinulla on tästä todistus, niin sinun ei tarvitse tulla kielikokeeseen. Lähetä todistus Kainuun ammattiopisto, Leena Halonen, Opintie 3, Oppi 4 -rakennus, 87100 Kajaani tai salatulla sähköpostilla osoitteeseen kielikoe.yhteishaku@kao.fi 21.4.2024 mennessä. Kuusamossa Kainuun ammattiopisto, Apajatie 1, 93600 Kuusamo tai salatulla sähköpostilla osoitteeseen kaokuusamo@kao.fi 21.4.2024 mennessä. 

  Sinä saat sähköpostilla kutsun kielikokeeseen siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kirjoittanut hakemukseesi. Sinun pitää toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta Kainuun ammattiopistoon hakuaikana ja sinun tulee ottaa matkustuslupa-asiakirja mukaan, kun tulet kielikokeeseen. Jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

  Yhteishaun hakijoiden kielikoe järjestetään to 25.4.2024 klo 9.00. Koe kestää 4–6 tuntia. Jos sinulla on perusteltu syy, että et voi tulla kielikokeeseen virallisena kielikoepäivänä torstaina 25.4.2024, niin ilmoita Kainuun ammattiopistoon, haluatko tulla kielitestiin toisena kielikoepäivänä. Toinen kielikoepäivä on tiistaina 7.5.2024 Kajaanissa.

  Kajaanin kampuskartta

  Kuusamon kampuskartta

 • Ellet ole Suomen kansalainen, sinun täytyy esittää voimassa oleva oleskelulupa tai todistus vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta ennen kuin voit aloittaa opiskelut. Alle 90 päivän opiskelua varten tarvitset viisumin. Viisumilla voit aloittaa opinnot, mutta oleskelulupahakemus tulee laittaa vireille.

  Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalaisuus. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa. Digi- ja väestötietoviraston ohjeet ulkomaalaisen henkilötietojen rekisteröimisestä.

  Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto. Lisätietoa oleskelulupahakemuksesta.

  Toimita kopio voimassa olevasta oleskeluluvasta, vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta tai viisumista hakemuksen liitteenä. Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten. Tilapäisen suojelun oleskeluluvalla voit myös opiskella.

  Kajaanin kaupungin asettautumispalvelut auttavat ulkomailta opiskelujen vuoksi Kainuuseen muuttaneita ja heidän perheenjäseniään. Lisätietoa Kajaanin kaupungin asettautumispalveluista.

 • Kun haet opiskelijaksi yhteishaussa johonkin ammatilliseen perustutkintoon, jossa on terveydellisiä vaatimuksia, merkitset yhteishaun sähköisessä hakulomakkeessa terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Tutustu terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

 • TUVA-koulutus on suunnattu ilman toisen asteen tutkintoa oleville oppivelvollisille ja aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellistatukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja joilla ei ole suoritettuna aikaisempaa valmentavaa koulutusta.

  Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta voit siirtyä jo aiemmin ammatillisiin opintoihin tai lukioon, kun olet saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tiedät, mitä haluat opiskella.

  TUVA-koulutuksen aikana voit tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksien ja tavoitteiden perusteella.

  Koulutuksessa vahvistetaan opiskelutaitoja ja elämänhallintaa. Maahanmuuttajatausteisten opiskelijoiden täytyy osata suomea niin hyvin, että he voivat hyötyä valmentavan koulutuksen opiskelusta ja voivat saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun.

  TUVA-koulutukseen KAO:lle Kajaaniin hakevia pyydetään toimittamaan jokin seuraavista liitteistä Kainuun ammattiopistoon 28.3.2024 klo 15.00 mennessä:

  • psykologin
  • toimintaterapeutin
  • fysioterapeutin
  • erityisopettaja tms. lausunto.

  TUVA-koulutukseen Kuusamon TUVA:lle hakevien ei tarvitse lähettää TUVA:a koskevia liitteitä. Kuusamon TUVA:lle hakevat kutsutaan haastatteluun. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista.

  Kielikoe

  Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielikokeeseen, joka järjestetään keväällä 2024.

 • Sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa et suorita koko lukion oppimäärää vaan tähtäät niiden oppiaineiden opiskeluun, mitkä aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukio-opinnot kuuluvat osana ammatillisiin opintoihin.

  Hakiessasi opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, halukkuuttasi kahden tutkinnon suorittamisesta kysytään yhteishakulomakkeella. Lopullinen päätös kahden tutkinnon suorittamisesta on tehtävä vasta opintojen alkaessa ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ohjauskeskustelujen jälkeen.

  Lue lisää kaksoistutkinnosta.

 • Urheilijat voivat hakea Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmennusryhmiin ja osallistua lajivalmennukseen oman lukujärjestyksen puitteissa. Urheilupainotteinen ammatillinen koulutus on hyvä mahdollisuus, kun haluat samanaikaisesti harjoitella ammattimaisesti omassa urheilulajissasi ja valmistua ammattiin.

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan pyrkivän hakijan on täytettävä erillinen hakulomake.

  Tutustu Urheiluakatemiaan.

 • Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat :

  • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet
   tai
  • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi valmentavista koulutuksista. Esim. vähintään 19 viikkoa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta TUVAa suoritettuna samana tai edellisenä vuonna kuin haet.

  Lisäksi:

  • 1-16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
  • 1-8 pistettä painotettavista arvosanoista (liikunta, kuvataide, käsityö, musiikki ja kotitalous, näistä kolmen parhaan aineen keskiarvo)
  • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
  • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

  Yhteishaun valintaperusteista lisätietoa Opintopolusta.

 • Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse. Ellet saanut opiskelupaikkaa, saat siitä tiedon sähköpostitse.

  Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan sähköpostissa saamasi linkin kautta viimeistään 27.6.2024 klo 23.59 mennessä. Tee samalla läsnäoloilmoittautuminen. Jos saat varasijapaikan, niin ota opiskelupaikka vastaan valintapäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opiskelupaikka on otettava vastaan määräajassa, sillä myöhästynyt menettää opiskelupaikkansa.

  Jos olet jäänyt yhteishaun varasijapaikalle, niin saat siitä tiedon sähköpostitse, kun varasijapaikka avautuu sinulle. Jos sait varasijapaikan ja olet jo vastaanottanut alemman hakutoiveen paikan, niin muista peruuttaa se paikka, jota et ota vastaan. Voit peruuttaa jo vastaanottamasi alemman hakutoiveen paikan samassa yhteydessä, kun otat vastaan varasijapaikan Opetushallituksen sähköpostiisi lähettämän linkin kautta. Ellet pysty peruuttamaan paikkaa linkin kautta, niin ilmoita kirjallisesti oppilaitokseen hakulomakkeella ilmoittamastasi sähköpostiosoitteesta viestiä lähettämällä, että haluat perua yhteishaussa saamasi koulutusalan paikan.

  Jos jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Ota yhteyttä suoraan oppilaitoksen opintopalveluihin.

  Katso opintopalveluiden yhteystiedot.

  • Yhteishaun hakija täyttää Opintopolkuun yhteishaun hakulomakkeelle huoltajien sähköpostiosoitteet, jolloin myös huoltajan on mahdollista seurata nuoren hakeutumisasioita.
  • Huoltaja saa Opetushallitukselta vahvistusviestin hakemuksen perille menosta ja tiedon hakijan mahdollisesti hakemukselleen tekemistä muutoksista. Huoltaja saa muutama viikko ennen yhteishaun opiskelijavalintoja ennakkokirjeen, jossa kerrotaan valintojen aikataulusta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta. Huoltajan on mahdollista tarkastella hakijan hakutietoja kirjautumalla Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valppaaseen. Kirjaudu Valpas-palveluun
  • Opintopolusta löytyy hakuun liittyvä huoltajan muistilista: Huoltajan muistilista – Opintopolku
  • Opiskelemaan valitun nuoren huoltaja voi tehdä huoltajan Wilma-tunnukset itsepalveluna Suomi.fi-palvelun kautta. Ohjeet tunnuksien käyttöönottoon löytyvät osoitteessa: Wilmaan kirjautuminen – Wilma – Kajaanin koulutusliikelaitos, Kajaani (inschool.fi).
   Opiskelijan tullessa täysi-ikäiseksi (18 vuotta), huoltajan tunnukset lakkaavat toimimasta automaattisesti. Opiskelijalla on Wilmassa opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot -lomake. Lomakkeella opiskelija voi antaa luvan, että huoltajat voivat nähdä hänen tietonsa Wilmassa täysi-ikäistymisen jälkeen.
  • Kannattaa tutustua ennen opintojen alkua myös sivustoon: Ohjeita aloittavalle opiskelijalle – KAO

Näin täytät perusopetuksen jälkeisen yhteishaun hakulomakkeen

Opintopolku ohjevideo perusopetuksen jälkeisen yhteishaun hakulomakkeen täyttämisestä. Ohita upotus: Opintopolku ohjevideo perusopetuksen jälkeisen yhteishaun hakulomakkeen täyttämisestä.

Hakeminen jatkuvassa haussa

 • Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Voit hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta erityisesti, jos:

  • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
  • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
  • haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
  • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
  • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.
 • Voit hakea jatkuvassa haussa ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kokonaisten tutkintojen lisäksi voit suorittaa pelkkiä tutkinnon osia. Hakijalta huomioidaan kolme (3) jatkuvan haun koulutushakutoivetta.

  Koulutukset jatkuvassa haussa.

 • Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Sinulla tulee olla pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta et voi osallistua kokeeseen. Hyväksyttäviä ovat seuraavat voimassa olevat todistukset:

  • passi
  • kuvallinen henkilökortti
  • kuvallinen KELA-kortti.
 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

  Kielikokeen osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaito on riittävä seuraavissa tapauksissa:

  • Hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, jossa suomi toisena kielenä arvosana on vähintään 7
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet on suoritettu vähintään tasolla 3
  • Hakijalla on lukion päättötodistus tai ylioppilastutkinto suomen kielellä
  • Hakijalla on aiemmin suomen kielellä kokonaan suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (ml. näyttötutkintona suoritettu tutkinto)

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana. Jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

  Jatkuvan haun hakijoille kielikoepäivät

  Kielitaidon arvioinnin aloitus on aina klo 9.00.

  Syksy 2024

  • 1.8.2024
  • 6.8.2024
  • 4.9.2024
  • 8.10.2024
  • 12.11.2024
  • 10.12.2024
 • Ellet ole Suomen kansalainen, sinun täytyy esittää voimassa oleva oleskelulupa tai todistus vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta ennen kuin voit aloittaa opiskelut. Alle 90 päivän opiskelua varten tarvitset viisumin. Viisumilla voit aloittaa opinnot, mutta oleskelulupahakemus tulee laittaa vireille.

  Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalaisuus. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa.

  Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto. Lisätietoa oleskelulupahakemuksesta.

  Toimita kopio voimassa olevasta oleskeluluvasta, vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta tai viisumista hakemuksen liitteenä. Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten. Tilapäisen suojelun oleskeluluvalla voit myös opiskella.

  Kajaanin kaupungin asettautumispalvelut auttavat ulkomailta opiskelujen vuoksi Kainuuseen muuttaneita ja heidän perheenjäseniään. Lisätietoja Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.

 • Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

 • Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Hakeminen perusopetuksen jälkeiseen tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

 • Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työnhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi suorittaa kesken jääneen perusopetuksen oppimäärän loppuun tai korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

  Kielikokeen osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaito on riittävä seuraavissa tapauksissa:

  • Hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, jossa suomi toisena kielenä arvosana on vähintään 7
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet on suoritettu vähintään tasolla 3

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana.

 • Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse. Mikäli et saanut opiskelupaikkaa, saat myös siitä tiedon.

  Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan sähköpostissa saamasi linkin kautta.

  Mikäli olet jäänyt varasijapaikalle yhteishaussa, saat tiedon sähköpostiisi, kun varasijapaikka avautuu sinulle. Mikäli jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Ota yhteyttä suoraan oppilaitoksen opintopalveluihin. Katso opintopalveluiden yhteystiedot.