Hyppää sisältöön

Seppälän koulutila

Monipuolinen maatila

Seppälän maanviljelys- ja meijerikoulu perustettiin 1897. Ensimmäiset vuosikymmenet keskityttiin maatalouteen; peltoviljelyyn sekä karjanhoitoon. Sittemmin mukaan tuli kotitalousopetus sekä puutarhakoulu. 2000 -luvulla Seppälään yhdistyneen Vuokattiopiston myötä myös metsäala sekä luonto-ja ympäristöala. Nykyisin luonnonvara-alalla järjestetään perus- ja ammattitutkintokoulutusta luonto- ja ympäristöalalla, puutarha-alalla, maatalousalalla sekä metsäalalla.

Seppälän koulutilan rehuntuotanto ja myllyvehnän tuotanto tapahtuu luonnonmukaisen tuotannon keinoin. Opiskelijat oppivat tekemällä maatilan arjessa. Toiminta on ympärivuotista maatilan peltoviljelyssä, eläintenhoidossa ja konetöissä. Konekanta Seppälässä on nykyaikainen ja monipuolinen. Niitä hyödynnetään niin peltotöihin kuin traktorin käytön opettamiseen opiskelijoille.

Seppälän koulutilalla on käytössä 307 ha metsää. Seppälän alueen talousmetsäkuvioilla voidaan harjoitella opetustarjontaan kuuluvaa kuormatraktorin käyttöä sekä puutavaran lähikuljetusta. Opetuskäyttöön soveltuvia metsikkökuvioita löytyy uudistusalojen istutustyömailta, taimikonhoitoon ja harvennushakkuisiin. Metsien hoidossa luontoarvot otetaan huomioon.

Seppälän navetta

Kainuun ammattiopiston Seppälän maatilan navetassa on lypsykarjana itäsuomenkarjaa eli kyyttöjä. Kyyttö tarkoittaa naudan väritystä, valkeaa selässä ja ruskeaa kyljissä. Suomen maa- ja metsätalouden kansallisen eläingeenivaraohjelman päätavoite on turvata meillä perinteisesti kasvatettujen kotieläinlajien perinnöllinen monimuotoisuus. Seppälän itäsuomenkarja on osa tätä geenivaratyötä, siksi koulutilan ykkösprioriteetti on säilyttää sukulinjoja. Kyyttö tuottaa maitoa vähemmän kuin valtarodut. Luonteeltaan ne ovat uteliaita ja vilkkaita sekä sisua.

Seppälän opetusnavetassa on 30 lypsylehmää. Nuorkarjaa on noin 30 kpl. Lehmävasikat jäävät uudistukseen ja sonnivasikat lähtevät. Navetassa asuu myös kissoja.

Geenipankkikarja

Seppälän opetusnavetassa, Kajaanissa märehtii noin 50 itäsuomenkarjan geenipankkinautaa. Itäsuomenkarja eli kyytöt saapuivat Seppälään vuonna 2008, kun Sukevan vankilassa toiminut maatila lakkautettiin. Lisäksi uusia kyyttöjä muutti kesäkuussa 2023 Tampereen Ahlmannilta. Geenipankkityötä tekevät KAO:n lisäksi Ahlmanin ammattiopisto länsisuomenkarjan osalta sekä Lappian ammattiopisto lapinlehmän osalta. Geenipankkityö vaatii yhteistyötä, jota tehdään yhdessä Luonnonvarakeskus Luke:n ja jalostusorganisaation sekä myös muiden tilojen kanssa.

Seppälän talli

Seppälän tallissa on yhteensä 12 karsinaa. Niistä kolme on ponikarsinoita, loput hevoskarsinoita. Tallissa on neljä suomenhevosta ja kolme gotlanninruss-ponia. Suomenhevoset ovat pääosin ratsuja, osalla voi myös ajaa. Ponit ovat enemmän ajokäytössä, mutta niillä voi myös ratsastaa. Opiskelijat hoitavat ja käsittelevät hevosia aamu- ja iltatalleissa osana opetusta. Tallissa asuu myös tallikissa.

Vuonna 2012 hevostallissa tehtiin iso remontti; lattiaa laskettiin alemmaksi, jotta korkeus saatiin riittäväksi. Myös karsinaelementit, sähköistykset ja ilmanvaihto uusittiin. Karsinoihin hankittiin heinäautomaatit (heinätin) vuoden 2018-2019 vaihteessa. Niiden avulla hevoset saavat heinät kuudesti vuorokaudessa. Tarhoihin asennettiin lämmitetyt vesiastiat vuonna 2018, jotta hevosilla on aina sula juomavesi tarjolla sekä rakennettiin katokset 2021-2022 välillä, jotta hevosilla on ulkoillessa vapaa pääsy sääsuojaan.