Hyppää sisältöön

Koulutussopimus

Mitä on koulutussopimus?

Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työnantajan välinen sopimus opiskelijan oppimisen hankkimisesta. Koulutusalan opettaja ja työnantaja suunnittelevat opiskeltavan koulutuksen sisällön ja työtehtävät, joita tekemällä opiskelija oppii ammattia. Työpaikka ei maksa palkkaa koulutussopimuksen ajalla tehtävästä työstä. Koulutusalojen opettajat vastaavat opiskelijoidemme koulutussopimuksista.

Koulutussopimuksen pituus ja sisältö määritellään tutkinnon osittain opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella. Sopimus voidaan solmia myös tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista tai useammasta tutkinnon osasta. Koulutussopimus vastaa aiemmin käytössä ollutta työssäoppimista.

Koulutussopimukseen liitetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, josta ilmenevät ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen. Kun opiskelija osaa tutkinnon osaan kuuluvat työtehtävät hyvin, hän tekee näytön työpaikalla. Opiskelija voi myös harjoitella työtehtäviä työpaikalla, tekemättä näyttöä.