Hyppää sisältöön
*

Työelämäpalaute

Työelämäpalautteen kerääminen

Työelämäpalaute on valtakunnallinen kysely kaikille ammatillisen koulutukseen osallistuville työpaikoille ja työpaikkaohjaajille. Kysely perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 1244/2020.

Työelämäpalaute koostuu kahdesta erillisestä kyselystä ja vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia. Kyselyihin vastataan pääasiassa asteikolla 1-5.

Työpaikkaohjaajakysely

 • Lähetetään työpaikkaohjaajalle kuukauden 1. tai 16. päivä, opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä.
 • Linkki kyselyyn tulee sähköpostiin ja puhelimeen.
 • Sähköpostin lähettäjä on noreply@opintopolku.fi, joka näytetään vastaanottajalle muodossa Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen.
 • Linkkiä voidaan välittää eteenpäin työpaikalla.
 • Vastausaikaa on 30 päivää.

Työpaikkakysely

 • Kysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa, jos lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana työpaikalla on ollut päättyneitä työpaikkajaksoja.
 • Lähetetään työpaikan yhteyshenkilölle.
 • Linkkiä voidaan välittää eteenpäin työpaikalla.
 • Vastausaikaa on vuosittain helmikuun ja elokuun loppuun.

Työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä kysymykset.

Kyselyjen tulosten hyödyntäminen

Tuloksia käytetään KAO:ssa:

 • Yritysten ja oppilaitoksen välisen yhteistyön kehittämiseen.
 • Oppilaiden ohjauksen kehittämiseen.

Tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti:

 • Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa.
 • Tulokset vaikuttavat KAO:n saamaan rahoitukseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Valtakunnallisia anonyymejä tuloksia voi tarkastella OPH:n tilastopalvelu Vipusesta kyselyjen alkamisen jälkeen. Tilastopalvelu Vipunen

  • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa.
  • Oppilaitos varmisti etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen.
  • Oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.
  • Oppilaitos varmisti, että työpaikkaohjaajilla tai mentorilla oli tiedossa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet.
  • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen.
  • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen ja palautteen antamiseen opiskelijalle.
  • Oppilaitoksella on kyky kehittää työelämässä oppimista saamansa palautteen perusteella.
  • Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.
  • Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Oppilaitos tarjosi riittävästi perehdytystä opiskelijan näytön arviointiin
  • Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Näytön toteutus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa onnistui hyvin
  • Vain KAO:lle raportoituvat tekstivastauskysymykset:
   • Missä asioissa Kainuun ammattiopisto on onnistunut?
   • Miten voimme parantaa toimintaamme?
  • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa.
  • Oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista.
  • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppi- ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat.
  • Oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen työpaikan tarpeet huomioiden.
  • Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaamme.
  • Voisimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita.
  • Oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.
  • Voimme suositella oppi- tai koulutussopimusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa.
  • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.
  • Oppilaitoksen tarjoaman tutkinnon osien sisältö vastaa alamme osaamistarpeita
  • Vain KAO:lle raportoituvat tekstivastauskysymykset:
   • Millaisia uuden tai nykyisen henkilöstön koulutustarpeita työpaikallanne on?