Hyppää sisältöön

Oppisopimus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa uuden tai jo töissä olevan työntekijän. Oppisopimuskoulutus järjestetään yhteistyössä opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja sitä täydennetään oppilaitoksen järjestämällä opetuksella.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää ja ohjaa sinua työtehtävissä sekä arvioi edistymistä.

Oppisopimuskoulutuksen aikana koulutustavoitteen mukaisen viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimuskoulutuksen kesto riippuu koulutuksen tavoitteista ja aikaisemmasta osaamisestasi.

 • Oppisopimus sopii kaikille 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Oppisopimus voidaan solmia uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen tai jo työsuhteessa olevalle työntekijälle. Siirtyminen koulutussopimuksesta oppisopimukseen on myös mahdollista.

  Lisäksi yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

  Lue lisää yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta.

 • Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia. Tutkintovaihtoehtoja on yli 160. Katso tutkintoluettelo.

   

 • Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku. Oppisopimuskoulutusta varten sinulla tulee olla opintoihin soveltuvaa työpaikka. Mikäli sinulla on jo työpaikka, kannattaa työnantajan kanssa keskustella ensin työtehtävästä ja suoritettavasta tutkinnosta. Tämän jälkeen voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen.

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Tutustu koulutustarjontaamme.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon, johon hankimme opetuksen toisesta oppilaitoksesta. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Hakeutumisen jälkeen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä sopii tapaamisen oppisopimuskoulutuksen osapuolten kanssa, jolloin sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) sekä oppisopimus.

 • Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Oppilaitoksen järjestämiltä opetuspäiviltä työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.

  Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen järjestämiltä opetuspäiviltä, oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa opiskelijalle päivärahaa 15 euroa opetuspäivältä. Lisäksi mikäli opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia, maksetaan perheavustusta 17 euroa opetuspäivältä.

  Opiskelijalla on oikeus saada myös korvausta majoittumiskustannuksista 8 euroa opetuspäivältä, jos koulutus tapahtuu kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan sijaintikunnan ulkopuolella sekä edellyttää yöpymistä. Lisäksi maksetaan matkakorvausta, jos matka kotoa tai oppisopimustyöpaikasta koulutuksen järjestäjän opetuspaikkaan on yli 10 km (1 meno-paluu / opetusjakso, edullisimman matkustustavan mukaan). Oppivelvollisilla matkakorvauksen raja on 7 km.

 • Koulutuskorvaus

  Työnantajalle voidaan maksaa korvausta työpaikalla tapahtuvasta opiskelijan kouluttamisesta ja oppimisen ohjaamisesta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat oppisopimuksessa korvauksen maksamisesta. Koulutuskorvauksen suuruus sovitaan solmittavassa oppisopimuksessa.

  Korotettu koulutuskorvaus

  Työnantajalle maksetaan korotettua koulutuskorvausta, jos oppisopimus solmitaan nuorelle, joka on oppisopimuksen aloituspäivänä

  • ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ja
  • on alle 20-vuotias ja
  • ei ole suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa, tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua tutkintoa taikka niitä vastaavaa Ahvenanmaalla suoritettua tai ulkomaista koulutusta.

  Korotettu koulutuskorvaus on 1.8.2022 alkaen 120 euroa / kk kohderyhmään kuuluvista opiskelijoista. Korotettua koulutuskorvausta maksetaan 31.12.2024 saakka.

  TE-toimiston/kuntakokeilun palkkatuki

  Mikäli työnantaja työllistää oppisopimuskoulutuksen työttömän työnhakijan, voi työnantaja saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE-toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Palkkatuki on yleensä 50 % palkkakustannuksista. Lisätietoa paikallisesta TE-toimistosta.

 • Oppisopimus on työelämälähtöinen ja joustava koulutusmuoto henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Oppisopimuksella voit kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin sekä kehittää ja laajentaa työntekijöiden nykyistä osaamista ja ammattitaitoa. Lisäksi oppisopimuksella voit rekrytoida ja kouluttaa uuden työntekijän tehtäviin.

Hae oppisopimuskoulutukseen!

Hae oppisopimukseen