Hyppää sisältöön

Oppisopimus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa uuden tai jo töissä olevan työntekijän. Oppisopimuskoulutus järjestetään yhteistyössä opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa Oppisopimuskoulutuksessa pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Usein työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksen järjestämällä opetuksella.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää ja ohjaa sinua työtehtävissä sekä arvioi edistymistä.

Oppisopimuskoulutuksen aikana koulutustavoitteen mukaisen viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimuskoulutuksen kesto riippuu koulutuksen tavoitteista ja aikaisemmasta osaamisestasi.

Oppisopimuksella voi suorittaa yli 160 ammatillista perustutkintoa tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Lisäksi tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

 • Oppisopimus sopii kaikille 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Oppisopimus voidaan solmia uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen tai jo työsuhteessa olevalle työntekijälle. Siirtyminen koulutussopimuksesta oppisopimukseen on myös mahdollista.

  Lisäksi yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

  Lue lisää yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta.

 • Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia. Tutkintovaihtoehtoja on yli 160.

  Katso tutkintoluettelo tästä.

   

 • Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Oppilaitoksen järjestämiltä opetuspäiviltä työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.

  Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen järjestämiltä opetuspäiviltä, oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa opiskelijalle päivärahaa 15 euroa opetuspäivältä. Lisäksi mikäli opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia, maksetaan perheavustusta 17 euroa opetuspäivältä.

  Opiskelijalla on oikeus saada myös korvausta majoittumiskustannuksista 8 euroa opetuspäivältä, jos koulutus tapahtuu kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan sijaintikunnan ulkopuolella sekä edellyttää yöpymistä. Lisäksi maksetaan matkakorvausta, jos matka kotoa tai oppisopimustyöpaikasta koulutuksen järjestäjän opetuspaikkaan on yli 10 km (1 meno-paluu / opetusjakso, edullisimman matkustustavan mukaan).

 • Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku. Oppisopimuskoulutusta varten sinulla tulee olla opintoihin soveltuvaa työpaikka. Mikäli sinulla on jo työpaikka, kannattaa työnantajan kanssa keskustella ensin työtehtävästä ja suoritettavasta tutkinnosta. Tämän jälkeen voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen.

  Hakeutumisen jälkeen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä sopii tapaamisen oppisopimuskoulutuksen osapuolten kanssa, jolloin laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) sekä oppisopimus.

  Hae oppisopimuskoulutukseen.

 • Oppisopimus on työelämälähtöinen ja joustava koulutusmuoto henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Oppisopimuksella voit kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin sekä kehittää ja laajentaa työntekijöiden nykyistä osaamista ja ammattitaitoa. Lisäksi oppisopimuksella voit rekrytoida ja kouluttaa uuden työntekijän tehtäviin.

Hae oppisopimuskoulutukseen!

Hae oppisopimukseen