Hyppää sisältöön

Hae opiskelemaan

Hakeminen ammatilliseen koulutukseen

Ohita upotus

Hakeminen yhteishaussa

Yhteishakuaika 22.2.-22.3.2022. Yhteishaussa haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

 • Yhteishaussa haetaan peruskoulun päättötodistuksella. Voit hakea yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon, kun olet suorittanut peruskoulun tai olet ilman ammatillista tutkintoa. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvan haun kautta.

  Pääsyvaatimukset

  Pohjakoulutusvaatimuksena ammatillisiin perustutkintoihin on peruskoulun, sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut vaadittavaa pohjakoulutusta, mutta jolla koulutuksenjärjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytyksen koulutuksesta suoriutumiseen. Erityisestä syystä voidaan koulutukseen valita myös oppivelvollisuuskoulun keskeyttäneitä vähintään 17 vuotiaita hakijoita.

  Katso koulutukset yhteishaussa.

 • Voit hakea yhteishakuun kuuluvaan ammatilliseen perustutkintokoulutukseen tai tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA). Yhteishaussa haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

  Yhteishaun hakukohteet

  Hakukohteina ovat perustutkinnot. Osaamisalavalinta tehdään opiskelun alkaessa. Esimerkiksi kokiksi tai tarjoilijaksi haetaan molempiin ravintola- ja cateringalan perustutkintoon ja suuntautuminen valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

 • Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään (7) koulutukseen. Hakulomakkeella koulutukset järjestetään mieluisuusjärjestykseen niin, että ensisijainen hakutoive on lomakkeella ylimpänä. Hakija voi tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet riittävät. Tällöin alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Ylempiin hakutoiveisiin voi vielä tulla valituksi, jos toinen hakija peruuttaa opiskelupaikkansa.

 • Ohje harkintaan perustuvan valinnan liitteistä, yhteishaku 22.2. – 22.3.2022

  Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Opiskelijaksi ottamista koskevasta pisteytyksestä voidaan poiketa opiskelijaan liittyvistä yksilöllisistä syistä seuraavasti:

  Oppimisvaikeudet

  Oppimisvaikeudet ovat vaikeuttaneet aikaisempaa opiskelua, minkä seurauksena opiskelijalla on rajalliset mahdollisuudet ammatinvalinnassa. Liitteet: Lausunto oppilashuoltoryhmältä tai erityisopettajalta tai lääkäriltä sekä kopio viimeisestä koulutodistuksesta.

  Äidinkieli ja matematiikka, yksilöllistetty oppimäärä. Liitteet: Ei tarvitse lähettää liitteitä.

  Sosiaaliset syyt

  Hakijan oppimisen edellytykset ovat vaikeutuneet elinympäristön (käytännössä tarkoittaa perhettä ja lähiyhteisöä) vaikeuksien, ongelmien tai muutosten vuoksi.

  Esimerkiksi:

  • oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet
  • vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen
  • oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy.

  Liitteet: esim. kuraattorin, sosiaalityöntekijän, nuorisopsykologin tai perheneuvolan lausunto.

  Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

  Hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla. Hakija on keskeyttänyt perusopetuksen ja on vähintään 17-vuotias. Liitteet: kopiot olemassa olevista todistuksista.

  Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito

  Liitteet: kopiot olemassa olevista todistuksista.

 • Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2022.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

  Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaitosi voit todentaa seuraavilla todistuksilla: 

  • Suomen kielellä suoritettu peruskoulu, lukio tai ammatillinen koulutus.
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osa-alueet on arvioitu vähintään tasolla 3.

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana.

  Kielitestipäivä yhteishaun hakijoille kevät 2022

  • Ti 19.4.2022 klo 9.00
 • Jos et ole Suomen kansalainen, sinun täytyy esittää voimassa oleva oleskelulupa ennen kuin voit aloittaa opiskelun.

  Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalaisuus. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa.

  Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto. Lisätietoa oleskelulupahakemuksesta.

  Voit aloittaa opiskelun, kun olet saanut oleskeluluvan. Jos sinulla on jo voimassa oleva oleskelulupa, toimita kopio oleskeluluvasta hakemuksen liitteenä. Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten.

 • Kun haet opiskelijaksi yhteishaussa johonkin ammatilliseen perustutkintoon, jossa on terveydellisiä vaatimuksia, merkitset yhteishaun sähköisessä hakulomakkeessa terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Tutustu terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

 • Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) on suunnattu oppivelvollisille sekä muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta voit siirtyä jo aiemmin ammatillisiin opintoihin tai lukioon kun olet saavuttanut tarvittavat valmiudet tiedät, mitä haluat opiskella.

  TUVA-koulutuksen aikana voit tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksien ja tavoitteiden perusteella.

  Koulutuksessa vahvistetaan opiskelutaitoja ja elämänhallintaa. Maahanmuuttajatausteisten opiskelijoiden täytyy osata suomea niin hyvin, että he voivat hyötyä valmentavan koulutuksen opiskelusta ja voivat saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun.

 • Sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa et suorita koko lukion oppimäärää vaan tähtäät niiden oppiaineiden opiskeluun, mitkä aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukio-opinnot kuuluvat osana ammatillisiin opintoihin.

  Hakiessasi opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, halukkuuttasi kahden tutkinnon suorittamisesta kysytään yhteishakulomakkeella. Lopullinen päätös kahden tutkinnon suorittamisesta on tehtävä vasta opintojen alkaessa ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ohjauskeskustelujen jälkeen.

  Lue lisää kaksoistutkinnosta.

 • Urheilijat voivat hakea Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmennusryhmiin ja osallistua lajivalmennukseen oman lukujärjestyksen puitteissa. Urheilupainotteinen ammatillinen koulutus on hyvä mahdollisuus, kun haluat samanaikaisesti harjoitella ammattimaisesti omassa urheilulajissasi ja valmistua ammattiin.

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan pyrkivän hakijan on täytettävä erillinen hakulomake.

  Tutustu Urheiluakatemiaan.

 • Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat :

  • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet
   tai
  • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi valmentavista koulutuksista.

  Lisäksi:

  • 1-16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
  • 1-8 pistettä painotettavista arvosanoista (liikunta, kuvataide, käsityö, musiikki ja kotitalous, näistä kolmen parhaan aineen keskiarvo)
  • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
  • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.
 • Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse ja kirjeitse 16.6.2022 alkaen. Mikäli et saanut opiskelupaikkaa, saat myös siitä tiedon.

  Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan sähköpostissa saamasi linkin kautta viimeistään 30.6.2022 mennessä.

  Mikäli olet jäänyt varasijapaikalle yhteishaussa, saat tiedon sähköpostiisi ja kirjeitse, kun varasijapaikka avautuu sinulle. Mikäli jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Ota yhteyttä suoraan oppilaitoksen opintopalveluihin.

  Katso opintopalveluiden yhteystiedot.

Hakeminen jatkuvassa haussa

 • Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Voit hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta erityisesti, jos:

  • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
  • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
  • haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
  • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
  • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.
 • Voit hakea jatkuvassa haussa ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kokonaisten tutkintojen lisäksi voit suorittaa pelkkiä tutkinnon osia.

  Katso koulutukset jatkuvassa haussa.

 • Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

  Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaitosi voit todentaa seuraavilla todistuksilla: 

  • Suomen kielellä suoritettu peruskoulu, lukio tai ammatillinen koulutus.
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osa-alueet on arvioitu vähintään tasolla 3.

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana.

  Kielitestipäivät jatkuvan haun hakijoille kevät 2022

  • Ti 11.1.2022 klo 9.00
  • Ti 8.2.2022 klo 9.00
  • Ti 1.3.2022 klo 9.00
  • Ti 5.4.2022 klo 9.00
  • Ti 3.5.2022 klo 9.00
  • Ti 24.5.2022 klo 9.00
 • Jos et ole Suomen kansalainen, sinun täytyy esittää voimassa oleva oleskelulupa ennen kuin voit aloittaa opiskelun.

  Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalaisuus. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa.

  Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto. Lisätietoa oleskelulupahakemuksesta.

  Voit aloittaa opiskelun, kun olet saanut oleskeluluvan. Jos sinulla on jo voimassa oleva oleskelulupa, toimita kopio oleskeluluvasta hakemuksen liitteenä. Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten.

 • Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

 • Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Hakeminen perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (VALMA)

Jatkuvassa haussa kevään 2022 aikana. VALMA muuttuu 1.8.2022 tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi (TUVA).

 • Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työnhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

  Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Jatkuvassa haussa kielikokeen ajankohdasta sovitaan erikseen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaitosi voit todentaa seuraavilla todistuksilla: 

  • Suomen kielellä suoritettu peruskoulu, lukio tai ammatillinen koulutus.
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osa-alueet on arvioitu vähintään tasolla 3.

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse ja kirjeitse. Mikäli et saanut opiskelupaikkaa, saat myös siitä tiedon.

  Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan sähköpostissa saamasi linkin kautta.

  Mikäli olet jäänyt varasijapaikalle yhteishaussa, saat tiedon sähköpostiisi ja kirjeitse, kun varasijapaikka avautuu sinulle. Mikäli jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Ota yhteyttä suoraan oppilaitoksen opintopalveluihin. Katso opintopalveluiden yhteystiedot.