Hyppää sisältöön

Hae opiskelemaan

Hakeminen yhteishaussa

Yhteishakuaika 21.2.-21.3.2023. Yhteishaussa haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

 • Yhteishaussa haetaan peruskoulun päättötodistuksella. Voit hakea yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon, kun olet suorittanut peruskoulun tai olet ilman ammatillista tutkintoa. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvan haun kautta.

  Pääsyvaatimukset

  Pohjakoulutusvaatimuksena ammatillisiin perustutkintoihin on peruskoulun, sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut vaadittavaa pohjakoulutusta, mutta jolla koulutuksenjärjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytyksen koulutuksesta suoriutumiseen. Erityisestä syystä voidaan koulutukseen valita myös oppivelvollisuuskoulun keskeyttäneitä vähintään 17 vuotiaita hakijoita.

 • Voit hakea yhteishakuun kuuluvaan ammatilliseen perustutkintokoulutukseen tai tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA). Yhteishaussa haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

  Yhteishaun hakukohteet

  Hakukohteina ovat perustutkinnot. Osaamisalavalinta tehdään opiskelun alkaessa. Esimerkiksi kokiksi tai tarjoilijaksi haluava hakee ravintola- ja cateringalan perustutkintoon ja suuntautuminen valitaan ensimmäisen vuoden aikana.

  Katso koulutukset yhteishaussa.

 • Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään (7) koulutukseen. Hakulomakkeella koulutukset järjestetään mieluisuusjärjestykseen niin, että ensisijainen hakutoive on lomakkeella ylimpänä. Hakija voi tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet riittävät. Tällöin alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Ylempiin hakutoiveisiin voi vielä tulla valituksi, jos toinen hakija peruuttaa opiskelupaikkansa.

 • Ohje harkintaan perustuvan valinnan liitteistä, yhteishaku 21.2. – 21.3.2023

  Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Hakemus menee automaattisesti harkintaan perustuvan valinnan käsittelyyn, jos koulutodistusta ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen, hakija on keskeyttänyt perusopetuksen, koulutus on suoritettu ulkomailla tai hakijan äidinkieli ja matematiikka ovat yksilöllistettyjä. Nämä edellä mainitut hakijat eivät ole mukana pistevalinnassa.

  Opiskelijaksi ottamista koskevasta pisteytyksestä voidaan poiketa opiskelijaan liittyvistä yksilöllisistä syistä seuraavasti:

  Oppimisvaikeudet

  Oppimisvaikeudet ovat vaikeuttaneet aikaisempaa opiskelua, minkä seurauksena opiskelijalla on rajalliset mahdollisuudet ammatinvalinnassa. Liitteet: Lausunto oppilashuoltoryhmältä tai erityisopettajalta tai lääkäriltä sekä kopio viimeisestä koulutodistuksesta.

  Äidinkieli ja matematiikka, yksilöllistetty oppimäärä

  Liitteet: Kopio viimeisimmästä perusopetuksesta saadusta todistuksesta ja erityisopettajan lausunto.

  Sosiaaliset syyt

  Hakijan oppimisen edellytykset ovat vaikeutuneet elinympäristön (käytännössä tarkoittaa perhettä ja lähiyhteisöä) vaikeuksien, ongelmien tai muutosten vuoksi.

  Esimerkiksi:

  • oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet
  • vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen
  • oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy.

  Liitteet: jäljennös hakulomakkeesta ja esim. kuraattorin, sosiaalityöntekijän, nuorisopsykologin tai perheneuvolan lausunto.

  Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

  Hakija on suorittanut perusopetuksen oppimäärän ulkomailla tai on keskeyttänyt perusopetuksen ja on vähintään 17-vuotias.

  Liitteet: jäljennös hakulomakkeesta ja kopiot olemassa olevista todistuksista ja niiden viralliset suomenkieliset käännökset.

  Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito

  Liitteet: jäljennös hakulomakkeesta ja kopiot olemassa olevista todistuksista.

  Ulkomaalaisella todistuksella hakeva

  Liitteet:

  • jäljennös hakulomakkeesta (jos muut liitteet ovat Opintopolussa sähköisenä, niin pelkkää jäljennöstä hakulomakkeesta ei tarvitse postitse lähettää)
  • oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä todistuksista ja niiden viralliset suomenkieliset käännökset
  • jäljennös matkustuslupa-asiakirjasta
  • jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

   

  Harkinnanvaraisen haun liitteet on toimitettava Kainuun ammattiopistolle 28.3.2023 klo 15.00 mennessä. 

 • Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2023.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi voidaan arvioida ennen valintapäätöstä.

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella ja harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömällä tutkintokielen taidolla hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Ellei sinulla ole päättötodistusta ja äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. TUVA-hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, saa kutsun kielikokeeseen.

  Kielikokeen osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaito on riittävä seuraavissa tapauksissa:

  • Hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, jossa suomi toisena kielenä arvosana on vähintään 7
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet on suoritettu vähintään tasolla 3

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana. Jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

  Kielikoepäivä yhteishaun hakijoille kevät 2023

  • Ti 25.4.2023 klo 9.00

  Kielikokeen ohjeet

  Olemme pyrkineet toteuttamaan kielikokeen järjestelyt siten, että huomioimme yleiset ohjeet tartuntatautien ehkäisemiseksi. Tilajärjestelyt ovat sellaiset, että 2 m:n etäisyys on mahdollista säilyttää testitiloissa.

  Huomioithan itse seuraavat:

  1. Älä tule kielikokeeseen, jos sinulla on hengitystiesairauden oireita (yskää, nuhaa, kurkkukipua, kuumetta)
  2. Pese kädet ennen tilaisuuteen tuloa
  3. Yski tai aivasta nenäliinaan tai hihaan
  4. Käytä käsidesiä, sitä löytyy aulatiloista
  5. Pidä tarvittavaa suojaetäisyyttä kaikissa tilanteissa

  Kajaanin kampuskartta 

  Kuusamon kampuskartta

 • Ellet ole Suomen kansalainen, sinun täytyy esittää voimassa oleva oleskelulupa tai todistus vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta ennen kuin voit aloittaa opiskelut. Alle 90 päivän opiskelua varten tarvitset viisumin. Viisumilla voit aloittaa opinnot, mutta oleskelulupahakemus tulee laittaa vireille.

  Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalaisuus. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa.

  Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto. Lisätietoa oleskelulupahakemuksesta.

  Toimita kopio voimassa olevasta oleskeluluvasta, vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta tai viisumista hakemuksen liitteenä. Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten. Tilapäisen suojelun oleskeluluvalla voit myös opiskella.

  Kajaanin kaupungin asettautumispalvelut auttavat ulkomailta opiskelujen vuoksi Kainuuseen muuttaneita ja heidän perheenjäseniään. Lisätietoja Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.

 • Kun haet opiskelijaksi yhteishaussa johonkin ammatilliseen perustutkintoon, jossa on terveydellisiä vaatimuksia, merkitset yhteishaun sähköisessä hakulomakkeessa terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Tutustu terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

 • TUVA-koulutus on suunnattu ilman toisen asteen tutkintoa oleville oppivelvollisille ja aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellistatukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

  Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta voit siirtyä jo aiemmin ammatillisiin opintoihin tai lukioon, kun olet saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tiedät, mitä haluat opiskella.

  TUVA-koulutuksen aikana voit tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa kesken jääneen perusopetuksen oppimäärän ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksien ja tavoitteiden perusteella.

  Koulutuksessa vahvistetaan opiskelutaitoja ja elämänhallintaa. Maahanmuuttajatausteisten opiskelijoiden täytyy osata suomea niin hyvin, että he voivat hyötyä valmentavan koulutuksen opiskelusta ja voivat saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun.

  TUVA-koulutukseen KAO:lle 1. ja 2. hakutoiveena hakevia pyydetään toimittamaan jokin seuraavista liitteistä Kainuun ammattiopistoon 28.3.2023 klo 15.00 mennessä:

  • psykologin
  • toimintaterapeutin
  • fysioterapeutin
  • erityisopettaja tms lausunto.

  Kielikoe

  Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielikokeeseen, joka järjestetään 25.4.2023.

 • Sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa et suorita koko lukion oppimäärää vaan tähtäät niiden oppiaineiden opiskeluun, mitkä aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukio-opinnot kuuluvat osana ammatillisiin opintoihin.

  Hakiessasi opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, halukkuuttasi kahden tutkinnon suorittamisesta kysytään yhteishakulomakkeella. Lopullinen päätös kahden tutkinnon suorittamisesta on tehtävä vasta opintojen alkaessa ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ohjauskeskustelujen jälkeen.

  Lue lisää kaksoistutkinnosta.

 • Urheilijat voivat hakea Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmennusryhmiin ja osallistua lajivalmennukseen oman lukujärjestyksen puitteissa. Urheilupainotteinen ammatillinen koulutus on hyvä mahdollisuus, kun haluat samanaikaisesti harjoitella ammattimaisesti omassa urheilulajissasi ja valmistua ammattiin.

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan pyrkivän hakijan on täytettävä erillinen hakulomake.

  Tutustu Urheiluakatemiaan.

 • Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat :

  • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet
   tai
  • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi valmentavista koulutuksista. Esim. vähintään 19 viikkoa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta TUVAa suoritettuna samana tai edellisenä vuonna kuin haet.

  Lisäksi:

  • 1-16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
  • 1-8 pistettä painotettavista arvosanoista (liikunta, kuvataide, käsityö, musiikki ja kotitalous, näistä kolmen parhaan aineen keskiarvo)
  • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
  • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.
 • Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse ja kirjeitse 15.6.2023 alkaen. Mikäli et saanut opiskelupaikkaa, saat myös siitä tiedon.

  Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan sähköpostissa saamasi linkin kautta viimeistään 29.6.2023 klo 23.59 mennessä.

  Mikäli olet jäänyt varasijapaikalle yhteishaussa, saat tiedon sähköpostiisi ja kirjeitse, kun varasijapaikka avautuu sinulle. Mikäli jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Ota yhteyttä suoraan oppilaitoksen opintopalveluihin.

  Katso opintopalveluiden yhteystiedot.

Näin täytät perusopetuksen jälkeisen yhteishaun hakulomakkeen

Ohita upotus

Hakeminen jatkuvassa haussa

 • Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Voit hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta erityisesti, jos:

  • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
  • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
  • haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
  • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
  • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.
 • Voit hakea jatkuvassa haussa ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kokonaisten tutkintojen lisäksi voit suorittaa pelkkiä tutkinnon osia. Hakijalta huomioidaan kolme (3) jatkuvan haun koulutushakutoivetta.

  Katso koulutukset jatkuvassa haussa.

 • Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

  Kielikokeen osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaito on riittävä seuraavissa tapauksissa:

  • Hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, jossa suomi toisena kielenä arvosana on vähintään 7
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet on suoritettu vähintään tasolla 3
  • Hakijalla on lukion päättötodistus tai ylioppilastutkinto suomen kielellä
  • Hakijalla on aiemmin suomen kielellä kokonaan suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (ml. näyttötutkintona suoritettu tutkinto)

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana. Jos sinulla ei vielä hakuaikana ole matkustusasiakirjaa, niin ota se mukaasi, kun tulet kielikokeeseen. Sinulla pitää olla mukana esimerkiksi oleskelulupa, passi tai viisumi.

  Jatkuvan haun hakijoille kielikoepäivät

  Syksyllä 2023

  • tiistai 15.8.2023
  • tiistai 12.9.2023
  • tiistai 10.10.2023
  • tiistai 14.11.2023
  • tiistai 12.12.2023
 • Ellet ole Suomen kansalainen, sinun täytyy esittää voimassa oleva oleskelulupa tai todistus vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta ennen kuin voit aloittaa opiskelut. Alle 90 päivän opiskelua varten tarvitset viisumin. Viisumilla voit aloittaa opinnot, mutta oleskelulupahakemus tulee laittaa vireille.

  Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalaisuus. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa.

  Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto. Lisätietoa oleskelulupahakemuksesta.

  Toimita kopio voimassa olevasta oleskeluluvasta, vireillä olevasta oleskelulupahakemuksesta tai viisumista hakemuksen liitteenä. Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten. Tilapäisen suojelun oleskeluluvalla voit myös opiskella.

  Kajaanin kaupungin asettautumispalvelut auttavat ulkomailta opiskelujen vuoksi Kainuuseen muuttaneita ja heidän perheenjäseniään. Lisätietoja Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.

 • Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

 • Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Hakeminen perusopetuksen jälkeiseen tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

 • Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työnhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi suorittaa kesken jääneen perusopetuksen oppimäärän loppuun tai korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi.

 • Kainuun ammattiopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.  Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos sinun äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä.

  Kielikokeen osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen ja puhuminen.

  Sinun suomen kielen taitosi voi riittää, jos sinulla on joku alla mainituista todistuksista. Epäselvissä tapauksissa kutsumme sinut kielikokeeseen.

  Kielitaito on riittävä seuraavissa tapauksissa:

  • Hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, jossa suomi toisena kielenä arvosana on vähintään 7
  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet on suoritettu vähintään tasolla 3

  Liitä todistukset hakemukseesi tai toimita ne opintotoimistoon hakuaikana. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinun tulee toimittaa kopio matkustuslupa-asiakirjasta hakuaikana.

 • Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse ja kirjeitse. Mikäli et saanut opiskelupaikkaa, saat myös siitä tiedon.

  Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan sähköpostissa saamasi linkin kautta.

  Mikäli olet jäänyt varasijapaikalle yhteishaussa, saat tiedon sähköpostiisi ja kirjeitse, kun varasijapaikka avautuu sinulle. Mikäli jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. Ota yhteyttä suoraan oppilaitoksen opintopalveluihin. Katso opintopalveluiden yhteystiedot.