Hyppää sisältöön
*

Ohjeita aloittavalle opiskelijalle

Ennen opintojen alkua

Saat opiskelijavalintapäätöksen, jossa on kerrottu opintojesi aloitusajankohta. Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohdat voivat vaihdella. Lue lisää opiskelemaan hakemisesta täältä.

Tutkintokohtaiset ohjeet yhteishaun kautta valituille

Tutustu ennen opintojen alkua tutkintokohtaisiin ohjeisiin, josta saat tärkeää tietoa koulutuksen aloituksesta, hankittavista työvaatteista ja muista tarvikkeista.

Katso tutkintokohtaiset tiedotteet

Tervetuloa aloittamaan opinnot Kainuun ammattiopistossa!

 • Yhteishaku

  Saat tiedon yhteishaun tuloksista 15.6.2023. Saat valintakirjeet kirjeenä sekä jos olet antanut sähköpostiosoitteesi, myös sähköpostiisi. Vastaanota opiskelupaikka sähköpostissa saamasi linkin kautta Opintopolussa 29.6.2023 klo 23.59 mennessä.

 • Opetus on kaikille opiskelijoille ilmaista. Jos olet oppivelvollinen, koulutus on sinulle kokonaan maksutonta. Oppivelvollinen on nuori, joka suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai sen jälkeen.

  Oppivelvollisuus päättyy, kun täytät 18 vuotta. Voit opiskella oppivelvollisena aloitettua tutkintoa kunnes täytät 20 vuotta.

  Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.

  Katso lisätietoja Opiskelukustannukset-osiosta.

 • Kainuun ammattiopiston maksuttomat opiskelija-asunnot sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vuokatissa. Asuntolapaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäin kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista.

  Asuntolassa asuvien on noudatettava asuntolan järjestyssääntöä. Asumisrauhan ja viihtyvyyden turvaamiseksi asuntoloissa työskentelee asuntolaohjaajia. Asuntolassa asuminen ja asuntolaohjaajan työ on myös osa opiskelijan hyvinvointipalvelutyötä. Tutustu asuntolan järjestyssääntöihin.

  Lisätietoa opiskelija-asuntoloista.

  Asuntolapaikkojen hakeminen

  Yhteishaun kautta valittujen opiskelijoiden on lähetettävä sähköinen asuntolahakemus 29.6.2023 klo 15 mennessä.

  Hae asuntolapaikkaa Kajaanista

  Hae asuntolapaikkaa Kuusamosta

  Hae asuntolapaikkaa Vuokatista (perustutkintoa opiskelevat).

  Mikäli et jostain syystä voi lähettää sähköistä hakemusta yllä olevista linkeistä, voit pyytää lomakkeen opintosihteeriltä.

 • Saitko opiskelupaikan? Hae opinto-, asumis- ja koulumatkatukea ajoissa.

  Koulumatkatukihakemus 1.8.2023 alkaen tehtäviin matkoihin täytetään verkkohakemuksella OmaKelassa. Voit hakea tukea OmaKelassa kesäkuun 2023 alusta alkaen. Tarvitset hakemista varten omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Ellei sinulla vielä ole tunnuksia, niin voit hakea tukea täyttämällä paperisen koulumatkatukihakemuslomakkeen ja toimittamalla sen Kelalle tai opintotoimistoon, josta oppilaitos toimittaa hakemuksen Kelan käsittelyyn. Bussikortin osto-oikeus on 1.8. alkaen tehtäviin matkoihin vain sähköinen, joten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne kannattaa hankkia hyvissä ajoin.

  Kelan koulumatkatuki

  Kelan pikaopas opintoetuuksiin.

  Tietoa aikuisopiskelijan etuuksista ja aikuiskoulutustuesta.

 • Oppivelvolliset

  Oppivelvollinen = nuori, joka suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei ole oppivelvollinen.

  Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (kaikille maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (kaikille maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä tietokone (oppivelvollisille maksutonta). Tietokone luovutetaan oppivelvollisille opiskelujen alussa erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet (oppivelvollisille maksutonta)
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (oppivelvollisille maksutonta).
  • asuminen oppilaitoksen asuntolassa (kaikille maksutonta). Asuntolapaikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäinen kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista.
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (oppivelvollisille maksutonta)

  Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat

  Perustutkinnoissa opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelussa tarvittavat työasut- ja välineet sekä suojavarusteet opiskelija hankkii itse.

  Opiskelija voi hakea koulumatkatukea, kun päivittäinen yhdensuuntainen matka on yli 10 kilometriä.

   

  Katso Kelan koulumatkatuen hakulomake Kelan Koulumatkatuki-sivulta.

 • Kainuun ammattiopistossa on mahdollista opiskella ammatillisen tutkinnon ohessa lukioaineita ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Kiinnostavatko sinua kahden tutkinnon opinnot? Lue lisää kahden tutkinnon opinnoista.

 • Säännöllinen ruokailu auttaa sinua jaksamaan koko koulupäivän ajan. Perustutkinto- ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat saavat maksuttoman aterian jokaisen opiskelupäivän aikana. Luonnonvara-alan sekä liikunnanohjauksen opiskelijat saavat myös aamupalan ja päivällisen. Ateriaetu ei koske oppisopimusopiskelijoita eikä työvoimakoulutuksessa olevia.

  Opiskelijaravintolat

  Erityisruokavaliot Kajaani

  Opinnot aloittava opiskelija, ole hyvä ja toimita tarvittaessa ruokailua varten erityisruokavalioilmoitus. Ilmoituksen tueksi tarvitset todistuksen, jonka saat omalta terveydenhoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Ilmoitus toimitetaan opiskelijaravintolaan opintojen alkaessa.

  Lakto-ovovegetaarisesta kasvisruokavaliosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä lounas on vaihtoehtona kaikille lounaslinjastossa. Kajaanissa vegaaninen ruokavalio on erityisruokavalio, josta tarvitaan ilmoitus.

  Mikäli sinulla on jokin ruoka-aineallergia, ilmoita se myös opiskelijaravintolaan samalla ilmoituksella.

  Erityisruokavalioiden ilmoittaminen Kajaanissa.

  Jatkavien opiskelijoiden ilmoitukset ovat voimassa!

  Erityisruokavaliot Vuokatti

  Vuokatissa laktoosittomasta tai vegaaniruokavaliosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä ruoka on laktoositonta ja kasvisruokavaihtoehto vegaaninen. Ruoka-aineallergioista tarvitaan ilmoitus. Ilmoituksen tueksi tarvitset todistuksen, jonka saat omalta terveydenhoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Ilmoitus toimitetaan opiskelijaravintolaan opintojen alkaessa. 

  Jatkavien opiskelijoiden ilmoitukset ovat voimassa!

  Erityisruokavaliot Kuusamo

  Kuusamossa erityisruokavaliot ilmoitetaan ensimmäisinä opiskelupäivinä opettajan kautta toimitettavalla lomakkeella.

  Jatkavien opiskelijoiden ilmoitukset ovat voimassa!

 • Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to on en­nal­taeh­käi­se­vää toi­min­taa, jo­ka yl­lä­pi­tää ja pa­ran­taa opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on opis­ke­li­jan ter­vey­den, hy­vin­voin­nin ja opis­ke­lu­ky­kyi­syy­den seu­ran­ta se­kä edis­tä­mi­nen yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan, van­hem­pien, opet­ta­jien ja hy­vin­voin­ti­ryh­mien kans­sa.

  Kajaani

  Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to Vi­tal
  Ke­tun­pol­ku 1 (Tie­to 1), 87100 Ka­jaa­ni

  Terveydenhoitajat Kajaanissa

  Kuusamo

  Opiskeluterveydenhuolto Kuusamo
  Apajatie 1, 93600 Kuusamo

  Hanna Pitkänen
  p. 040 860 8829
  hanna.pitkanen@kuusamo.fi

  Vuokatti

  Opiskeluterveydenhuolto Vuokatti
  Opistontie 4, 88615 Sotkamo

  Terveydenhoitaja Vuokatissa

 • Perustutkinto-opiskelijana sinun on mahdollista hankkia opiskelijajärjestön kortti, joka sisältää monenlaisia alennuksia mukaan lukien Matkahuollon ja VR:n alennuksen (www.sakkiry.fi ja www.osku.fi). Opiskelijakorttia varten tarvitset opiskelutodistuksen, jonka voit pyytää koulun alkaessa opintosihteeriltä.

 • Opintojen alussa laadit ryhmänohjaajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa käydään läpi, millaista osaamista sinulla jo on, millaista osaamista vielä puuttuu sekä miten hankit puuttuvaa osaamista eri oppimisympäristöissä. Kun saat Wilma-tunnukset, tutustu HOKS-keskustelun ohjeeseen ja valmistaudu keskusteluun etukäteen.

 • Jokaiselle Kainuun ammattiopiston opiskelijalle luovutetaan käyttöön koulutyötä varten henkilökohtainen käyttäjätunnus. Näillä tunnuksilla opiskelija pääsee käyttämään Kainuun ammattiopiston tietokoneita, tietoverkkoa ja tietojärjestelmiä.

  Elokuussa koulunsa aloittaville uusille opiskelijoille toimitetaan käyttäjätunnukset 31.7. tekstiviestillä opiskelijan hakuvaiheessa ilmoittamaan puhelinnumeroon.

  Wilmaan pääset kirjautumaan osoitteessa kao.inschool.fi

  IT-järjestelmien käyttösäännöt

  Tutustu ennen käyttäjätunnuksen käytön aloittamista tietojärjestelmien käyttösääntöihin. IT-palveluiden käyttösäännöt.

 • Kajaanin kaupungin asettautumispalvelut auttavat ulkomailta opiskelujen vuoksi Kainuuseen muuttaneita ja heidän perheenjäseniään. Asettautumispalvelut auttavat ja tukevat tarvittaessa myös opiskelijan omaohjaajaa.

  Lisätietoja Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.

 • Tupakointi on kokonaan kielletty KAOn käytössä olevilla alueilla, tiloissa, ajoneuvoissa ja KAOn järjestämissä tilaisuuksissa.