Hyppää sisältöön
*

Ohjeita aloittavalle opiskelijalle

Ennen opintojen alkua

Saat valintakirjeen, jossa on kerrottu opintojesi aloitusajankohta ja – paikka. Opiskelu alkaa koulutushaun mukaan eri aikoihin.

Tutkintokohtaiset ohjeet

Tutustu ennen opintojen alkua tutkintokohtaisiin ohjeisiin, josta saat tärkeää tietoa koulutuksen aloituksesta, hankittavista työvaatteista ja muista tarvikkeista.

Katso tutkintokohtaiset tiedotteet

Tervetuloa aloittamaan opinnot Kainuun ammattiopistossa!

 • Yhteishaku

  Saat valintakirjeet kirjeenä sekä sähköpostitse. Vastaanota opiskelupaikka sähköpostissa saamasi linkin kautta Opintopolussa 1.7.2021 mennessä.

 • Kainuun ammattiopiston maksuttomat opiskelija-asunnot sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vuokatissa. Asuntolapaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäin kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista.

  Asuntolassa asuvien on noudatettava asuntolan järjestyssääntöä. Asumisrauhan ja viihtyvyyden turvaamiseksi asuntoloissa työskentelee asuntolaohjaajia. Asuntolassa asuminen ja asuntolaohjaajan työ on myös osa opiskelijan hyvinvointipalvelutyötä. Tutustu asuntolan järjestyssääntöihin.

  Lisätietoa opiskelija-asuntoloista.

  Asuntolapaikkojen hakeminen

  Hae asuntolapaikkaa Kajaanista

  Hae asuntolapaikkaa Kuusamosta

  Hae asuntolapaikkaa Vuokatista (perustutkintoa opiskelevat).

  Mikäli et jostain syystä voi lähettää sähköistä hakemusta yllä olevista linkeistä, voit pyytää lomakkeen opintosihteeriltä.

 • Oppivelvollinen ja opiskelun maksuttomuus

  Oppivelvollinen = nuori, joka suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei ole oppivelvollinen.

  Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (kaikille maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (kaikille maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä tietokone (oppivelvollisille maksutonta)
   Tietokone luovutetaan oppivelvollisille opiskelujen alussa erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet (oppivelvollisille maksutonta)
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (oppivelvollisille maksutonta)
  • asuminen oppilaitoksen asuntolassa (kaikille maksutonta)
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (oppivelvollisille maksutonta)

  Muut opiskelijat

  Perustutkinnoissa opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelussa tarvittavat työasut- ja välineet sekä suojavarusteet opiskelija hankkii itse.

  Tutustu ennen opintojen alkua tutkintokohtaisiin ohjeisiin, josta saat tärkeää tietoa koulutuksen aloituksesta, hankittavista työvaatteista ja muista tarvikkeista.

 • Kainuun ammattiopistossa on mahdollista opiskella ammatillisen tutkinnon ohessa lukioaineita ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Kiinnostavatko sinua kahden tutkinnon opinnot? Lue lisää kahden tutkinnon opinnoista.

 • Säännöllinen ruokailu auttaa sinua jaksamaan koko koulupäivän ajan. Perustutkinto- ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijat saavat maksuttoman aterian jokaisen opiskelupäivän aikana. Luonnonvara-alan sekä liikunnanohjauksen opiskelijat saavat myös aamupalan ja päivällisen. Ateriaetu ei koske oppisopimusopiskelijoita eikä työvoimakoulutuksessa olevia.

  Opiskelijaravintolat

  Erityisruokavaliot

  Opinnot aloittava opiskelija, ole hyvä ja toimita tarvittaessa ruokailua varten erityisruokavalioilmoitus. Ilmoituksen tueksi tarvitset todistuksen, jonka saat omalta terveydenhoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Ilmoitus toimitetaan opiskelijaravintolaan opintojen alkaessa.

  Lakto-ovovegetaarisesta kasvisruokavaliosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä lounas on vaihtoehtona kaikille lounaslinjastossa. Vegaaninen ruokavalio on erityisruokavalio, josta tarvitaan ilmoitus. Mikäli sinulla on jokin ruoka-aineallergia, ilmoita se myös opiskelijaravintolaan samalla ilmoituksella.

  Erityisruokavalioiden ilmoittaminen Kajaanissa.

  Jatkavien opiskelijoiden ilmoitukset ovat voimassa!

 • Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to on en­nal­taeh­käi­se­vää toi­min­taa, jo­ka yl­lä­pi­tää ja pa­ran­taa opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on opis­ke­li­jan ter­vey­den, hy­vin­voin­nin ja opis­ke­lu­ky­kyi­syy­den seu­ran­ta se­kä edis­tä­mi­nen yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan, van­hem­pien, opet­ta­jien ja hy­vin­voin­ti­ryh­mien kans­sa.

  Kajaani

  Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to Vi­tal
  Ke­tun­pol­ku 1 (Tie­to 1), 87100 Ka­jaa­ni

  Terveydenhoitajat Kajaanissa

  Kuusamo

  Opiskeluterveydenhuolto Kuusamo
  Apajatie 1, 93600 Kuusamo

  Hanna Pitkänen
  p. 040 860 8829
  hanna.pitkanen@kuusamo.fi

  Vuokatti

  Opiskeluterveydenhuolto Vuokatti
  Opistontie 4, 88615 Sotkamo

  Terveydenhoitaja Vuokatissa

 • Perustutkinto-opiskelijana sinun on mahdollista hankkia opiskelijajärjestön kortti, joka sisältää monenlaisia alennuksia mukaan lukien Matkahuollon ja VR:n alennuksen (www.sakkiry.fi ja www.osku.fi). Mikäli tarvitset opiskelijakortin vain matkustamista varten, voit vaihtoehtoisesti hankkia Matkahuollon ja VR:n oman opiskelijakortin (www.matkahuolto.fi). Opiskelijakorttia varten tarvitset opiskelutodistuksen, jonka voit pyytää koulun alkaessa opintosihteeriltä.

 • Opintojen alussa laadit ryhmänohjaajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa käydään läpi, millaista osaamista sinulla jo on, millaista osaamista vielä puuttuu sekä miten hankit puuttuvaa osaamista eri oppimisympäristöissä. Valmistaudu HOKS-keskusteluun etukäteen. Tutustu HOKS-keskustelun ohjeeseen.

 • Jokaiselle Kainuun ammattiopiston opiskelijalle luovutetaan käyttöön koulutyötä varten henkilökohtainen käyttäjätunnus. Näillä tunnuksilla opiskelija pääsee käyttämään Kainuun ammattiopiston tietokoneita, tietoverkkoa ja tietojärjestelmiä.

  Elokuussa koulunsa aloittaville uusille opiskelijoille toimitetaan käyttäjätunnukset heinäkuussa tekstiviestillä, joka lähetetään opiskelijan hakuvaiheessa ilmoittamaan puhelinnumeroon.

  Wilmaan pääset kirjautumaan osoitteessa kao.inschool.fi

  IT-järjestelmien käyttösäännöt

  Tutustu ennen käyttäjätunnuksen käytön aloittamista tietojärjestelmien käyttösääntöihin. IT-palveluiden käyttösäännöt.

 • Tupakointi on kokonaan kielletty KAOn käytössä olevilla alueilla, tiloissa, ajoneuvoissa ja KAOn järjestämissä tilaisuuksissa.