Hyppää sisältöön

Opinto- ja uraohjaus

Ohjausta ja tukea opintoihin sekä elämänhallintaan

Opinto-ohjauksella tuemme ja ohjaamme sinua koulutuksen aikana hakeutumisvaiheesta valmistumiseen saakka sekä neuvomme valmistumisen jälkeisissä uravalinnoissa. Ammatillisia opintoja suoritetaan työelämälähtöisesti. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtaisen opiskelun kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka toteutumista seurataan ja tuetaan koko opintojen ajan. Autamme sinua suunnittelemaan ja seuraamaan opintojasi sekä ottamaan vastuun niistä.

Saat ohjausta opintoihin liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa sekä ammatillisessa suuntautumisessa. Tuemme sinua opintojen aikana myös henkilökohtaisessa kasvussa ja kehityksessä. Opinto-ohjaajat ja kuraattorit sekä erityisopettajat ohjaavat ja tukevat oma-ohjaajia ja opiskelijoita omalta erityisosaamiseltaan henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista HOKS:n eri vaiheissa.

Sinua ohjataan tutkinto- ja oppimisprosessien hallinnassa ja opiskelutaidoissa. Urasuunnitteluprosessissa ohjaamme sinua tiedostamaan omat vahvuutesi, uramahdollisuutesi ja yksilölliset tavoitteesi. Urasuunnittelusi alkaa heti opintojen alussa ja se jatkuu koko opiskelun ajan. Se koostuu mm. omien mahdollisuuksien ja osaamisen hahmottamisesta, ammatillisesta suuntautumisesta, yhteisistä tutkinnon osista, koulutussopimuksista, oppisopimuksista ja työelämän toimintatapojen sisäistämisestä.

Opiskelijalle järjestettävät tukitoimet ohjauksen ja tuen lisäksi ovat Kainuun ammattiopistossa: 

  • Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA-opinnot)
  • Erityinen tuki

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen. OPVA-opintoja voidaan järjestää esimerkiksi matematiikassa, suomen kielessä, tietotekniikassa tai vieraissa kielissä. Lisäksi opiskelijaa voidaan tukea ammatti-, ja opiskelutaitojen sekä elämänhallinnan kehittämisessä. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija voi osallistua OPVA-opintoihin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan. 

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä opiskeluhuollon ja kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.  

Ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa

Opiskelun aikana saat ohjausta ja tietoa jatko-opintoihin hakeutumisesta erilaisiin jatko-opintoja tukeviin opintoihin mm. kahden tutkinnon opinnot (KAO – Kajaanin lukio) ja väyläopinnot KAMKlla. Sinulle esitellään korkeakoulujen eri mahdollisuuksia ja ohjataan niihin hakeutumisessa opintojen eri vaiheissa. Samoin saat tietoa, miten voit vahvistaa ammatillista osaamistasi ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen avulla.

Ohjaamme etsimään avoimia työpaikkoja ja tekemään työnhakuasiakirjoja. Perehdytämme työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin ja muihin rekrytointipalveluihin ja ammattiyhdistystoimintaan.

Opinto-ohjaajat