Opiskelu meillä

Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. KAO:ssa opiskelee noin 2060 nuorta.

Opiskelussa painottuu käytäntö, jota tuetaan sopivasti teoriatiedolla. Osa oppimisesta painottuu työssäoppimiseen yrityksissä ja työyhteisöissä kotimaassa ja ulkomailla. Osa oppimisesta tapahtuu opiskelijan itsenäisenä oppimisena hyödyntäen tietoverkkoja, yrittäjyyttä ja muita oppimisen mahdollisuuksia.

Syksystä 2015 alkaen kulttuuri-, luonnonvara- ja liiketalouden alalla toteutetaan uutta osaamisperusteista opetussuunnitelmaa yrittämällä oppimisen pedagogiikalla. Osaamisaloista (entiset koulutusohjelmat) tulee AmisYrityksiä, joissa opetussuunnitelman mukainen oppiminen tapahtuu.

YritysAmiksessa työpaikka tuodaan kouluun ja kouluun tullaan töihin. Ammatillinen osaaminen hankitaan työskentelemällä koulussa oman alan AmisYrityksissä ja työssäoppimalla oikeissa yrityksissä. YritysAmiksen fyysiset oppimisympäristöt muistuttavat yritysympäristöjä ja niissä työskennellään työelämän toimintakokonaisuuksien, työprosessien ja työskentelytapojen mukaan. Osa opinnoista suoritetaan verkkoympäristöissä ja sosiaalista mediaa käytetään oppimisympäristönä. Jokainen opiskelija opiskelee itselleen sopivalla tavalla omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaan, tukenaan omaohjaaja. Valmistumista voi nopeuttaa yksilöllisellä työskentelyllä. Lisätietoa YritysAmiksesta saat koulutusalojen sivuilta.

Opiskelijan oppaasta löydät tärkeitä tietoja opiskelusi tueksi.