Opiskelu meillä

Kainuun ammattiopistossa (KAOssa) voit opiskella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä osatutkintoja. Tarjolla on myös ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA -koulutusta. Opintoja on mahdollisuus suorittaa päätoimisesti tai monimuotoisesti esim. työn ohella ja vapaa-ajalla.  Koulutus on monipuolista ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi. KAO on aktiivisesti mukana työelämän kehityksessä ja ennakoi sen muutoksia koulutustarjonnassa. 

Kainuun ammattiopisto toteuttaa ammatillista opetusta YritysAmis -pedagogiikan avulla.  Osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä: oppilaitosympäristössä, oppilaitoksen yhteydessä olevissa nuorten opiskelijoiden omissa yrityksissä (NY-yrityksissä) ja koulutus- tai oppisopimuksella yrityksissä ja organisaatioissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Osaamisen hankkimisessa hyödynnetään monipuolisia oppimismenetelmiä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. HOKSissa huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen. 

Opiskelijan oppaasta löydät tärkeitä tietoja opiskelusi tueksi.