Kansainvälisyys

Ulkomaille

Kansainvälinen opintojakso tarjoaa mahdollisuuden työssäoppimiseen tai opiskeluun ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa. Ulkomaan jakso voi olla myös opiskelua tai opintoihin kuuluvia vierailuja tai kilpailuja. 

Mikäli ulkomaan jakso kiinnostaa, ota yhteyttä ryhmänohjaajaan, ohjaavaan opettajaan tai koulutusjohtajaan – mitä aikaisemmin sitä parempi. Valintaan vaikuttavat opintomenestys, poissaolot, oman elämän hallintataidot ja riittävä kielitaito. TOP-rekisteristä löydät ohjeet ja lomakkeet työssäoppimisesta ja opiskelusta ulkomailla.

Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälistyminen tarkoittaa kansainvälistymistä kotimaassa. Se voi olla tapahtumien järjestämistä ja ulkomaisten opiskelijoiden tutoreina toimimista, maahanmuuttajaopiskelijoihin tutustumista, kielten harrastamista ja vieraisiin kulttuureihin perehtymistä.

Ulkomailta saapuvat opiskelijat, opettajat ja muut vieraat tuovat puolestaan kansainvälistymistä oppilaitokseen ja paikalliseen työelämään. Erilaisissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa kehitetään uusia opiskelun arkeen tulevia opetusmateriaaleja ja -käytäntöjä.