Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja
  • Ammattinimike: liikuntaneuvoja
  • Koulutuspaikka: Sotkamo

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Liikunnanohjauksen perustutkinnossa on kolme osaamisalaa:
• Liikunnan palvelutuotannon osaamisala
• Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala
• Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Liikuntaneuvojat työskentelevät liikunnanohjaajina, liikuntaneuvojina, ryhmäliikunnan ohjaajina, kuntosaliohjaajina, uimavalvojina, soveltavan liikunnanohjaajina, työhyvinvoinnin edistäjinä, valmentajina, iltapäivätoiminnan ohjaajina, liikunnallisten elämyspalvelujen ohjaajina ja tuottajina sekä Personal Trainereina.

Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut
liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot. Liikuntaneuvoja voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa joko oppilaitoksessa tapahtuvana opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Opiskelu on kokopäiväistä ja kestää henkilökohtaistamisesta riippuen peruskoulupohjaisena keskimäärin 2 ½-3 vuotta ja ylioppilaspohjaisena 1½-2 vuotta.

Esitteet ja linkit

https://vuokattisport.fi/

Lisätietoja koulutuksesta

Opintosihteeri Eija Rantala-Sorsa
puh. 044 714 8291
eija.rantala-sorsa@vuokattisportacademy.fi

Opinto-ohjaaja Mira Tuononen
puh. 044 710 1140
mira.tuononen@vuokattisportacademy.fi

Alan työt ja vaatimukset

Liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille asiakkaille, hyödyntää liikunnanohjauksessa erilaisia liikuntamuotoja, liikuntalajeja ja toimintaympäristöjä. Antaa liikuntaneuvontaa ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta-alan ammattilaisena. Laatii asiakkaille terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntaohjelmia, järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä

Pääsykoe järjestetään Vuokatin Urheiluopistolla 3.5.2021

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä