Maarakennusalan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Maarakennusalan ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Maarakennusalan ammattitutkinto on suunnattu henkilöille, joilla on kokemusta maarakennuskoneiden käytöstä.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Terveydelliset vaatimukset

Maarakennusalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.”
Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena on suorittaa maarakennusalan ammattitutkinto ja parantaa ammattitaitoa sekä mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet tuntee maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin osaa suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen osaa toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti on riittävän kielitaitoinen on suorittanut vaaditut turvakortit. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa ja erityisalansa tehtävissä maarakennustyömaalla.

Maarakennusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Maarakennusalan ammattitutkinnossa on kahdeksan osaamisalaa, mutta tutkinnon voi suorittaa valitsematta osaamisalaa suorittamalla 150 osaamispistettä koko valikosta. Tällöin osaamisalakohtaisten ehtojen ei tarvitse toteutua, eikä tutkintotodistukseen tule mainintaa osaamisalasta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Maarakennusalan ammattitutkinnon opinnot sisältävät teoriaopintoja ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa tutkinnosta maarakennusalan ammattitutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4426601/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Pekka Tervo, p. 044 797 4841, pekka.tervo@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneen työtehtäviä voivat olla esimerkiksi maarakennuskoneiden käyttö, liikennealueiden auraus ja pinnan tasaus, maarakennuskoneiden 3D-paikannus tai -ohjaus, panostus, kallion ruiskubetonointi, lyöntipaalutus, ankkurointiin ja tukiseiniin liittyvät työt, piharakentaminen, viherrakentaminen, ympäristökiveykset, kunnallistekniikan rakennustyöt, vesihuollon hoito ja ylläpito, ruoppaus ja asfalttipäällysteen levitys. Maarakennusalan ammattilaiset sijoittuvat yksityisen ja julkisen sektorin palvelukseen erilaisiin maarakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviin tehtäviin.

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu on 370 €. Opiskelumaksua ei peritä oppisopimusopiskelijalta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä